Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of 2006 PISA Science Performance via Multilevel Statistical Methods

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.37, ss.178-189, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Second Order Latent Growth Models and Measurement Equivalence

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.51-63, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multilevel Structural Equation Models

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.26, ss.14-26, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ikinci derece örtük gelişme modelleri ve ölçme eşdeğerliği

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.36, ss.51-63, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modelleri

Turk Psikoloji Dergisi, cilt.26, ss.14-21, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Adaptation Study of Learning and Studying Approaches Inventory and the Relations with Related Constructs

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.192-204, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Analysis of Change over Time: Latent Growth Models

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.24, ss.1-15, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

zamana bağlı değişimin incelenmesi Örtük gelişme modelleri

Turk Psikoloji Dergisi, cilt.25, ss.1-15, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Comparison of the Parametric Methods Based on the Item Response Theory in Determining Differential item and Test Functioning

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, ss.113-125, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Use of Open-ended Questions in Large-Scale Tests for Selection: Generalizability and Dependability

International Journal of Progressive, cilt.16, ss.216-227, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.386-403, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Measurement equivalence of teachers sense of efficacy scale using latent growth methods

Educational Research and Reviews, cilt.11, ss.1440-1448, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DIF Analysis Across Genders for Reading Comprehension Part of English Language Achievement Exam as a Foreign Language

Educational Research and Review, cilt.10, ss.1505-1512, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Estimation of Generalizability Coefficients An Application Structural Equation Modeling

Journal of Education and Practice, cilt.5, ss.113-118, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Gen Teknolojisine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Bilgi Kaynaklarının İncelenmesi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.4, ss.59-76, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beş Faktörlü İyilik Hali Ölçeği Ergen Formu Türk Ergenler

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.53-73, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Model Data Fit Comparison between DINA and G DINA in Cognitive Diagnostic Models

Education Journal, Science Publishing Group, cilt.2, ss.256-262, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğrenci başarısının belirlenmesinde bağıl ve mutlak değerlendirme üzerine bir araştırma

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.79-98, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları envanteri’xxnin uyarlanması ve ilgili yapılarla ilişkinin incelenmesi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.36, ss.192-204, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alan Tercih Envanteri Ölçeklenmesi Geçerliği ve Güvenirliği

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.507-522, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendini Belirleme Güvengenlik Ölçeği Geliştirme Çalışmaları

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, ss.67-78, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Madde Yanlılığını Belirleme Teknikleri Arasında Bir Karşılaştırma

Eğitim Araştırmaları, cilt.6, ss.94-105, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Test ve Madde Yanlılığı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.89-103, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKÖSYS Matematik Alt Testine Ait Maddelerin Yanlılık Analizi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.61-75, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İngilizce ile ilgili özyeterlik ölçeğinin üniversite öğrencilerine uyarlanması

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, cilt.1, ss.269-276

Okul Güdü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması/ Adaptation of School Motivation Scale into Turkish

5THINTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Open-Ended Questions and Reliability of Large Scale Assessment Tests.

INTE-International Conferance on New Horizons in Education, Berlin, Almanya, 16 - 18 Temmuz 2017, ss.1396-1397

Validity and Reliability of ROME III Diagnostic Questionnaire for Turkish Children and Adolescents

Digestive Disease Week / 28th Annual Residents and Fellows Research Conference of the Society-for-Surgery-of-the-Alimentary-Tract (SSAT), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Mayıs 2013, cilt.144 Creative Commons License identifier identifier identifier