Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2013 - 20132547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi uyarınca en az 1 ay en fazla 3 ay süre ile yurtdışında görevlendirme

    Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

  • Mayıs 2019Strategic Management in Professional Sports

    Konferans

    Eurasian Sport Sciences Union, Türkiye