Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2004 - 2011
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 1998 - 2004
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Y.Gökmen, "Türkiye'de gençlerin siyasete katılımı: Parti gençlik kolları örneğinde bir inceleme", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, A.Talash, "1973-1979 döneninde Afganistan'ın dış politikası", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, A.Lakhayeva, "1990 sonrası Rusya ve Kazakistan ilişkilerinin dış politika ve güvenlik boyutu", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, F.Akgül, "Ortadoğu'da dini kimliğin siyasal hayata etkileri: İran ve Pakistan örneklerinin karşılaştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, B.Aydoğan, "Avrupa Parlamentosu'nda yer alan siyasi gruplar ve Helsinki Zirvesi sonrası Türkiye ile ilgili siyasi sorunlara yaklaşımları", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, N.Pozhidayeva, "Alman siyasal sisteminde Weimar Cumhuriyeti sonrası Nasyonal Sosyalist Partisinin iktidarı ve Nazizm", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, N.Zharmukhanbetova, "Dış politika aracı olarak diplomasi ve Kazakistan Cumhuriyeti örneğinde kurumsal diplomasi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, M.Saraçoğlu, "Küreselleşme ve insan hakları söyleminin yeniden inşası", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, A.Tepeciklioğlu, "İngiliz Okulu'nun uluslararası topluma bakışı", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, E.Axundzade, "Globaleşme sürecinde çok uluslu şirketlerin ulus devletlerin ekonomik yapılarına etkileri: Azerbaycan örneği", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, E.Eyrice, "Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, F.Asgarov, "Karabağ sorunu örneğinde Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Rusya`nın bölgeye etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, Y.Medetov, "NATO'nun genişlemesi prespektifinden 1991 sonrası Rus dış politikası", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, M.Yurderi, "Türkiye'deki baskı gruplarının AB üyeliğine yönelik faaliyetleri: TUSİAD örneği", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, Ç.Şahin, "Güvenlikleştirme: Soğuk savaş sonrasında Türkiye örneğinde yeni bir güvenlik analizi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, İ.Özgören, "Türkiye'de siyasal partilerin siyasal bir unsur olarak Avrupa Birliği üyeliği'ne yaklaşımları: 3 Kasım 2002 seçimleri örneğinde bir inceleme", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, B.Gürsoy, "Soğuk savaş sonrasında çok yönlü tehdit algılamaları: Asimetrik tehdit", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, B.Ağir, "Soğuk savaş sonrası dönemde Türkiye`nin değişen güvenlik politikaları çerçevesinde Türkiye-İsrail stratejik yakınlaşması", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, Y.Akhmetzhan, "Avrupa Birliği ve Kazakistan ilişkileri", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, M.Arman, "Türkiye`de İslami sağ partilerin dış politika yönelimleri", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2003.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi