Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 Novel Magnetic Dipersive u-SPE Method Using Fe3O4/Ni/NixB Nanocomposite Adsorbent for the Analysis of Pesticides

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Micro Solid Phase Extraction: A Green Technique in Determination and Biomonitoring of Endocrine Disruptor Organophosphates

  Katılımcı

  İtalya

 • 2017 Removal of Cationic Dyes on Nickel/Nickel Boride Nanoparticles Coated Resin

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2016 Synthesis of a Novel Adsorbent Nano Ni Fe Supported on Nutshell, and the Adsorption of As(III) and As(V)

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2015 Yüksek Derisimde Arsenik Içeren Suların Yakın Çevresindeki Toprak Örneklerinde Liç Yöntemiyle Arsenik Demir Bakır Kursun Analizi

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2014 Investigation of Arsenic Leaching from Pottery to Foods

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Removal of Arsenic Species from Waters

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Nickel / Nickel Boride Nanoparticles Coated Resin: A Novel Adsorbent for Arsenic(III) and Arsenic(V) Removal

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Eser Düzeydeki Arsenigin Ni NixB Kullanılarak Önderistirilmesi ve HGAAS ile Tayini

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Nano Nikel Nikel Borür Kaplanmıs Reçine ile Arsenik Giderilmesi Denge ve Kinetik Çalısmaları

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 A Novel Adsorbent Nickel / Nickel Boride Nanoparticles Coated Resin for Arsenic (III) and Arsenic(V) Removal

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Ni/NiXB Nanopartiküllerle Önderiştirme Sonrası Arsenik Tayini

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Eser Arsenik Tayinleri İçin Önderiştirme Yöntemi Geliştirilmesi

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2010 Hidrür sistemli atomik soğurma spekrometresi uygulamaları

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2010 Eser Cıva Analizleri ve Cıva Tür Tayinleri

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2009 İzmir çevresi köy sularında arsenik izlenmesi ve toksisite açısından değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Çocuk saçlarında toksik metal ölçümleri ve toksisite değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 Development of an Arsenic Removal Technique and Application to Real Samples

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 TÜBITAK Bilim ve Teknoloji Insan Kaynakları Stratejisi Sekizinci Çalıstayı

  Katılımcı

  Düzce, Türkiye

 • 2008 A New Method for the Preparation of an Adsorbent for the Removal of Arsenic Species in Drinking Water

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2008 Adsorptif Arsenik Giderme Yöntemi Üzerine Çalışmalar

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2006 Sulardan Arsenik Arıtımı İçin Hidratize Demir Oksit Adsorbanı Hazırlama ve Arsenik Giderme Koşullarının Optimizasyonu

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2006 Determination and Removal of Arsenic Species in Water

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2005 Sularda Arsenik Bileşikleri ve Arıtım

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2005 Bor Minerallerinden Arsenik Giderilmesi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2003 Determination and Removal of Arsenic Species in Drinking Water

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2003 Termal Sularda Arseniğin Tayini ve Uzaklaştırılmasının İncelenmesi

  EBİLTEM

Burslar

 • 2006 - 2010 Doktora Bursu

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 92

h-indeksi (WOS): 5