Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of pile driving accidents in geotechnical engineering

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Work-related injuries and fatalities in the geotechnical site works

INDUSTRIAL HEALTH, cilt.56, ss.394-406, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Liquefaction Behavior of Poorly Graded Sands Reinforced with Fibers

ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, cilt.2018, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A New Method for Base-Slab Analysis of a Dock Settling Basin

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS, cilt.14, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Visualization of soil arching in flexible piled embankments

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, cilt.40, ss.2263-2270, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effect of local soil conditions on dynamic ground response in the southern coast of Izmir Bay, Turkey

RUSSIAN GEOLOGY AND GEOPHYSICS, cilt.56, ss.1201-1212, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of Cement Treatment on Unconfined Compressive Strength and Compressibility of Lean Clay with Medium Plasticity

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.40, ss.763-772, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Cyclic Stress-Strain and Liquefaction Behavior of Izmir Sand

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.39, ss.7513-7524, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Visualization of soil arching on reinforced embankment with rigid pile foundation using X-ray CT

GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES, cilt.32, ss.44-54, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnşaat sektöründe kazı işleri sebepli iş kazaları

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.265-277, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effect of shaft rotation of driven spiral piles on vertical bearing capacity

Japanese Geotechnical Society Special Publication, cilt.36, ss.1304-1309, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Strength Properties of Coffee Waste Based Geopolymers

EGRWSE 2019, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Haziran 2019

Engineering Assessment of Coffee Waste Based Geopolymer

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-5

Comparison of Engineering Properties of a Soil Stabilized with Calcium Carbide and Cement

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-7

KALSİYUM KARBÜR İLE İYİLEŞTİRİLEN BİR ZEMİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

Yedinci Uluslararsı Katılımlı Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017

Excess pore water generation of fiber reinforced sand specimens under cyclic loading

3rd International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering (PBD-III) in Vancouver, BC, Canada, 16 - 19 Temmuz 2017

FİBER KATKILI İNCE TANELİ ZEMİNLERİN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Yedinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017

Brief Overlook on the Occupational Accidents Occurring During the Geotechnical Site Works

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2017, cilt.245 identifier identifier

Fiber Donatılı Gevşek Ve Orta Sıkı Kumların Sıvılaşma Davranışları

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, ss.249-256

New relationships on the compressibility of remolded clays

4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 2 - 04 Haziran 2016

Effects of Fibre Reinforcement on Liquefaction Behaviour of Poorly Graded Sands

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 13 - 17 Haziran 2016, cilt.161, ss.538-542 identifier identifier

Strength development and post freeze thaw behavior of kaolin reinforced with fibers

15ARC Asian Regional Conference on Soil Mechanics, Fukuoka, Japan, 9 - 13 Kasım 2015 Creative Commons License identifier

Strength development and freeze thaw performance of cement treated clays

Kumamoto Üniversitesi'nde Davetli Konuşma, Kumamoto, Japonya, 05 Kasım 2015 identifier identifier

Assessment of liquefaction behavior of Izmir sand reinforced with randomly distributed fibers

6th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Christchurch, New Zealand., 1 - 04 Kasım 2015

İzmir körfezi güney kıyı bölgesi zeminlerinin dinamik davranışının incelenmesi

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

Polipropilen Fiberlerle Güçlendirilmiş Kum Zeminlerin Sıvılaşma Davranışının İncelenmesi

8. Ulusal Deprem Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2015, ss.967-977

Assessment of Strength Development and Freeze Thaw Behavior of Cement Treated Clays

11th International Congress on Advances in Civil Engineering- ACE 2014, İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2014

Assessment of strength development and freeze thaw behavıor of cement admixed clay

11th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2014

İzmir Körfezi tarama malzemesinin geoteknik özellikleri ile solidifikasyona uygunluğunun incelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, ss.943-951

Geotekstil donatılı kil zeminlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi

Altıncı Geosentetikler Konferansı – G6, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2014, ss.155-163

Evaluation of stress strain behavior of a sandy soil considering different grain size distributions

International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering: From Case History to Practice, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2013

Evaluation of cyclic behavior of Izmir Turkey sand with experimental studies

The 5th International Geotechnical Symposium-Incheon, Incheon, Güney Kore, 22 - 24 Mayıs 2013, ss.135-142

Investigation of dynamic ground response in the southern coast of Izmir Bay Turkey

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2012

Mavişehir İzmir bölgesinde SPT ve CPT deney verilerine dayanılarak sıvılaşma potansiyelinin irdelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi, Isparta, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2012, ss.865-870

Visualization of soil behavior in an embankment on flexible piles by X ray CT method

5th European Geosynthetics Congress, EUROGEO5, Valencia, İspanya, 16 - 19 Eylül 2012, cilt.4, ss.185-190

Small strain behavior of Northern Izmir Turkey soils

3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 28 - 30 Haziran 2012, ss.603-608

A Multistage Microzonation Study of the Northern Bay Area of Izmir

5th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Santiago, Şili, 10 - 13 Ocak 2011

Seismic Microzonation of Mavisehir District in Izmir Turkey

The Fifth International Student Conference on Advanced Science and Technology, Kumamoto, Japonya, 15 - 16 Aralık 2010, ss.325-326

İzmir Körfezi Kuzey Kıyı Bölgesi Zeminlerinin Dinamik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 01 Ekim 2010, ss.235-244

Seismic Microzonation of Izmir Ataturk Organized Industrial Zone

The Fourth International Student Conference on Advanced Science and Technology, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2010, ss.291-292

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Kuzey Bölümünün Zemin Özelliklerinin ve Geoteknik Sorunlarının İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Konya, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, cilt.1, ss.391-400

Geosynthetics Wrapped Around and Vegetated Reinforced Wall Applications in the Village of Olympic Games in Universiade 2005

Geosynthetics Asia 2008 Proceedings of the 4th Asian Regional Conference on Geosynthetics, Shanghai, Çin, 11 - 20 Haziran 2008, ss.823-827

Some Interesting Examples about the Solutions of the Geotechnical Problems Using Geosynthetics

Third International Technical Textiles Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2007

The Analysis and Evaluation of the Seismic Stability of Segmental Retaining Walls

International Earthquake Syposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2007

Use of Geosynthetics in Railroad Track Construction and Rehabilitation

3. Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi Sergisi TRODSA 2006, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2006, ss.776-784

The Designing Procedures Problems and Criteria of the Solid Waste Landfill Areas on Geotechnical Point of View

International Conference on Problematic soils, GEOPROB 2005, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Mayıs 2005, cilt.1, ss.315-323

A Few Examples on the Alteration and Remediation Techniques of Problematic Soils Using Geosynthetics in Geotechnical Engineering Applications

International Conference on Problematic soils, GEOPROB 2005, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Mayıs 2005, cilt.2, ss.801-808

Geosentetik Kullanımının Ekonomisi ve Avantajları ile Maliyet Unsurları Üzerine Bir İnceleme

Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2004, ss.53-63

Recent Advances in Bearing Capacity of Strip Foundations on Reinforced Sandy or Saturated Clay Soils by Various Reinforcements

6th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, cilt.3, ss.1623-1633

Darbeli Agrega Sütunu Uygulamaları ile Zeminlerin İyileştirilmesi

İMO XVII. Teknik Kongre, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2004

Temel Sistemi Seçimi ve İlkeleri

TMMOB İMO Uşak Şubesi Deprem Sempozyumu, Uşak, Türkiye, 18 Ekim 2003, ss.7-31

Geosentetiklerin Karayollarında Kullanım Olanakları ve Sağladığı Avantajlar Üzerine Bir Araştırma

Trafik ve Yol Güvenliği II. Ulusal Kongresi (TRODSA), Ankara, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2003, ss.178-184

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İzmir in Ulaştırma Problemlerinin Değerlendirilmesi

Trafik ve Yol Güvenliği II. Ulusal Kongresi (TRODSA), Ankara, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2003, ss.127-133

Kaplamalı ve Kaplamasız Yollarda Geotekstil ve Geogrid Kullanımının Avantajları

Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi MBGAK’ 2003, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Şubat 2003, ss.501-504

Zemin İyileştirme Yöntemi Olarak Bir Jet Grout Uygulaması

Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi MBGAK’ 2003, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Şubat 2003, ss.363-368

Geosentetikler ve Mühendislik Yapılarındaki Yaygın Kullanım Alanları

Birinci Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, 11 - 12 Ekim 2002, ss.240-248