Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Letter to the Editor

EUROPEAN SURGERY-ACTA CHIRURGICA AUSTRIACA, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Increase in interventricular septum thickness may be the first sign of cardiovascular change in kidney donors

ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES, cilt.37, ss.276-282, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

IMPROVING THE COUNSELING SYSTEM IN EGE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY: IT’S WORTH IT!

Turkish Journal Of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi, cilt.43, ss.20, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Prognostic Factors in Peptic Ulcer Perforations: A Retrospective 14-Year Study

INTERNATIONAL SURGERY, cilt.100, ss.942-948, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Can polyglactin mesh be used for prevention of seroma after mastectomy: an experimental study

EUROPEAN SURGERY-ACTA CHIRURGICA AUSTRIACA, cilt.46, ss.268-272, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Large mucinous neoplasm of the appendix mimicking adnexal mass in a postmenopausal woman.

International journal of surgery case reports, cilt.5, ss.1265-7, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EASY AND FAST TECHNIQUE FOR FASCIA CLOSURE IN RENAL TRANSPLANT RECEPIENT PATIENTS

TRANSPLANT INTERNATIONAL, cilt.26, ss.255, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Horseshoe Kidney From a Live Donor as a Renal Transplant: Case Report

EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.11, ss.454-457, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Clinical Everolimus Experience in Pediatric Renal Transplant Patients

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.45, ss.913-916, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Kidney Transplant Recipients with Functioning Grafts for More than 15 Years

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.45, ss.904-907, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Use of Suicidal Deaths as Kidney Donors: A Single-Center Experience

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.45, ss.872-874, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ALLOGRAFT OUTCOME OF SPOUSAL AND LIVING UNRELATED RENAL TRANSPLANTATION

TRANSPLANT INTERNATIONAL, cilt.24, ss.301, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Laparoscopic Resection of Retroperitoneal Schwannoma Near the Inferior Vena

ANNALS OF VASCULAR SURGERY, cilt.24, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Small Bowel Obstruction by Phytobezoar in Crohn's Disease: Strictureplasty

AMERICAN SURGEON, cilt.76, ss.13-14, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Growing Teratoma Syndrome: A Report of a Rare Casewith a Detailed Review of the Literature

World Journal of Surgery and Surgical Research, cilt.1, ss.1-3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

özefagus kanserlerinde tanı ve görüntüleme yöntemi

kanser gündemi, cilt.5, ss.36-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Iatrogenic Ureteral Injury During Incisional Hernia Repair in a Kidney Recipient

journal of current surgery, cilt.7, ss.20-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebede Feokromasitoma:Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.22, ss.152-155, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recovery of Chronic Dialysis Hypotension After Kidney Transplantation: A Case Report

Turk Neph Dial Transpl, cilt.23, ss.66-69, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duodenal duplication cyst with reccurent acute pancreatitis Report of a case

American Journal of Current Surgery, cilt.1, ss.1-5, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu Yaralanmalılarda Abdominal Travma: Ne Zaman Cerrahi?.

Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji Özel Dergisi, cilt.5, ss.37-43, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ince Barsak Gastrointestinal Stromal Tümörü (GIST): Olgu Sunumu.

Endoskopi Dergisi, cilt.20, ss.51-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Senkron Mide ve Kolon Kanseri: Olgu Sunumu.

Endoskopi Dergisi, cilt.20, ss.59-60, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renal Transplantasyonda Cerrahi Teknik ve Komplikasyonlar.

Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi, cilt.4, ss.19-27, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisi: 172 Hastanın Geriye Dönük Degerlendirilmesi.

Izmir Tepecik Hastanesi Dergisi, cilt.20, ss.70-76, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoscopic roux-en-Y gastric bypass: technique, results and experience with 114 patients

Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(1): 24-37, cilt.17, ss.24-37, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik Duodenal Divertikülektomi: Olgu Sunumu.

ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, cilt.25, ss.114-117, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mide Arka Duvarındaki Leiyomyomunun Laparoskopik Rezeksiyonu: Olgu Sunumu.

ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, cilt.25, ss.118-120, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnostik Periton Lavajı Tarihe mi Karışıyor?.

EGE TIP DERGİSİ, cilt.46, ss.33-36, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Abdominal Travmada Değisim Süreci: Ege Üniversitesi Deneyimi.

ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, cilt.21, ss.196-200, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Renal Transplantasyon Yapılan Fokal Segmental Glomerulosklerozlu Çocuk Hastalarda Uzun Dönem İzlem Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi

Türkiye Organ Nakli KuruluşlarıKoordinasyon Derneği XII. Kongresi Transplantasyon 2018, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018

Cytomegalovirus Infectıon in Pediatric Kidney Transplantation

51st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.1961 identifier identifier

Renal Transplantasyonda CMV Enfeksiyonunun Greft Sağ Kalımına Etkisi

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018

SLEEVE GASTREKTOMİLERDE KAÇAK YÖNETİMİ

BARİATRİK VE METABOLİK CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2015

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEK PORT LAPAROSKOPİK APENDEKTOMİ

10. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Gebelikte akut apendisiti taklit eden over torsiyonu olgusu

13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.1-3

TEK PORT LAPAROSKOPİK SPLENEKTOMİ GEREKLİ Mİ

12. ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

GEBEDE LAPAROSKOPİK APENDEKTOMİ

12.ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Laparoscopic appendectomy in late second trimester Is it safe

3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8 - 12 Nisan 2015

Klatskin Tümöründe Cerrahi Yaklaşımlar

11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013

Safra Yolu Yaralanmalarının Tek Merkez Tarafından Retrospektif Analizi

11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013

Robot yardımlı laparoskopik Nissen Rozetti fundoplikasyon erken sonuçlarımız

11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2013

Tek port laparoskopik kolesistektomi deneyimimiz

11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2013

Akalazyanın laparoskopik tedavisinde on yıllık deneyim

11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2013

Krukenberg tumor

10th International Gastric Cancer Congress, 19 - 22 Haziran 2013 identifier identifier identifier

Gastric cancer

10th International Gastric Cancer Congress, 19 - 22 Haziran 2013 identifier identifier

Prognostic Factors of Hepatocellular Carcinoma in Transplant Patients

European-African Hepatopancreatobiliary Association (E-AHPBA) 10th Congress, Belgrade, Serbia, 2013, 29 - 31 Mayıs 2013 Creative Commons License identifier identifier identifier

An Unexpected Complication of Hydatid Cyst of Liver

10th Congress European- African Hepato Pancreato Biliary Association, 29 - 31 Mayıs 2013

Prognostic Factors of Hepatocelluler Carcinoma in Transplant Patients

10th Congress European- African Hepato Pancreato Biliary Association, 29 - 31 Mayıs 2013

Predictive factors of resectability and postoperative outcome of pancreatic cancer

European-African Hepatopancreatobiliary Association (E-AHPBA) 10th Congress, Belgrade, Serbia, 2013, 29 - 31 Mayıs 2013

Pylorus preserving and antrectomised pancreaticoduodenectomies and fast track surgery

European-African Hepatopancreatobiliary Association (E-AHPBA) 10th Congress, Belgrade, Serbia, 2013, 29 - 31 Mayıs 2013

Hepatocellular Carcinoma of Prognostic Factors

XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery. ESS 2012 Istanbul, 22 - 24 Kasım 2012 identifier identifier

Vısceral Artey pseudoaneurysms

XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery. ESS 2012 Istanbul, 22 - 24 Kasım 2012

Factors Influencing Recurrence and Survival in Gastric Cancer

XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery. ESS 2012 Istanbul, 22 - 24 Kasım 2012 Creative Commons License identifier identifier identifier

A Feasible Technique for Intraoperative Endoscopy of Gastrointestinal Bleeding: Clothed Endoscopy.

20th International Congress of the European Association for Endoscopy Surgery, Brussels, Belçika, 20 - 23 Ocak 2012 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

POSTGASTREKTOMİ SENDROMLARI

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YETERLİLİK BOARD OKULU, MFAİK ÖZÇELİK, Editör, Bayt, Ankara, ss.367-374, 2018

ÖEFAGUSUN PRİMER MOTİLİTE BOZUKLUĞU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YETERLİLİK OKULU DERS NOTLARI, FAİK ÖZÇELİK, Editör, Bayt, Ankara, ss.326-332, 2018

POSTGASTREKTOMİ SENDROMLARI

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YETERLİLİK (BOARD) OKULU DERS NOTLARI, M.Faik Özçelik, Editör, Bayt, Ankara, ss.367-374, 2018

ÖZEFAGUSUN PRİMER MOTİLİTE BOZUKLUĞU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YETERLİLİK (BOARD) OKULU DERS NOTLARI, M. Faik Özçelik, Editör, Bayt, Ankara, ss.326-332, 2018

Organ Donation Course in Medical Education Program

Organ Donation and Transplantation – Current Status and Future Challenges, Tsoulfas Georgios, Editör, Intechopen, 2018 identifier identifier identifier

İleri özefagogastrik bileşke tümörlerinde tanı ve tedavi

Mihmanlının Mide Kanseri ve Cerrahi Tedavisi, mehmet mihmanlı, enver ilhan, ali alemdar, Editör, tıbbi yayınlar merkezi, ss.367-371, 2016

görüntüleme

pankreasın nadir görülen neoplazileri, , Editör, zeus, 2016

patoloji ve genetik

Pankreasın nadir görülen neoplazileri, ahmet çoker, ömer vedat ünalp, alper uğuz, Editör, Zeus, 2016

Midenin nöroendokrin tümörleri

Mihmanlının mide kanseri ve cerrahi tedavisi, , Editör, Tıbbi yayınlar merkezi, ss.281-285, 2016

Vascular Complications After Renal Transplantation

Vascular Surgery, Dai Yamanouchi, Editör, InTech, ss.85-96, 2010 identifier identifier