Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Su Ürünleri Kaşifleri", TÜBITAK Projesi, 218B160, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye'nin Ege Denizi Kıyılarında Dağılım Gösteren Deniz Hıyarının (Holothuria Tubulosa Gmelin, 1788) Morfoloji ve Üreme Biyolojisinin Tanımlanması", TÜBITAK Projesi, 118O408, Yönetici, Devam Ediyor
"Deep Sea - Fotonik Sensör Bileşenleri Kullanımı İle Kıyısal Alanların Çevresel İzlenmesi Ve Denizel Kaynakların Değerlendirilmesi", AB Çerçeve Programı Projesi, 117F236, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Holothuria tubulosa (Gmelin,1788) juvenillerinin farklı makroalglerle beslenmesinin büyümeye etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2017-SÜF-008, Araştırmacı, 2018
"Yetiştiricilik işletmelerinde iskelet deformitesine sahip balıkların yüzme davranış ve hızlarına göre belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 17-SÜF-026, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Royal Deniz Hıyarının ( Stichopus Regalis ) Morfolojik Özelliklerin Belirlenmesi, Mevsimsel Biyokimyasal Komposizyonunun ve Ağır Metal Yükünün Tesbiti", BAP Arastırma Projesi, 16-SÜF-036, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tütsülenmiş Alabalık Yapan İşletmelerin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 15SUF019, Araştırmacı, 2018
"Deniz hıyarı Holothuria tubulosa nın tankların yan yüzeylerine tutunma davranışını etkileyen faktörlerin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 15-SÜF-001, Yönetici, 2017
"Deniz Hıyarı Larvalarının Ekonomik Olarak Yetiştiriciliği", BAP Arastırma Projesi, 2012-BİL-030, Araştırmacı, 2015
"Türkiye Balık Hallerinin Pazar Deseni", BAP Arastırma Projesi, 11-SÜF-031, Araştırmacı, 2015
"Holoturia tubulosa ve Holoturia polii juvenillerinin farklı tuzluluk değerlerinde davranış ve büyüme özellikleri", BAP Arastırma Projesi, 10-SÜF-025, Yönetici, 2014
"Farklı sıcaklık sediment ve tuzluluklarda deniz hıyarının Holothuria tubulosa adaptasyonu gelişimi ve yaşama oranı", BAP Arastırma Projesi, 09-SÜF-008, Araştırmacı, 2012
"Ege Bölgesi’de Bulunan Akvaryum Işletmelerinin Genel Profilinin Çıkarılması Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2003-SÜF-012, Araştırmacı, 2005
"Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Yapılan Bir Ağ Kafes İşletmesinde Deniz Patlıcanı Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 03-BİL-021, Araştırmacı, 2007
"Ege ve Akdeniz Bölgesi kıyısal dalyanların sosyo-ekonomik incelenmesi", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG-199Y059, Araştırmacı, 2001
"Bazı Akvaryum Bitkilerinin Doğal Nutrientlerle Zenginleştirilmiş Ortamlarda Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 98-SÜF-002, Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi