Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of concentrated growth factor on implant stability: A preliminary study.

Journal of stomatology, oral and maxillofacial surgery, cilt.121, ss.363-367, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Giant cell reparative granuloma associated with mandibular fracture in an elderly edentulous patient: Case report

Turkish Journal Of Geriatrics-Türk Geriatri Dergisi, cilt.20, ss.151-156, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Does Transpalatal Distraction Affect Pharyngeal Airway Dimensions and Related Soft Tissues?

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.72, sa.8, ss.1559-1564, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multidisciplinary Approach to a Nonsyndromic Oligodontia Patient Using Advanced Surgical Techniques

INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.31, sa.3, ss.297-305, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tinnitus in Temporomandibular Disorders: Electrophysiological Aspects

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.6, ss.167-172, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effects of Transmandibular Symphyseal Distraction on Teeth, Bone, and Temporomandibular Joint

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.67, sa.10, ss.2254-2265, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Enhanced Effect of Combined Treatment with Corticotomy and Skeletal Anchorage in Open-bite Correction

Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery, cilt.67, ss.563-569, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Transpalatal Distraction Using Bone-Borne Distractor: Clinical Observations and Dental and Skeletal Changes

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.66, sa.12, ss.2503-2514, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Results and complications of alveolar distraction osteogenesis to enhance vertical bone height

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.105, sa.5, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Peripheral adenomatoid odontogenic tumor: birth of a term.

The Journal of clinical pediatric dentistry, cilt.19, ss.139-42, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Odontoameloblastoma: report of a case.

The Journal of clinical pediatric dentistry, cilt.18, ss.17-20, 1993 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Herpetic whitlow.

Quintessence international (Berlin, Germany : 1985), cilt.24, ss.363-4, 1993 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FARKLI DENTAL İMPLANTLARIN BAŞARI ORANLARININ GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.2017, ss.174-181, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

THE EFFECTS OF MAXILLARY EXPANSION ON THE SOFT TISSUE FACIAL PROFILE

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.51, sa.3, ss.1-10, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Oral Fibrolipom: Vaka Sunumu

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.105-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Splint Fixation with Circummandibular Wires for Pediatric Mandibular Fracture: Two Case Report

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.113-117, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konjenital lateral diş eksiklerinin tedavisinde multidisipliner yaklaşım

Dişhekimliğinde Estetik&İmplant Derg, cilt.4, sa.12, ss.60-64, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pleomorfik adenoma ile birlikte görülen mukosel

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.58, ss.200-203, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farkli Iki Tip Kollagen Membranin Kemik Iyileşmesi Üzerine Etkisinin Histomorfometrik Olarak Değerlendirmesi.

EÜ Dişhek Fak Derg. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, sa.24, ss.119-127, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Odontojen Miksoma: Olgu Raporu ve Literatür Derlemesi

Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 8, 51-58 (2004)., sa.8, ss.51-58, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yumuşak dokuda gömülmüş diş parçaları

E.Ü. Dişhek Fak Derg, cilt.21, ss.161-164, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peripheral Giant Cell Granuloma Three case reports

J Clin Pediatric Dent, cilt.24, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Antineoplastik İlaçların Neden Olduğu Oral Komplikasyonlar

EÜ Dişhek Fak Derg, cilt.21, sa.1, ss.60-70, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dental foliküler dokuların odontojenik kist ve tümör olarak yanlış yorumlanmasının araştırılması

S.Ü. Diş Hek. Fak. Derg, cilt.9, sa.2, ss.133-135, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üç olgu nedeniyle kompakt osteoma

S.Ü. Diş Hek Fak Derg, cilt.9, sa.2, ss.124-128, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The treatment of a localized osseous sequestrum with porous bone mineral in combination with a collagen membrane and resorbable bone pins.

The Journal of the Western Society of Periodontology/Periodontal abstracts, cilt.47, ss.5-8, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

[Evaluation of human cement tissue in health and periodontal disease by means of polarizing microscopy].

Ankara Universitesi Dis Hekimligi Fakultesi dergisi = The Journal of the Dental Faculty of Ankara University, cilt.13, ss.53-60, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of screw-tent pole technique on posterior atrophic mandible: a split-mouth study

AÇBID 13th international Congress with EACMFS endorsement, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2019, ss.32

Central Giant Cell Reperative Granuloma of the Maxilla: A Case Description

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

Prevention of Iatrogenic Mandibular Fractures Associated With Deeply Impacted Tooth Removal Report of Two Cases

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 6. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Uluslararası Kongresi, 17 - 19 Nisan 2015

A patient’s treatment with implant-supported fixed partial dentures

5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Muğla, Türkiye, 28 Nisan 2006, ss.3-5

Tek basamaklı sinüs lifting + PRP + dental implant uygulaması

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Haziran 2002, ss.1

Dental implantolojide immediat implant uygulamaları

11th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, cilt.163, ss.163

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel İmplantolojiye Giriş

Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2014

Dental İmplant Komplikasyonları

Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2013