Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2004 - 2011Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 1998 - 2004Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Türkiye'de gençlerin siyasete katılımı: Parti gençlik kolları örneğinde bir inceleme

  TOSUN T.

  Y.CAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • 1973-1979 döneninde Afganistan'ın dış politikası

  TOSUN T.

  A.TALASH(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Ortadoğu'da dini kimliğin siyasal hayata etkileri: İran ve Pakistan örneklerinin karşılaştırılması

  TOSUN T.

  F.AKGÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • 1990 sonrası Rusya ve Kazakistan ilişkilerinin dış politika ve güvenlik boyutu

  TOSUN T.

  A.LAKHAYEVA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Avrupa Parlamentosu'nda yer alan siyasi gruplar ve Helsinki Zirvesi sonrası Türkiye ile ilgili siyasi sorunlara yaklaşımları

  TOSUN T.

  B.AYDOĞAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Alman siyasal sisteminde Weimar Cumhuriyeti sonrası Nasyonal Sosyalist Partisinin iktidarı ve Nazizm

  TOSUN T.

  N.POZHIDAYEVA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Dış politika aracı olarak diplomasi ve Kazakistan Cumhuriyeti örneğinde kurumsal diplomasi

  TOSUN T.

  N.ZHARMUKHANBETOVA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010

 • Küreselleşme ve insan hakları söyleminin yeniden inşası

  TOSUN T.

  M.SARAÇOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • İngiliz Okulu'nun uluslararası topluma bakışı

  TOSUN T.

  A.ONUR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Globaleşme sürecinde çok uluslu şirketlerin ulus devletlerin ekonomik yapılarına etkileri: Azerbaycan örneği

  TOSUN T.

  E.AXUNDZADE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi

  TOSUN T.

  E.EYRİCE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • NATO'nun genişlemesi prespektifinden 1991 sonrası Rus dış politikası

  TOSUN T.

  Y.MEDETOV(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Karabağ sorunu örneğinde Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Rusya`nın bölgeye etkisi

  TOSUN T.

  F.ASGAROV(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Türkiye'deki baskı gruplarının AB üyeliğine yönelik faaliyetleri: TUSİAD örneği

  TOSUN T.

  M.YURDERİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Soğuk savaş sonrası dönemde Türkiye`nin değişen güvenlik politikaları çerçevesinde Türkiye-İsrail stratejik yakınlaşması

  TOSUN T.

  B.SARPER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Soğuk savaş sonrasında çok yönlü tehdit algılamaları: Asimetrik tehdit

  TOSUN T.

  B.GÜRSOY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Avrupa Birliği ve Kazakistan ilişkileri

  TOSUN T.

  Y.AKHMETZHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Türkiye'de siyasal partilerin siyasal bir unsur olarak Avrupa Birliği üyeliği'ne yaklaşımları: 3 Kasım 2002 seçimleri örneğinde bir inceleme

  TOSUN T.

  İ.ÖZGÖREN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Güvenlikleştirme: Soğuk savaş sonrasında Türkiye örneğinde yeni bir güvenlik analizi

  TOSUN T.

  Ç.ŞAHİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Türkiye`de İslami sağ partilerin dış politika yönelimleri

  TOSUN T.

  M.NECİP(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003