Araştırma Alanları

 • Çevre Bilimleri

 • Çevre Kimyası

 • Çevre Teknolojisi

 • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

 • Kirlenmiş Sahalar ve Remediasyonu

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Su Temini ve Arıtımı

 • Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Atomik ve Moleküler Spektroskopi

 • Ayırma Teknikleri

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Yüzey Analizi

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji