Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Blue-white variant of pigmented basal cell carcinoma

DERMATOLOGICA SINICA, cilt.36, ss.136-139, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diamond burs versus curettes in root planing: a randomized clinical trial.

Australian dental journal, cilt.63, ss.242-252, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Blue rubber bleb nevus syndrome: a case report with dermatoscopic features.

Clinical and experimental dermatology, cilt.36, ss.211-3, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

In vitro antimicrobial activity of calcium hydroxide mixed with different vehicles against Enterococcus faecalis and Candida albicans

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology, cilt.108, ss.297-301, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Başarısız apikal cerrahi sonrası cerrahi olmayan retreatment ve apeksifikasyon İki olgu sunumu

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of storage solutions on microhardness of crown enamel and dentin

European Journal of Dentistry, cilt.9, ss.262-266, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Effect of spreader size on microleakage of roots filled with cold lateral compaction technique

European Journal of Dentistry, cilt.9, ss.378-381, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

An Update on Chlorhexidine in Endodontics Review

ENDO (Lond Engl) - Endodontic Practice Today, cilt.3, ss.87-99, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Endodontide Antibiyotik Kullanımı

Ege Üniversitesi Dişhekimleri Odası Bilimsel Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vertikal Kök Kırıkları Derleme

Ege Üniversitesi Dişhekimleri Odası Bilimsel Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Maksiller Ameloblastoma: Vaka Raporu

İZDO 25. Bilimsel Kongresi, 9 - 11 Kasım 2018

Maxillary ameloblastoma: case report

IZDO 25th International Congress, 9 - 11 Kasım 2018

Komplike Kron Kök Kırığının Koruyucu Restorasyonu Vaka Sunumu

Türk Endodonti Derneği Bilimsel kongresi, 10 - 13 Mayıs 2018

Rejeneratif Endodontik Tedaviler

Türk endodonti derneği uluslarası kongresi, 9 - 10 Mayıs 2018

Rejeneratif Endodonti ve Revaskularizasyon

Türk Endodonti Derneği Bilimsel Toplantısı, 20 Şubat 2018, cilt.1

REMOVAL OF SEPARATED ROOT CANAL INSTRUMENTS: 2 CASE REPORTS

İzmir Dişhekimlieri Odası uUluslarası Bilimsel Kongresi, 10 - 12 Kasım 2017

SİX YEAR FOLLOW UP FRACTURED FİLE AND REGENERATİVE ENDODONTİC TREATMENT

izmir Dişhekimleri Odası Uluslararsı Bilmsel Kongresi, 10 - 12 Kasım 2017

Differentiation of Stem Cells Derived From Human Dental Pulp to Adipocytes and Osteocytes

24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Izmir Dişhekimleri Odaso, International Scientific congress and Exhibition, Izmir, 10 - 12 Kasım 2017

REGENERATİVE ENDODONTİC TREATMENT OF AN IMMATURE TOOTH

İzmir Dişhekimleri Odası Uluslarası Bilimsel Kongresi, 10 - 12 Kasım 2017 identifier identifier identifier

MAXİLLARY SECOND PREMOLAR WİTH THREE ROOT CANALS: A CASE REPORT

İzmir Dişhekimleri Odası Ululsarası Bilimsel Kongresi, 10 - 12 Kasım 2017 identifier

Mta ve Kalsiyum Hidroksit İnsan Dişlerine Yapılan Direkt Pulpa Kuafajının Histolojik Olarak İncelenmesi

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 11 Mayıs 2017, ss.1

APİKAL LEZYONLU IMMATURE KESİCİ DİŞİN REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİSİ

Türk Endodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017

KIRIK ALET VE REVASKULARİZASYON TEDAVİSİ

Türk Endodonti Derneği Bilimsel Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017

R ENDO

İZDO 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 Kasım 2015 Creative Commons License identifier identifier identifier

Pastinject Is it a novel instrument for root canal irrigation

17. Bienial Congress of European Society of Endodontology, 16 - 19 Eylül 2015

Push out bond strength of MTA canal filling with and without a single cone

17. Bienial Congress of European Society of Endodontology, 16 - 19 Eylül 2015

Regenerative Endodontic Treatment of Immature teeth with apical lesion

17. Bienial Congress of European Society of Endodontology, 16 - 19 Eylül 2015

Ortodontik Tedavi Sırasında Eksternal Kök Rezorpsiyonu Oluşmuş Dişin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi

İzmir i Dişhekimleri Odası 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 - 30 Kasım 2014

Klorheksidinin Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Kırılma Direnci Üzerine Etkisi Ex vivo Çalışma

İzmir Dişhekimleri Odası 21. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28 - 30 Kasım 2014

Revascularization Of Necrotic Immature Permanent Central Incisor With Apical Periodontitis

18. Dünya Dental Travmatoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 19 - 21 Haziran 2014 identifier identifier identifier

Kök gelişimini tamamlamamış daimi kesici dişin Rejeneratif Tedavisi Vaka Sunumu

Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 14 - 16 Haziran 2014

MTA Apical Plug and Clinical Application of Post for Coronal Restoration Two case reports

16. Bienial Congress of European Society of Endodontology, 12 - 14 Eylül 2013

Apexification Treatment With MTA Three case reports

16. Bienial Congress of European Society of Endodontology, 12 - 14 Eylül 2013 identifier

Inhibition of matrix metalloproteinases 2 and 9 by endodontic irrigation solutions

9. International Federation of Endodontic Association Congress, 23 - 26 Mayıs 2013

Reimplantation of endodontically treated upper Canine with cervical root fracture

9. International Federation of Endodontic Association Congress, 23 - 26 Mayıs 2013

Başarısız olmuş Apikal Rezeksiyon sonrası Retreatment ve Apeksifikasyon İki Olgu Sunumu

19. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 28 Nisan 2013

Odontojenik Keratokist olgusunda çoklu kanal tedavisi uygulaması Bir Olgu Sunumu

19. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 28 Nisan 2013

Klorheksidin Uygulanan Dentinin Fourier Transform İnfrared Spektroskopisi ile İncelenmesi

18. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım - 01 Aralık 2012

Replantation of Vertically Fractured Teeth After Repair with Adhesive Resin

International Association for Dental Research(IADR) Congress, 12 - 15 Eylül 2012 identifier identifier

Non surgical retreatment of extensive periapikal lesion

International Association for Dental Research(IADR) Congress, 12 - 15 Eylül 2012

Klorheksidin Rezidüel Antimikrobiyal Ajan ve MMP İnhibitörü

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27 - 28 Nisan 2012

Attachment and growth of dental pulp stem cells on dentin in presence of extra calcium

15. Bienial Congress of European Society of Endodontology, 14 Eylül 2011 - 17 Ekim 2010 identifier identifier identifier

Chemical Evaluation of Chlorhexidine Release from Chlorhexidine Treated dentin

8. International Federation of Endodontic Association Congress, 6 - 09 Ekim 2010

Evaluation of Disinfection of Gutta percha with Different Irrigation solutions

8. International Federation of Endodontic Association Congress, 6 - 09 Ekim 2010

Microbiological Evaluation of Chlorhexidine Release from Chlorhexidine Treated Dentin

8. International Federation of Endodontic Association Congress, 6 - 09 Ekim 2010

Pulpa Kök Hücrelerinin Odontoblastik Farklılaşması ve Dentin Üzerinde Gelişimi

5.Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1 - 03 Ekim 2010

Antimicrobial and Chemical Analyses of Various Chlorhexidine Solutions

14. Bienial Congress of European Society of Endodontology, 24 - 26 Eylül 2009

Farklı yıkama solüsyonlarıyla yapılan guta-perka dezenfeksiyonunun incelenmesi

Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 Nisan 2009, ss.134

The Effect of Spreader Size and Type on Microleakage in Curved Canals

13. Bienial Congress of European Society of Endodontology, 6 - 08 Eylül 2007

Cutaneous odontogenic sinus tract a case report

13. Bienial Congress of European Society of Endodontology, 6 - 08 Eylül 2007 Creative Commons License identifier identifier identifier

Vertical Root Fractures a Review of 35 Case

13. Bienial Congress of European Society of Endodontology, 6 - 08 Eylül 2007

Spreader Seçiminin Mikrosızıntıya Etkisinin Sıvı Filtrasyon Sistemi ile İncelenmesi

5.Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Marmaris/Türkiye, 28-30 Nisan 2006, 28 - 30 Nisan 2006

İrigasyon solüsyonlarının E faecalis ve C albicans üzerine antimikrobiyal etkisinin in vitro incelenmesi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslarası Bilimsel kongresi, 29 Eylül - 01 Ekim 2005

The Effect of Treatment of Radicular Dentin on Colonization Patterns of C albicans

12. Bienial Congress of European Society of Endodontology, 15 - 17 Eylül 2005 identifier identifier identifier

Vertikal Kök Kırıkları 15 Olgunun İncelenmesi

4.Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 Nisan 2005

Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Mikrosızıntının İn vitro İncelenmesi

Türk Endodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, 22 - 24 Nisan 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm 19: Rezorpsiyon

Endodontide Problemler Etiyoloji Tanı ve Tedavi, BİLGE HAKAN ŞEN, Editör, Quintesse Yayıncılık, 2014

Bölüm 4: Sağlık Problemleri

Endodontide Problemler Etiyoloji Tanı ve Tedavi, BİLGE HAKAN ŞEN, Editör, Quintesse Yayıncılık, 2014