Prof.

İSMET TANZER ÇALKAVUR


Faculty of Medicine

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Research Areas

Cardiovascular System Surgery

Academic Titles / Tasks

2009 - 2016

2009 - 2016

Professor

Ege University, Faculty Of Medicine, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2013 - Continues

2013 - Continues

Head of Department

Ege Üniversitesi, Faculty of Medicine, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

The importance of autologous blood transfusion in lung transplantation and cardiovascular surgeries

AKÇAM T. İ. , ÖZDİL A. , Kavurmaci O., ÖZTÜRK P. , BAŞARAN D. C. , ÇALKAVUR İ. T. , et al.

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.29, no.3, pp.354-359, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2007

2007

Distal aort cerrahisinde interkostal arter kliplenmesi ve total rezeksiyon

APAYDIN A. Z. , İSLAMOĞLU F. , POSACIOĞLU H. , ÇALKAVUR İ. T. , YAĞDI T. , ATAY Y. , et al.

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.15, no.1, pp.36-40, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

2000

2000

Penetran Kalp Yaralanmaları

ÇIKIRIKÇIOĞLU M., YAĞDI T. , POSACIOĞLU H. , ÖZKISACIK E. A. , ÇALKAVUR İ. T. , ATAY Y. , et al.

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma Surgery, vol.6, pp.189-192, 2000 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Timomatöz Myastenia Graviste Genişletilmiş Timektomi Sonuçları

BADAK M. İ. , ÇAĞIRICI U. , ÇALKAVUR İ. T. , TELLİ A., DURMAZ İ., ÖNOL B.

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, vol.7, pp.52-56, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

İnfiltrasyon ve nükslerle seyreden akciğerin inflamatuvar psödotümörü Olgu sunumu

ÇAĞIRICI U. , ÇALKAVUR İ. T. , GÖKSEL T., VERAL A. , ANACAK Y. , Bilkay Ö.

Solunum Hastalıkları, vol.10, pp.192-196, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

1998

1998

Toraks Travmaları 6 Yıllık Deneyimlerimiz

Çağırıcı U. , Uç H., Çalkavur İ. T. , Gürcün U., Badak M. İ. , Bilkay Ö., et al.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, vol.4, no.4, pp.248-252, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Torakoabdominal aort anevrizmalarında açık cerrahi tedavinin erken dönem sonuçları

KAHRAMAN Ü. , ŞENKAYA S. , TOPAK R., ERTUGAY S. , YAĞDI T. , POSACIOĞLU H. , et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi 2018, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.103

2017

2017

KRONİK MEZENTER İSKEMİ’DE PROSTETİK GREFT BAYPAS UYGULAMALARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ

YUSİFOV R., IRAK O. , KAYA Ş., ERTUGAY S., ÖZTÜRK P. , OĞUZ E. , et al.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.26

2017

2017

Kronik Mezenter İskemide Prostetik Greft Baypas Uygulamaları: Tek Merkez Deneyimi

YUSİFOV R., IRAK O. , KAYA Ş., ERTUGAY S. , ÖZTÜRK P. , OĞUZ E. , et al.

18. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ9. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, vol.26, pp.12-13

2015

2015

Abdominal aort anevrizması tanısı alan hastalarda açık cerrahi ve endovasküler yaklaşımın sonuçlarının karşılaştırılması

AKBAŞ D., GÜLVER H., ASİYE D., POSACIOĞLU H. , ÇALKAVUR İ. T. , APAYDIN A. Z.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 29 October - 01 November 2015

2011

2011

Son dönem böbrek yetmezliğinde sağ atrial kalıcı kateter kullanımı

ÖZTÜRK P. , OĞUZ E. , AYIK M. F. , ERKUL S., ALİYEV E., ÇALKAVUR İ. T.

15. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2011

2011

2011

Son dönem böbrek yetmezliğinde hemodiyaliz amacıyla biyolojik greft kullanımı

ERKUL S., ÖZTÜRK P. , AYIK M. F. , OĞUZ E. , BALCIOĞLU Ö., KURŞUNLU Z., et al.

15. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2011

2010

2010

Mediyan sternotomi ile yapılan aort cerrahisi: 240 olgunun analizi

OĞUZ E. , İSLAMOĞLU F. , AYIK M. F. , APAYDIN A. Z. , ÖZTÜRK P. , DOLAPOĞLU A., et al.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, vol.18, pp.120

2007

2007

İliak Arter Anevrizmasının Eşlik Ettiği Abdominal Aort Anevrizmaları

AYIK M. F. , ENGİN Ç. , ÖZTÜRK P. , YAĞDI T. , POSACIOĞLU H. , APAYDIN A. Z. , et al.

13. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2007, pp.131

2004

2004

Experience with aortic dissections occurring late after previous cardiac surgery

POSACIOĞLU H. , APAYDIN A. Z. , İSLAMOĞLU F. , ARPAÇAY A., YAĞDI T. , ÇALKAVUR İ. T. , et al.

Aortic Surgery Symposium IX, April 22-23, New York, USA, 2004., 22 - 23 April 2004

2004

2004

Root preservation versus replacement in acute type A aortic dissection

CİRBAN Y., APAYDIN A. Z. , İSLAMOĞLU F. , POSACIOĞLU H. , ATAY Y. , ÇALKAVUR İ. T. , et al.

Aortic Surgery Symposium IX, April 22-23, New York, USA, 2004., 22 - 23 April 2004

2003

2003

Impact of organ malperfusion on mortality and morbidity in acute proximal aortic dissection

ATAY Y. , YAĞDI T. , ÇALKAVUR İ. T. , APAYDIN A. Z. , POSACIOĞLU H. , ENGİN Ç. , et al.

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey, 07 November 2003, pp.70-71

2003

2003

Infections of the inguinal region in vascular surgery and alternative techniques

POSACIOĞLU H. , APAYDIN A. Z. , İSLAMOĞLU F. , ÇALKAVUR İ. T. , YAĞDI T. , ATAY Y. , et al.

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey, 07 November 2003, pp.154

2003

2003

Predictors of mortality and morbidity in distal arch and proximal aortic aneurysm surgery

İSLAMOĞLU F. , POSACIOĞLU H. , APAYDIN A. Z. , ÇALKAVUR İ. T. , YAĞDI T. , ATAY Y. , et al.

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey, 07 November 2003, pp.186

2004

2004

Intestinal ischemia following abdominal aortic aneurysm surgery: incidence and role of surgical technique

İSLAMOĞLU F. , ENGİN Ç. , YAĞDI T. , ÇALKAVUR İ. T. , PEKTOK E., TELLİ A., et al.

The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, April 18-22, İstanbul, Turkey, 2004., 18 April 2004 - 22 April 2003

2002

2002

Perigraft to right atrial shunt by using autologous pericardium

POSACIOĞLU H. , APAYDIN A. Z. , ÇALKAVUR İ. T. , YAĞDI T.

Aortic Surgery Symposium VIII, New York, United States Of America, 02 May 2002, pp.202

2001

2001

Cardiac hydatid cyst in the left ventricle

YAĞDI T. , KARA E., ÇALKAVUR İ. T. , ENGİN Ç. , TELLİ A., BİLKAY Ö.

XXth International Congress of Hydatology, Aydın, Turkey, 04 June 2001, pp.108

1998

1998

Akciğer Parankim Rezeksiyonlarından Sonra Oluşan Hava Kaçaklarının Azaltılmasında Yeni Bir Teknik

ÇAĞIRICI U. , YETKİN U., GÖKSEL T. , BİLAÇEROĞLU S., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ÇALKAVUR İ. T. , et al.

5. Ulusal Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Turkey, 20 - 24 October 1998, vol.49, pp.85-89

2000

2000

Results of thoracic aortic operation in patients aged 70 years or older

BÜKET S., YAĞDI T. , POSACIOĞLU H. , ÇALKAVUR İ. T. , ATAY Y. , MAHMUDOV R., et al.

2nd International Meeting of the Onasis Cardiac Surgery Center, Atina, Greece, 07 December 2000, pp.163

2000

2000

Cryopreserved arterial homogreft usage in vascular graft infections

ATAY Y. , YAĞDI T. , ÇALKAVUR İ. T. , ÇIKIRIKÇIOĞLU M., İSLAMOĞLU F. , TELLİ A., et al.

49th ESCVS (European Society for Cardio-Vascular Surgery) Congress, Dresden, Germany, 24 June 2000, pp.175

2000

2000

Intraaortic solution trial to prevent ischemic spinal cord injury

TETEİK Ö., ATAY Y. , ÇALKAVUR İ. T. , YAĞDI T. , İSLAMOĞLU F. , KESTELLİ M., et al.

49th ESCVS (European Society for Cardio-Vascular Surgery) Congress, Dresden, Germany, 24 June 2000, pp.150

2000

2000

Impact of hypertension on early mortality and neurologic morbidity after aortic surgery

YAĞDI T. , NALBANTGİL S. , ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ATAY Y. , İSLAMOĞLU F. , ÇALKAVUR İ. T. , et al.

Turkish-Italian Joint Meeting On Hypertension & Atherosclerosis, Antalya, Turkey, 30 March 2000, pp.13

1999

1999

Independent association between preoperative creatinine level and early mortality and acute renal failure following open-heart surgery

YAĞDI T. , POSACIOĞLU H. , ÇALKAVUR İ. T. , ATAY Y. , ÇIKIRIKÇIOĞLU M., OZKISACIK E., et al.

IVth Congress of Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs, İzmir, Turkey, 14 November 1999, pp.116

1997

1997

Toraks Travmaları: 6 Yıllık Sonuçlarımız

ÇAĞIRICI U. , UÇ H., ÇALKAVUR İ. T. , GÜRCÜN U., BADAK M. İ. , BİLKAY Ö., et al.

II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kungresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 30 September - 04 October 1997, vol.4, pp.248-252

1997

1997

Four years’ experience with the revised Edwards-Duromedics bileaflet valve prosthesis

ÖZBARAN M. , ÇALKAVUR İ. T. , YAĞDI T. , ATAY Y. , POSACIOĞLU H. , BOĞA M., et al.

IXth Annual Turkish-German Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology, Dresden, Germany, 10 October 1997, pp.18

1997

1997

Simple and cost-effective method to produce gas jet for non pump coronary artery bypass surgery

POSACIOĞLU H. , ATAY Y. , YAĞDI T. , ÇALKAVUR İ. T. , BUKET S., HAMULU A., et al.

World Congress on Minimally Invasive Cardiac Surgery, Paris, France, 28 May 1997, pp.11

1995

1995

Atay Y, Buket S, Tokat Y, Calkavur T, Yagdi T, Bilkay O, Durmaz I, “Open Surgical Technique in the Treatment of Thoracal/Thoracoabdominal Aortic Aneurysms”

ATAY Y. , BÜKET S., TOKAT Y., ÇALKAVUR İ. T. , YAĞDI T. , BİLKAY Ö., et al.

Turkish-German VII. Joint Symposium Cardiovascular Surgery and Cardiology, September 28th- 1st, Duisburg, Germany, 1995., Duisburg, Germany, 28 September 1995, pp.1

1995

1995

Open Surgical Technique in the Treatment of Thoracal/Thoracoabdominal Aortic Aneurysms

ATAY Y. , BUKET S., TOKAT Y., ÇALKAVUR İ. T. , YAĞDI T. , BILKAY Ö., et al.

Turkish-German VII. Joint Symposium Cardiovascular Surgery and Cardiology, September 28th-October 1st, Duisburg, Germany, 1995, 28 September - 01 October 1995

Books & Book Chapters

2003

2003

Abdominal aort anevrizmaları

BUKET S., ATAY Y. , ÇALKAVUR İ. T. , Mahmudov R., BILKAY O.

in: Aort Cerrahisi, Büket S, Yağdı T, Editor, Yüce Reklam Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, pp.347-397, 2003

2003

2003

Aort diseksiyonları

BÜKET S., ATAY Y. , ÇALKAVUR İ. T. , Sarıbülbül O., ALAYUNT A.

in: Aort Cerrahisi, Büket S, Yağdı T, Editor, Yüce Reklam Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, pp.133-198, 2003

2003

2003

Distal Aort Cerrahisi Komplikasyonları

BÜKET S., YAĞDI T. , ÇALKAVUR İ. T. , ÇAĞIRICI U.

in: Aort Cerrahisi, SUAT BÜKET, TAHİR YAĞDI, Editor, Yüce Yayım, 2003


Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1