Assoc. Prof.

YAŞAR TUNCER KAVUT


Faculty of Agriculture

Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Education Information

2004 - 2010

2004 - 2010

Doctorate

Ege University, Faculty Of Agriculture, Tarla Bitkileri Bölümü, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Ege University, Faculty Of Agriculture, Tarla Bitkileri Bölümü, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Agriculture, Tarla Bitkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kimi Mısır ve SorgumxSudanotu Melez Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi, Faculty of Agriculture, Tarla Bitkileri Bölümü

2004

2004

Postgraduate

Bazı Yeni Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Bornova Koşullarındaki Performansları Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi, Faculty of Agriculture, Tarla Bitkileri Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Infield Plants, Breeding and Breeding of Forage Crops, Wheat Forage Crops, Leguminous Forage Crops

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Ege University, Faculty Of Agriculture, Tarla Bitkileri Bölümü

2006 - Continues

2006 - Continues

Research Assistant PhD

Ege University, Faculty Of Agriculture, Tarla Bitkileri Bölümü

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

a

Ege University, Faculty of Agriculture, Tarla Bitkileri Bölümü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Tane Yem Bitkileri

Doctorate

Doctorate

Bitki Genetik Kaynakları

Undergraduate

Undergraduate

Mera Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Tarla Bitkileri Tarımı

Undergraduate

Undergraduate

Mera Kültürü

Undergraduate

Undergraduate

Çayır-Mera ve Yembitkileri

Undergraduate

Undergraduate

Üniversite Yaşamına Geçiş

Undergraduate

Undergraduate

Kültür Bitkileri Morfolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Uyg.-1

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uyg.

Designed Lessons

Postgraduate

Postgraduate

Tane Yem Bitkileri

Kavut Y. T.

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Farklı depolama ortamı ve sıcaklıkların kinoa (Chenopodium qinoa Willd.) tohumlarında çimlenme ve sürme oranı üzerine etkisi

Geren H. , Kavut Y. T.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.2180-2190, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Değişik Fiğ + Tahıl Karışımları İçin En Uygun Karışım Oranı ve Biçim Zamanının Belirlenmesi

Demiroğlu Topçu G. , Kır B. , Çelen A. E. , Kavut Y. T.

ISPEC Journal of Agr. Sciences , vol.4, no.2, pp.146-156, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Farklı biçim zamanlarının tatlı darı (Sorgum bicolor var. saccharatum) çeşitleri üzerinde verim ve bazı yem kalite unsurlarına etkisi

GEREN H. , KIR B., KAVUT Y. T.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.56, no.2, pp.249-255, 2019 (National Refreed University Journal)

2018

2018

İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) + Tüylü fiğ (Vicia villosa L.) karışımlarında farklı hasat zamanları ve karışım oranlarının verim ve kalite özelliklerine etkisi

KAVUT Y. T. , GEREN H.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.31, no.3, pp.283-287, 2018 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Silajlık mısır yetiştiriciliğinde farklı ön bitki uygulamalarının etkisi

KAVUT Y. T. , GEREN H.

Tarım Gündem Dergisi, vol.38, pp.66-68, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2017

2017

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

KAVUT Y. T. , ÇELEN A. E.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.54, no.1, pp.79-83, 2017 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Kimi Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinde Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma,

Kavut Y. T.

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.40-45, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Farklı Hasat Dönemlerinde Biçilen İtalyan Çimi ve Bazı Yıllık Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Ot Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

KAVUT Y. T.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.25, pp.253-258, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Farklı Ön Bitki ve Ekim Zamanı Uygulamalarının Silajlık Mısırın Zea mays L Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

KAVUT Y. T. , GEREN H.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.163-170, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Akdeniz İklim Koşullarında Farklı Toprak Yapılarının Mısırda (Zea mays L.) Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

KAVUT Y. T. , SOYA H.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.1, pp.41-47, 2014 (National Refreed University Journal)

2012

2012

Ege Bölgesi Koşullarında Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silaj Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

KAVUT Y. T. , SOYA H.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.49, no.3, pp.223-227, 2012 (National Refreed University Journal)

2012

2012

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

GEREN H., GEREN H. , SOYA H. , ÜNSAL R., KAVUT Y. T. , SEVİM İ., et al.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.49, no.2, pp.195-200, 2012 (National Refreed University Journal)

2012

2012

Silaj ve Silaj Yapımı

KAVUT Y. T. , GEREN H.

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Dergisi, vol.14, no.4, pp.18-21, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Silajlık Hasıl Verimi ve Silaj kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

KAVUT Y. T. , SOYA H. , GEREN H. , GEREN H., ÜNSAL R., SEVİM İ., et al.

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.33-44, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Akdeniz İklim Koşullarında Filotu (Miscanthus x giganteus)’nun Verim ve Verim Özellikleri ile Silolanabilirliği Üzerinde Bir Ön Araştırma

GEREN H. , KAVUT Y. T. , AVCIOGLU R.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.48, no.3, pp.203-209, 2011 (National Refreed University Journal)

2008

2008

Silajlık Mısır ve Baklagiller Tarımı

KAVUT Y. T. , GEREN H.

Ege Tarım Dergisi, vol.2, no.6, pp.60-61, 2008 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

Anadolu Üçgülü Yetiştiriciliği

GEREN H. , KAVUT Y. T.

Ege Tarım Dergisi, vol.2, no.4, pp.32, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Tatlı darı (Sorgum bicolor var. saccharatum)’da farklı biçim zamanlarının verim ve bazı yem kalite unsurlarına etkisi

Geren H. , Kır B. , Kavut Y. T.

Türkiye 13. Ulusal, 1.Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2019, pp.181-187

2019

2019

The potential of triticale (x Triticosecale) forage as a source of animal feed

Geren H. , Kavut Y. T.

Jubilee 30th Scientific-Experts Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 26 - 27 September 2019, pp.19

2019

2019

Grain yield and some yield characteristics of triticale (x Triticosecale) cultivars in coastal part of in Izmir, Turkey,

GEREN H. , KAVUT Y. T. , SIMIC A.

3rd International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP), Trabzon, Turkey, 16 April 2019, vol.1, pp.51-55

2019

2019

Forage and silage performance of triticale (x Triticosecale) cultivars in coastal part of in Izmir, Turkey

Geren H. , Kavut Y. T.

Erasmus International Academic Research Symposium in Science, Engineering and Architecture, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.23-34

2018

2018

A preliminary study on determination of yield and some plant characteristics of chia (Salvia hispanica L.)

GEREN H. , KAVUT Y. T. , ORTAÇ G.

International Symposium Ecology 2018, Kastamonu, Turkey, 19 June 2018, vol.1, pp.668

2018

2018

Effects on forage quality of giant king grass (Pennisetum hybridum) silage with addition of kudzu (Pueraria phaseoloides)

GEREN H. , KAVUT Y. T. , KIR B. , URAL E.

First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 April 2018, vol.1, pp.29

2018

2018

Effect of different nitrogen levels on the grain yield and some yield components of teff (Eragrostis tef) grass

GEREN H. , KIR B. , KAVUT Y. T. , ÖZDOĞAN T.

First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 April 2018, vol.1, pp.28

2018

2018

An investigation on some quality characteristics of ensilaged giant king grass (Pennisetum hybridum) with different levels of leguminous forages

GEREN H. , KAVUT Y. T. , KIR B. , SIMIC A.

First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 April 2018, vol.1, pp.27

2018

2018

Investigations on the adaptation of teff (Eragrostis tef (Zucc.) Trotter) grass under Söke/Aydın conditions

GEREN H. , KAVUT Y. T. , UYSAL M. Ç.

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), İzmir, Turkey, 02 April 2018, vol.1, pp.286

2017

2017

Biomass yield and ethanol production capacity of sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) cultivars as affected by harvest stages

GEREN H. , KIR B. , KAVUT Y. T.

28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 27 - 29 September 2017, pp.99

2017

2017

An Approach to Dormancy Breaking Techniques of Crop Seeds

Kavut E. , Kavut Y. T. , Geren H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Kastamonu, Turkey, 15 - 17 May 2017 Sustainable Development

2017

2017

Effect of Different Tannery Sludge Compost Levels on The Yield and Some Agronomical Characteristics of Maize (Zea mays L.)

GEREN H. , KAMAN Y., KAVUT Y. T.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15 - 17 May 2017

2017

2017

Effect of Previous Legume Crops and Sowing Dates on the Sustainability and Environmentally Friendly Silage Corn Cultivation,

KAVUT Y. T. , GEREN H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15 - 17 May 2017

2017

2017

Effects on forage quality of sweet sorghum silage with addition of mung bean (Vigna radiata)

GEREN H. , KAVUT Y. T.

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22 - 26 March 2017, pp.8

2017

2017

Forage yield and some quality characteristics of sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) as affected by plant densities under Mediterranean climatic conditions

GEREN H. , KAVUT Y. T. , ÜNLÜ H. B.

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 22 - 26 March 2017, pp.20

2016

2016

Türkiye için yeni bir enerji bitkisi Dev Kralotu Pennisetum hybridum

GEREN H. , KAVUT Y. T. , ÜNLÜ H. B.

2.Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 27 - 30 September 2016, vol.1, pp.135-144

2015

2015

Research results on Quinoa Chenopodium quinoa Willd crop for arable lands under Mediterranean climatic conditions in Aegean Region

GEREN H. , GEREN H., KAVUT Y. T.

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 September 2015, vol.61, pp.273-277

2016

2016

Yield and silage characteristics of Pennisetum hybridum as affected by plant densities

GEREN H. , KAVUT Y. T. , ÜNLÜ H. B.

European Grassland Federation 2016, 26th General Meeting, Trondheim, Norway, 4 - 08 September 2016, vol.21

2016

2016

Effect of cutting intervals on the forage yield and some yield characteristics of Napier grass

GEREN H. , KAVUT Y. T. , ÜNLÜ H. B. , SIMIC A.

European Grassland Federation 2016, 26th General Meeting, Trondheim, Norway, 4 - 08 September 2016, vol.21

2015

2015

Farklı Hasat Dönemlerinin Bazı Kışlık Tahıllarda Hasıl Verimi ve Kalitesine Etkisi

Geren H. , Geren H., Kavut Y. T.

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015

2014

2014

Effect of Deficit Irrigation on the Biomass Yield and Related Characteristics of Giant King Grass Pennisetum hybridum

Geren H. , Simic A., Kavut Y. T. , Avcıoglu R.

25th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.124

2014

2014

Performances of Some Maize and Sorghum Hybrid Cultivars in Different Soil Textures under Mediterranean Conditions

GEREN H. , AVCIOGLU R., SOYA H., KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KAVUT Y. T.

25th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 25 September 2014, pp.132

2013

2013

Performances of newly introduced bermudagrass (Cynodon dactylon) turf cultivars under Mediterranean conditions of Bornova

GEREN H. , AVCIOĞLU R., SOYA H., KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KAVUT Y. T.

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 September 2013, vol.1, pp.336-339

2013

2013

Performances of Seeded Type Bermudagrass Cynodon dactylon Turf Cultivars under Mediterranean Conditions of Bornova

Geren H. , Avcıoglu R., Soya H., Kır B. , Demiroğlu Topçu G. , Kavut Y. T.

24th International Scientific Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 - 28 September 2013, pp.336-339 Sustainable Development

2013

2013

Bazı Sıcak İklim Çim Buğdaygillerinin Akdeniz İklimindeki Performansları Üzerinde Araştırmalar

Avcıoglu R., Geren H. , Kavut Y. T. , Kır B. , Simic A.

Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 13 September 2013, vol.3, pp.423-429

2012

2012

Research Results on the Species Preferences for Rotation Pastures under Mediterranean Climatic Conditions of Aegean Region

Avcıoglu R., Geren H. , Kır B. , Kavut Y. T.

23rd International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.11-16

2012

2012

Bornova Koşullarında Filotu Miscanthus x giganteus nun Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Bir Ön Araştırma

Geren H. , Simic A., Kavut Y. T. , Kır B. , Avcıoglu R., Soya H.

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, vol.2, pp.811-816

2011

2011

Filotu (Miscanthus x giganteus)’nun Bazı Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerine Araştırmalar

GEREN H. , AVCIOĞLU R., KAVUT Y. T.

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 September 2011, vol.3, pp.1708-1713

2011

2011

Çalımsı Yonca’nın (Medicago arborea L.) Bazı Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

GEREN H. , AVCIOGLU R., KIR B. , KAVUT Y. T.

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 September 2011, vol.3, pp.1656-1661

2010

2010

Long term performance of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in Turkey

GEREN H. , AVCIOĞLU R., SOYA H., KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KAVUT Y. T.

23th General Meeting of the European Grassland Federation, Grassland in a changing world, Kiel, Germany, 29 August 2010, vol.15, pp.943-945

2009

2009

Kimi Yonca Medicago sativa L Çeşitlerinin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Kavut Y. T. , Avcıoglu R., Soya H., Geren H.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 19 - 22 October 2009, vol.2, pp.741-744

2009

2009

Ak üçgül Trifolium repens L ün doku kültürü ile çoğaltılabilme olanakları

Örçen N. , Çelen A. E. , Kavut Y. T.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 19 - 21 October 2009, pp.692-695

2009

2009

Ege Bölgesinde kuraklığa dayanıklı yem bitkisi türleri

Çelen A. E. , Kır B. , Kavut Y. T.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü , 2009 Yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Denizli, Turkey, 6 - 08 October 2009, pp.104-127

2007

2007

Sorgum ve Sudanotu ile Sorgum-Sudanotu Melezi Tarımı

Geren H. , Kavut Y. T.

TAYEK Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, İzmir, Turkey, 02 October 2007, no.130, pp.22-40

2007

2007

Kimi Mera Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

KIR B. , SOYA H., DEMİROĞLU TOPÇU G. , GEREN H. , KAVUT Y. T. , BUDAK B.

Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 June 2007, vol.2, pp.173-176

2005

2005

Bornova-İzmir Koşullarında Kimi Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Performasları Üzerinde Araştırmalar

SOYA H., KAVUT Y. T. , AVCIOGLU R.

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 05 September 2005, pp.779-784

Books & Book Chapters

2009

2009

Bölüm 15.3.2, Kıbrıs Mürdümüğü (Lathyrus ochrus A.P.de Candalle)

AVCIOĞLU R., GEREN H. , KAVUT Y. T.

in: Yembitkileri, Baklagil Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editor, Emre Basımevi, İzmir, pp.480-484, 2009

2009

2009

Bölüm 23.1, Sorgum Sudanotu ve Sorgum x Sudanotu Melezi

Avcıoğlu R., Geren H. , Kavut Y. T.

in: Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R.,Hatipoğlu R.,Karadağ Y., Editor, Emre Basımevi, İzmir, pp.680-701, 2009

2009

2009

Bölüm 23.7. Mandaotu (Buchloe dactyloides L.), s: 739-741.

AVCIOĞLU R., KAVUT Y. T.

in: Cilt III Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Prof. dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. Yaşar KARADAĞ, Editor, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, pp.739-741, 2009

2009

2009

Bölüm 25. Meralarda Yaygın Olarak Bulunan ve Bazı Ülkelerde Tarımı Yapılan Diğer Familyalardan Yembitkileri, s: 789-799.

AVCIOGLU R., GEREN H. , KAVUT Y. T.

in: Cilt III Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Prof. dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. Yaşar KARADAĞ, Editor, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, pp.789-799, 2009

2009

2009

Bölüm 13.1.4. Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.), s: 421-425.

AVCIOGLU R., KAVUT Y. T. , OKKAOĞLU H.

in: Cilt II Baklagil Yembitkileri, Prof. Dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. yaşar KARADAĞ, Editor, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, pp.421-425, 2009

2009

2009

Bölüm 14.1. Yemlik Bakla (Vicia faba var. minor L.), s: 435-439.

AVCIOGLU R., GEREN H. , KAVUT Y. T.

in: Cilt II Baklagil Yembitkileri, Prof. Dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. Yaşar KARADAĞ, Editor, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, pp.435-439, 2009

Supported Projects

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2010 - Continues

2010 - Continues

Turkish Journal of Field Crops

Member

Scientific Refereeing

December 2018

December 2018

E.Ü.Z.F. Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2018

May 2018

Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2017

February 2017

Journal of Integrative Agriculture

SCI Journal

July 2016

July 2016

Turkish Journal Of Field Crops

SCI Journal

May 2016

May 2016

Journal of Integrative Agriculture

SCI Journal

May 2015

May 2015

Süleyman Demirel Üniversitesi

National Scientific Refreed Journal

July 2014

July 2014

tarım bilimleri dergisi

SCI Journal

Scientific Consultations

2016 - 2018

2016 - 2018

Scientific Consultancy

Organizsazyon

Ege University, Faculty Of Agriculture, Tarla Bitkileri Bölümü, Turkey

Awards

June 2014

June 2014

"Adım Adım Yeşile" projesi kapsamında

İzmir Fen Lisesi

June 2011

June 2011

Doğa Koruma Seminerlerine katkılardan dolayı

T.C. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

June 2009

June 2009

28. ve 29. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği Kapsamında

E.Ü. Ziraat Fakültesi DekanlığıEdit Congress and Symposium Activities

2017

2017

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)Sustainable Development

Attendee

-Turkey

2016

2016

3. Ulusal Tarım Kongresi

Attendee

Afyon-Turkey

2016

2016

2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu

Attendee

-Turkey

2016

2016

Ekoloji 2016 Adnan Aldemir Sempozyumu

Attendee

Kars-Turkey

2015

2015

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

-Turkey

2013

2013

Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

Bursa-Turkey

2013

2013

24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRYSustainable Development

Attendee

-Bosnia And Herzegovina

2011

2011

Türkiye 9.Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

-Turkey

2009

2009

Türkiye 8.Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

-Turkey

2007

2007

Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

Hatay-Turkey

2005

2005

Türkiye 6.Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

-Turkey

Scholarships

1999 - Continues

1999 - Continues

Justus-Liebig Universität in Gießen/Deutschland (2 Ay)

Official Institutions of Foreign Countries

2007 - 2008

2007 - 2008

Christian-Albrechts Universität in Kiel/Deutschland (4 Ay)

University

Citations

Total Citations (WOS): 27

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Ege Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Tez Savunma (YL) - Ziraat Fak.

January-2018

January 2018

Post Graduate

Tez Savunma (YL) - Ziraat Fak.