Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

TIBBİ GENETİK LABORATUVAR VE KLİNİK

GENETİK DANIŞMA, ÖZGÜR ÇOĞULU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.245-265, 2017

TIBBİ GENETİK LABORATUVAR VE KLİNİK

MİTOZ VE MAYOZ, ÖZGÜR ÇOĞULU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.176-196, 2017

TIBBİ GENETİK LABORATUVAR VE KLİNİK

AİLE AĞACI VE GENETİK DANIŞMANLIK, ÖZGÜR ÇOĞULU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.186-207, 2017

TIBBİ GENETİK LABORATUVAR VE KLİNİK

GENETİK MATERYAL VE İŞLEYİŞİ, ÖZGÜR ÇOĞULU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.56-86, 2017