Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2015 Tıpta Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Türkiye

 • 2008 - 2010 Tıpta Uzmanlık

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Türkiye

 • 2002 - 2008 Tıpta Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Tıpta Uzmanlık

  inguinal hernilerde prolen herni sistemi ile lichtenstein hernioplasti yönteminin karşılaştırılması

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018LLL Teacher-ESPEN

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ESPEN

 • 2018Nutritional support in Cancer

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , LLL Course-

 • 2017Course on Peritoneal Surface Malignancy

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ESSO

 • 2017Course on Peritoneal Surface Malignancy

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ESSO

 • 2017Course on Minimally Invasive Gastrectomy and Esophagectomy

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ESSO

 • 2016Cancer and Nutrition

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ESPEN

 • 2015Transplantasyon immünolojisinde güncel gelişmeler

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , transplantasyon immünolojisi ve genetiği kongresi

 • 2014Transplantasyon immünolojisi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TONKKD

 • 2014nutrisyon akademisi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KEPAN

 • 2013Clinical Anesthesia Programme

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , AZ Sint-Jan Brugge- Oostende AV

 • 2013Kış Nutrisyon Okulu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KEPAN

 • 2012Transplantasyon Nefrolojisi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Nefroloji Derneği

 • 2011Nutrition in Elderly

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KEPAN

 • 2011meme kanserine moleküler yaklaşım kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , 16. ege onkoloji günleri

 • 2010Türk Cerrahi yeterlilik Belgesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Cerrahi derneği

 • 2010Deney hayvanı Kullanım sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2010hiperparatiroidide cerrahi tedavi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Endokrinolojide diyalog derneği

 • 2009tiroid kanserinde boyun diseksiyonu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Endokrinolojide diyalog derneği

 • 2009immunsupressive strategies for renal transplant patients

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Synergy