Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

GENETİK DANIŞMA

TIBBİ GENETİK LABORATUVAR VE KLİNİK, ÖZGÜR ÇOĞULU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.245-265, 2017

MİTOZ VE MAYOZ

TIBBİ GENETİK LABORATUVAR VE KLİNİK, ÖZGÜR ÇOĞULU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.176-196, 2017

AİLE AĞACI VE GENETİK DANIŞMANLIK

TIBBİ GENETİK LABORATUVAR VE KLİNİK, ÖZGÜR ÇOĞULU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.186-207, 2017

GENETİK MATERYAL VE İŞLEYİŞİ

TIBBİ GENETİK LABORATUVAR VE KLİNİK, ÖZGÜR ÇOĞULU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.56-86, 2017