Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye 1990 - 1995

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Patoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2007 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2002 - 2007
Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2000 - 2002
Uzman, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 1995 - 2000
Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 1990 - 1995

Yönetilen Tezler

AKALIN T., Pleomorfik sarkom olgularında IGF-1R ve IGF-2 ekspresyonunun prognostik değeri, Tıpta Uzmanlık, S.DAYAR(Öğrenci), 2013
AKALIN T., Sinovyal sarkom olgularında ki-67, bcl-2, c-myc ve survivinin prognostik değeri, Tıpta Uzmanlık, D.DEMİR(Öğrenci), 2011
AKALIN T., Sjögren sendromu tanısında minör tükrük bezi biyopsisinin yeri ve klinikopatolojik korelasyonu (2000-2007 yılları arasındaki minör tükrük bezi biyopsilerinin genel değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık, G.SERİN(Öğrenci), 2008

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

YAMAN B., JAFARZADEH ANDABİL H., AKALIN T., SEZAK M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MDM2, CDK4 ve p16 Belirleyicilerinin Liposarkom Tanısına Katkısı, 2019 - 2019
ÖZTÜRK G., AKALIN T., KARACA E., ERTAM İ., ÇOĞULU M. Ö. , YAMAN B., ACAR A., GERÇEKER TÜRK B., GÜLER N., CENGİSİZ Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mikozis fungoideste miR155 ve miR34a ekspresyon düzeyi, 2018 - 2019
AKALIN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA MİTOTİK İNDEKS İLE MIB -1 İNDEKSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2009 - 2015
AKALIN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PLEOMORFİK SARKOM OLGULARINDA IGF-1 VE IGF-II EKSPRESYONUNUN PROGNOZ İLİŞKİSİ, 2012 - 2014
AKALIN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SİNOVYAL SARKOM OLGULARINDAKİ -6, BCL-2,C-MYC VE SURVİVİNİN PROGNASTİK DEĞERİ, 2010 - 2012

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):911
h-indeksi (WOS):18