Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antrenör Yeterlilik Ölçeği II'nin Türkçe Uyarlama Çalışması

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.69-78, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Work Related Behaviors and Experience Patterns of Physical Education Teachers

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.581-590, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Adaptation Study of the School Quality Management Culture Survey SQMCS to Turkish

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.83-90, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modellerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and Teaching, cilt.3, ss.66-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profesyonel Sporcuların Yarışma Yönelimleri Cinsiyet Yaş ve Spor Türü Farklılıkları

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.1-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor İçin Liderlik Ölçeği Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonu nun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.27-33, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Takım Birlikteliği Envanteri nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.23-30, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seyirci Katılım Kararı Ölçeğinin SKKÖ Doğrulayıcı Faktör Analizi

e-Journal of New World Sciences Academy(NEWSA, cilt.4, ss.341-348, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antrenörlük Yeterlilik Ölçeğinin AYÖ Psikometrik Özellikleri Türk Antrenörler Üzerine Bir Çalışma

e-journal of New World Sciences Academy(NWSA, cilt.4, ss.143-153, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basketbolda Takım Performansının Teknik Analizi: İç saha ve Dış saha Performanslarının Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.101-108, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Toplam Kalite Yönetiminin Futbolda Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.25-38, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.32-46, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Futbol Seyircilerinin Sporla İlgileniminin Spor Tüketim Davranışlarına Etkisi [The Influence of Football Spectators’ Sport Involvement on Sport Consumption Behaviors]

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi [International Congress on Recreationan and Sport Management], Muğla, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.475-476

Spor Yapan Bireylerin Instagram Kullanım Güdüleri Üzerine Bir İnceleme.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Kasım 2017, ss.1028

Futbol Seyircilerinin Takım ile Özdeşleşme ve Risk Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Presented At The World Congress of Sports Sciences Researcehes, Manisa, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Futbol Seyircilerinin Risk Algıları Üzerine Bir Araştırma.

Presented At The 15.International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Hakem Öz-Yeterlilik Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması: Futbol Hakemleri Üzerine Bir Pilot Araştırma

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [15th International Sport Sciences Congress], Antalya, Türkiye, 15 Kasım 2017, ss.1-2

Antrenör Yeterlilik Ölçeği-II’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi [Examining Psychometric Properties of Coaching Efficacy Scale-II]

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [14th International Sport Sciences Congress], Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2016, ss.446

The Relationship between Emotional Intelligence and Shopping Styles: A Study on Sport Products

1st International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 05 Ekim 2016, ss.36

Examining Relationship Between Consumer Innovativeness and Emotional Intelligence: A Study On Sport Consumers.

Paper presented at the 1st International Conference On Economics Business Management and Social Sciences (ICEBSS), Sarajevo, Bosna-Hersek, 5 - 09 Ekim 2016

An Investigation on Consumer Involvement, Perceived Risk and Purchaser Styles for Sport Products

1st International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 05 Ekim 2016, ss.35

1st International Conference on Economics Business Management and Social Sciences

An Investigation on Consumer Involvement, Perceived Risk and Purchaser Styles for Sport Products, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 05 Ekim 2016, ss.35

The Relationship between Consumer Shopping Styles and Perceived Risks: A Study on Sport Products

1st International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 05 Ekim 2016, ss.45

Examining perceived coach’s leadership behaviours in terms of different variables

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 03 Şubat 2016, ss.331

SPOR ENDÜSTRİSİNDE İNOVASYONUN ÖNEMİ

7.INTERNATIONALCONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015

Üniversite Öğrencilerinin Çalışma İrade Düzeylerinin İncelenmesi [Examining University Students’ Level of Work Volition]

13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [13th International Sport Sciences Congress], Konya, Türkiye, 07 Kasım 2014, ss.1

Adaptation of the Work Volition Scale-Student Version (WVS-SV) to Turkish: A Validity and Reliability Study

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St.Petersburg, Rusya, 11 Eylül 2014, ss.452

Coaching Efficacy A Study on Students of Coaching Education Departments in Turkey

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014

An Investigation On Motivational Orientations Of Active Sport Tourists

1. Balkan Symposium in Sport Sciences, Tetovo, Makedonya, 30 Mayıs 2013, ss.1

Investigating the Psychometric Properties of Leadership Scale for Sports -Athlete's Perception of Coach's Behavior

1st International Balkan Symposium in Sport Sciences (IBSSS2013), Tetova, Makedonya, 29 Mayıs 2013, ss.1

Takım Birlikteliği Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi [Investigating the Psychometric Properties of Group Environment Questionnaire]

12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [12th International Sport Sciences Congress], Denizli, Türkiye, 12 Aralık 2012, ss.1

Reliability and Validity of Leisure Motivation Scale: A Study On Active Sport Tourists

12th İnternational Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 12 Aralık 2012, ss.1

The Importance of Servicescape in Professional Sports

The 46th Ichper-Sd Anniversary World Congress, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2005, ss.530-532

An Investigation Of Turkish Soccer Referees’ Decisions To Commence Their Occupation",

The 10th ICHPER • SD Europe Congress & The TSSA 8th Internatıonal Sport Scıence Congress, Antalya, Türkiye, 17 Kasım 2004, ss.75

The Potential Contributions Of Sponsorship İn The Progression Of Sport Events: The Case Of Olympic Games

The 10th ICHPER • SD Europe Congress & The TSSA 8th Internatıonal Sport Scıence Congress, Antalya, Türkiye, 17 Kasım 2004, ss.103

Variables Affecting The Physical Education And Sports School Students’ Decision To Attend Sport Games As A Spectator

The 10th ICHPER • SD Europe Congress & The TSSA 8th Internatıonal Sport Scıence Congress, Antalya, Türkiye, 17 Kasım 2004, ss.100

TÜRK FUTBOL HAKEMLERİNİN, HAKEMLİĞE BAŞLAMA KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

10 Th ICHPERDSD EUROPE CONGRESS The TSSA 8 th INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

İşletme ve Toplum

Tüketiciler, CENGİZ DEMİR, NESRİN DEMİR , Editör, Ekin Yayınları, Bursa, ss.115-144, 2011

Türkiye’de Spora Katılımı Arttıracak Uygulamalara Yönelik Öneriler.

Türkiye’de Spora Katılımı Arttıracak Uygulamalar, A, Editör, Gökçe Karataş Vakfı Yayınları, Ankara, ss.75-90, 2001