Biyografi

Yüksek öğrenimini 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Tıbbi Patoloji Uzmanlığını 1995 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda 1995-2000 yıllarında uzman doktor olarak görev yaptı.  2000 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör ünvanını aldı ve halen aynı bölümde öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dermatopatoloji, yumuşak doku tümör patolojisi ve nöropatoloji konularında deneyimlidir. Patoloji Dernekleri Federasyonu Yeterlik Yürütme Kurul Başkan yardımcılığı, Sınav Komisyon Başkanlığı, İskelet Sistemi Çalışma Grup Başkanlığı, Nöropatoloji Çalışma Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 

Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye 1990 - 1995

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Patoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2007 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2002 - 2007
Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2000 - 2002
Uzman, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 1995 - 2000
Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 1990 - 1995

Yönetilen Tezler

AKALIN T., Pleomorfik sarkom olgularında IGF-1R ve IGF-2 ekspresyonunun prognostik değeri, Tıpta Uzmanlık, S.DAYAR(Öğrenci), 2013
AKALIN T., Sinovyal sarkom olgularında ki-67, bcl-2, c-myc ve survivinin prognostik değeri, Tıpta Uzmanlık, D.DEMİR(Öğrenci), 2011
AKALIN T., Sjögren sendromu tanısında minör tükrük bezi biyopsisinin yeri ve klinikopatolojik korelasyonu (2000-2007 yılları arasındaki minör tükrük bezi biyopsilerinin genel değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık, G.SERİN(Öğrenci), 2008

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

BOZOK ÇETİNTAŞ V., AKINTÜRK N., ÖZGİRAY E., BİÇEROĞLU H., AKALIN T., ERTAN Y., YILDIRIM Z., ŞAHİN Ö. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Glioblastomada PTEN mutasyonlarının cGAS STING yolağına ve tedavi direncine etkilerinin araştırılması, 2020 - Devam Ediyor
Bozok Çetintaş V., Kosova B., Yaman B., Akalın T., Özgiray E., Kotmakçı M., Eroğlu F. Z. , Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Projesi, STING agonistlerini taşıyıcı lipit nanopartiküllerin geliştirilmesi ve glioblastoma fare modelinde antitümör tedavi yanıtı üzerindeki etkilerinin araştırılması, 2021 - 2023
Bozok Çetintaş V., Kosova B., Angın M., Doğan E., Yıldırım Z., Çalışkan K. E. , Akalın T., Biçeroğlu H., Yurtseven T., Ece Solmaz A., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Glioblastomada cGAS/STING yolağının tedavi direnci üzerine etkilerinin araştırılması, 2019 - 2022
KAYA İ., SEZGİN B., BİRAY AVCI Ç., AKALIN T., YAMAN B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, CERRAHİ SINIR POZİTİFLİĞİ BULUNAN BAŞ BOYUN CİLDİ BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMULARI PROGNOZUNDA ETKİLİ OLABİLECEK GENLERİN REAL TİME PCR İLE ANALİZİ, 2019 - 2020
YAMAN B., JAFARZADEH ANDABİL H., AKALIN T., SEZAK M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MDM2, CDK4 ve p16 Belirleyicilerinin Liposarkom Tanısına Katkısı, 2019 - 2019
ÖZTÜRK G., AKALIN T., KARACA E., ERTAM İ., ÇOĞULU M. Ö. , YAMAN B., ACAR A., GERÇEKER TÜRK B., GÜLER N., CENGİSİZ Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mikozis fungoideste miR155 ve miR34a ekspresyon düzeyi, 2018 - 2019
AKALIN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA MİTOTİK İNDEKS İLE MIB -1 İNDEKSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2009 - 2015
AKALIN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PLEOMORFİK SARKOM OLGULARINDA IGF-1 VE IGF-II EKSPRESYONUNUN PROGNOZ İLİŞKİSİ, 2012 - 2014
AKALIN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SİNOVYAL SARKOM OLGULARINDAKİ -6, BCL-2,C-MYC VE SURVİVİNİN PROGNASTİK DEĞERİ, 2010 - 2012

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):921
h-indeksi (WOS):18