Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Doktora

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi , Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilimdalı, Türkiye

 • 2002 - 2004 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi , Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilimdalı, Türkiye

 • 1997 - 2002 Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi , Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  İçme Sularından Arsenik Giderilmesi için Sorbent Geliştirilmesi

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilimdalı

 • 2004 Yüksek Lisans

  İçme Sularında Arseniğin Tayini ve Uzaklaştırılması

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilimdalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

 • A1 Başlangıç Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2016İş Sağlığı ve Güvenliği

  Entegre Atık Yönetimi ve Tehlikeli Atıkları Idaresi Projesi , Ege Üniversitesi

 • 2015İş Sağlığı ve Güvenliği

  Meslek Hastalıklarının Sebepleri, Hastalıktan Korunma Prensipleri ve ... , Ege Üniversitesi

 • 2015İş Sağlığı ve Güvenliği

  Çalısma Mevzuatı ile Ilgili BilgilerÇalısanların Yasal Hak ve Sorumlulukları... , Ege Üniversitesi

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  UV-VIS / AAS /Microwave Sample Preparation Systems , ANALYTIKJENA

 • 2013Eğitim Yönetimi ve Planlama

  TÜBITAK 1001-1002 Programları Kapsamında Proje Hazırlama Egitimi , 2237 Proje Egitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Kapsamında TÜBITAK

 • 2013Eğitim Yönetimi ve Planlama

  AFM/SPM Workshop, BRUKER AXS SAS (NANO) , ANATEK

 • 2012Eğitim Yönetimi ve Planlama

  ICP-OES System , PerkinElmer

 • 2012Eğitim Yönetimi ve Planlama

  UHPLC- Kromatografiye Giris, HPLC, Kolonlar ve Ileri Uygulama Teknikleri GCMS , ANT Teknik

 • 2012Kalite Yönetimi

  Measurement Uncertainty for Testing Laboratories , Strengthening Quality Infrastructure in Turkey Project - TR0702.12.01/001

 • 2011Kalite Yönetimi

  KALITE KONTROL KARTI , EGEPAL- Ege Üniversitesi Akaryakıt Analiz Laboratuvarı

 • 2011Kalite Yönetimi

  TEKRARLANABILIRLIK VE STANDART SAPMA , EGEPAL-Ege Üniversitesi Akaryakıt Analiz Laboratuvarı

 • 2011Kalite Yönetimi

  ÖLÇÜM BELIRSIZLIGI , EGEPAL-Ege Üniversitesi Akaryakıt Analiz Laboratuvarı

 • 2010Kalite Yönetimi

  SEBEP ANALIZI VE DÜZELTICI, ÖNLEYICI FAALIYETLER , EGEPAL- Ege Üniversitesi Akaryakıt Analiz Laboratuvarı

 • 2010Kalite Yönetimi

  Iç Denetim , EGEPAL -Ege Üniversitesi Akaryakıt Analiz Laboratuvarı

 • 2010Kalite Yönetimi

  TS EN ISO/EC 17025 DENEY VE KALIBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLILIGI IÇIN GENEL SARTLAR , EGEPAL- Ege Üniversitesi Akaryakıt Analiz Laboratuvarı