Doç.Dr.

YAŞAR TUNCER KAVUT


Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kimi Mısır ve SorgumxSudanotu Melez Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

2004

2004

Yüksek Lisans

Bazı Yeni Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Bornova Koşullarındaki Performansları Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Buğdaygil Yem Bitkileri, Baklagil Yem Bitkileri

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

a

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tane Yem Bitkileri

Doktora

Doktora

Bitki Genetik Kaynakları

Lisans

Lisans

Mera Yönetimi

Lisans

Lisans

Tarla Bitkileri Tarımı

Lisans

Lisans

Mera Kültürü

Lisans

Lisans

Çayır-Mera ve Yembitkileri

Lisans

Lisans

Üniversite Yaşamına Geçiş

Lisans

Lisans

Kültür Bitkileri Morfolojisi

Lisans

Lisans

Mesleki Uyg.-1

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uyg.

Tasarladığı Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tane Yem Bitkileri

Kavut Y. T.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Farklı depolama ortamı ve sıcaklıkların kinoa (Chenopodium qinoa Willd.) tohumlarında çimlenme ve sürme oranı üzerine etkisi

Geren H. , Kavut Y. T.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.2180-2190, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Değişik Fiğ + Tahıl Karışımları İçin En Uygun Karışım Oranı ve Biçim Zamanının Belirlenmes

Demiroğlu Topçu G. , Kır B. , Çelen A. E. , Kavut Y. T.

SPEC Journal of Agr. Sciences 2020, cilt.4, ss.146-156, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Silajlık mısır yetiştiriciliğinde farklı ön bitki uygulamalarının etkisi

KAVUT Y. T. , GEREN H.

Tarım Gündem Dergisi, cilt.38, ss.66-68, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Farklı Hasat Dönemlerinde Biçilen İtalyan Çimi ve Bazı Yıllık Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Ot Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

KAVUT Y. T.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.253-258, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Farklı Ön Bitki ve Ekim Zamanı Uygulamalarının Silajlık Mısırın Zea mays L Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

KAVUT Y. T. , GEREN H.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.163-170, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Ege Bölgesi Koşullarında Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silaj Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

KAVUT Y. T. , SOYA H.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.223-227, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

GEREN H., GEREN H. , SOYA H. , ÜNSAL R., KAVUT Y. T. , SEVİM İ., et al.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.195-200, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Silaj ve Silaj Yapımı

KAVUT Y. T. , GEREN H.

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Dergisi, cilt.14, ss.18-21, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Silajlık Hasıl Verimi ve Silaj kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

KAVUT Y. T. , SOYA H. , GEREN H. , GEREN H., ÜNSAL R., SEVİM İ., et al.

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.33-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Silajlık Mısır ve Baklagiller Tarımı

KAVUT Y. T. , GEREN H.

Ege Tarım Dergisi, cilt.2, ss.60-61, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Anadolu Üçgülü Yetiştiriciliği

GEREN H. , KAVUT Y. T.

Ege Tarım Dergisi, cilt.2, ss.32, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Tatlı darı (Sorgum bicolor var. saccharatum)’da farklı biçim zamanlarının verim ve bazı yem kalite unsurlarına etkisi

Geren H. , Kır B. , Kavut Y. T.

Türkiye 13. Ulusal, 1.Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2019, ss.181-187

2019

2019

The potential of triticale (x Triticosecale) forage as a source of animal feed

Geren H. , Kavut Y. T.

Jubilee 30th Scientific-Experts Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 26 - 27 Eylül 2019, ss.19

2019

2019

Grain yield and some yield characteristics of triticale (x Triticosecale) cultivars in coastal part of in Izmir, Turkey,

GEREN H. , KAVUT Y. T. , SIMIC A.

3rd International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP), Trabzon, Türkiye, 16 Nisan 2019, cilt.1, ss.51-55

2019

2019

Forage and silage performance of triticale (x Triticosecale) cultivars in coastal part of in Izmir, Turkey

Geren H. , Kavut Y. T.

Erasmus International Academic Research Symposium in Science, Engineering and Architecture, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.23-34

2018

2018

A preliminary study on determination of yield and some plant characteristics of chia (Salvia hispanica L.)

GEREN H. , KAVUT Y. T. , ORTAÇ G.

International Symposium Ecology 2018, Kastamonu, Türkiye, 19 Haziran 2018, cilt.1, ss.668

2018

2018

An investigation on some quality characteristics of ensilaged giant king grass (Pennisetum hybridum) with different levels of leguminous forages

GEREN H. , KAVUT Y. T. , KIR B. , SIMIC A.

First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Nisan 2018, cilt.1, ss.27

2018

2018

Effect of different nitrogen levels on the grain yield and some yield components of teff (Eragrostis tef) grass

GEREN H. , KIR B. , KAVUT Y. T. , ÖZDOĞAN T.

First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Nisan 2018, cilt.1, ss.28

2018

2018

Effects on forage quality of giant king grass (Pennisetum hybridum) silage with addition of kudzu (Pueraria phaseoloides)

GEREN H. , KAVUT Y. T. , KIR B. , URAL E.

First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Nisan 2018, cilt.1, ss.29

2018

2018

Investigations on the adaptation of teff (Eragrostis tef (Zucc.) Trotter) grass under Söke/Aydın conditions

GEREN H. , KAVUT Y. T. , UYSAL M. Ç.

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), İzmir, Türkiye, 02 Nisan 2018, cilt.1, ss.286

2017

2017

Biomass yield and ethanol production capacity of sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) cultivars as affected by harvest stages

GEREN H. , KIR B. , KAVUT Y. T.

28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 27 - 29 Eylül 2017, ss.99

2017

2017

Effect of Different Tannery Sludge Compost Levels on The Yield and Some Agronomical Characteristics of Maize (Zea mays L.)

GEREN H. , KAMAN Y., KAVUT Y. T.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15 - 17 Mayıs 2017

2017

2017

Effect of Previous Legume Crops and Sowing Dates on the Sustainability and Environmentally Friendly Silage Corn Cultivation,

KAVUT Y. T. , GEREN H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15 - 17 Mayıs 2017

2017

2017

An Approach to Dormancy Breaking Techniques of Crop Seeds

Kavut E. , Kavut Y. T. , Geren H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Kastamonu, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

2017

2017

Effects on forage quality of sweet sorghum silage with addition of mung bean (Vigna radiata)

GEREN H. , KAVUT Y. T.

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22 - 26 Mart 2017, ss.8

2017

2017

Forage yield and some quality characteristics of sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) as affected by plant densities under Mediterranean climatic conditions

GEREN H. , KAVUT Y. T. , ÜNLÜ H. B.

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), Sarajevo, Bosna-Hersek, 22 - 26 Mart 2017, ss.20

2016

2016

Türkiye için yeni bir enerji bitkisi Dev Kralotu Pennisetum hybridum

GEREN H. , KAVUT Y. T. , ÜNLÜ H. B.

2.Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016, cilt.1, ss.135-144

2015

2015

Research results on Quinoa Chenopodium quinoa Willd crop for arable lands under Mediterranean climatic conditions in Aegean Region

GEREN H. , GEREN H., KAVUT Y. T.

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 30 Eylül 2015, cilt.61, ss.273-277

2016

2016

Yield and silage characteristics of Pennisetum hybridum as affected by plant densities

GEREN H. , KAVUT Y. T. , ÜNLÜ H. B.

European Grassland Federation 2016, 26th General Meeting, Trondheim, Norveç, 4 - 08 Eylül 2016, cilt.21

2016

2016

Effect of cutting intervals on the forage yield and some yield characteristics of Napier grass

GEREN H. , KAVUT Y. T. , ÜNLÜ H. B. , SIMIC A.

European Grassland Federation 2016, 26th General Meeting, Trondheim, Norveç, 4 - 08 Eylül 2016, cilt.21

2016

2016

An Investigation on the Effect of Row Spacings on the Seed Yield and Related Characteristics of Some Alfalfa Medicago sativa L Cultivars

KAVUT Y. T.

EKOLOJİ 2016 ULUSLARARASI ADNAN ALDEMİR SEMPOZYUMU, Kars, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016

2015

2015

Farklı Hasat Dönemlerinin Bazı Kışlık Tahıllarda Hasıl Verimi ve Kalitesine Etkisi

Geren H. , Geren H., Kavut Y. T.

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015

2014

2014

Effect of Deficit Irrigation on the Biomass Yield and Related Characteristics of Giant King Grass Pennisetum hybridum

Geren H. , Simic A., Kavut Y. T. , Avcıoglu R.

25th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.124

2014

2014

Performances of Some Maize and Sorghum Hybrid Cultivars in Different Soil Textures under Mediterranean Conditions

GEREN H. , AVCIOGLU R., SOYA H., KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KAVUT Y. T.

25th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 Eylül 2014, ss.132

2013

2013

Performances of Seeded Type Bermudagrass Cynodon dactylon Turf Cultivars under Mediterranean Conditions of Bornova

Geren H. , Avcıoglu R., Soya H., Kır B. , Demiroğlu Topçu G. , Kavut Y. T.

24th International Scientific Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 - 28 Eylül 2013, ss.336-339

2013

2013

Performances of newly introduced bermudagrass (Cynodon dactylon) turf cultivars under Mediterranean conditions of Bornova

GEREN H. , AVCIOĞLU R., SOYA H., KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KAVUT Y. T.

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Eylül 2013, cilt.1, ss.336-339

2013

2013

Bazı Sıcak İklim Çim Buğdaygillerinin Akdeniz İklimindeki Performansları Üzerinde Araştırmalar

Avcıoglu R., Geren H. , Kavut Y. T. , Kır B. , Simic A.

Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2013, cilt.3, ss.423-429

2012

2012

Research Results on the Species Preferences for Rotation Pastures under Mediterranean Climatic Conditions of Aegean Region

Avcıoglu R., Geren H. , Kır B. , Kavut Y. T.

23rd International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.11-16

2012

2012

Bornova Koşullarında Filotu Miscanthus x giganteus nun Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Bir Ön Araştırma

Geren H. , Simic A., Kavut Y. T. , Kır B. , Avcıoglu R., Soya H.

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, cilt.2, ss.811-816

2011

2011

Çalımsı Yonca’nın (Medicago arborea L.) Bazı Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

GEREN H. , AVCIOGLU R., KIR B. , KAVUT Y. T.

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 12 Eylül 2011, cilt.3, ss.1656-1661

2011

2011

Filotu (Miscanthus x giganteus)’nun Bazı Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerine Araştırmalar

GEREN H. , AVCIOĞLU R., KAVUT Y. T.

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 12 Eylül 2011, cilt.3, ss.1708-1713

2011

2011

Farkli Sira Arasi Mesafelerinin Kimi Yonca Medicago sativa L Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi

Kavut Y. T. , Avcıoğlu R., Soya H., Geren H.

Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, Samsun, Türkiye, 14 - 17 Haziran 2011, cilt.2, ss.377-381

2010

2010

Long term performance of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in Turkey

GEREN H. , AVCIOĞLU R., SOYA H., KIR B. , DEMİROĞLU TOPÇU G. , KAVUT Y. T.

23th General Meeting of the European Grassland Federation, Grassland in a changing world, Kiel, Almanya, 29 Ağustos 2010, cilt.15, ss.943-945

2009

2009

Kimi Yonca Medicago sativa L Çeşitlerinin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Kavut Y. T. , Avcıoglu R., Soya H., Geren H.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2009, cilt.2, ss.741-744

2009

2009

Ak üçgül Trifolium repens L ün doku kültürü ile çoğaltılabilme olanakları

Örçen N. , Çelen A. E. , Kavut Y. T.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2009, ss.692-695

2009

2009

Ege Bölgesinde kuraklığa dayanıklı yem bitkisi türleri

Çelen A. E. , Kır B. , Kavut Y. T.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü , 2009 Yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Denizli, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2009, ss.104-127

2007

2007

Sorgum ve Sudanotu ile Sorgum-Sudanotu Melezi Tarımı

Geren H. , Kavut Y. T.

TAYEK Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 2007, no.130, ss.22-40

2007

2007

Kimi Mera Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

KIR B. , SOYA H., DEMİROĞLU TOPÇU G. , GEREN H. , KAVUT Y. T. , BUDAK B.

Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 25 Haziran 2007, cilt.2, ss.173-176

2005

2005

Bornova-İzmir Koşullarında Kimi Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Performasları Üzerinde Araştırmalar

SOYA H., KAVUT Y. T. , AVCIOGLU R.

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Eylül 2005, ss.779-784

Kitap & Kitap Bölümleri

2009

2009

Bölüm 15.3.2, Kıbrıs Mürdümüğü (Lathyrus ochrus A.P.de Candalle)

AVCIOĞLU R., GEREN H. , KAVUT Y. T.

Yembitkileri, Baklagil Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.480-484, 2009

2009

2009

Bölüm 23.1, Sorgum Sudanotu ve Sorgum x Sudanotu Melezi

Avcıoğlu R., Geren H. , Kavut Y. T.

Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R.,Hatipoğlu R.,Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.680-701, 2009

2009

2009

Bölüm 23.7. Mandaotu (Buchloe dactyloides L.), s: 739-741.

AVCIOĞLU R., KAVUT Y. T.

Cilt III Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Prof. dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. Yaşar KARADAĞ, Editör, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, ss.739-741, 2009

2009

2009

Bölüm 25. Meralarda Yaygın Olarak Bulunan ve Bazı Ülkelerde Tarımı Yapılan Diğer Familyalardan Yembitkileri, s: 789-799.

AVCIOGLU R., GEREN H. , KAVUT Y. T.

Cilt III Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Prof. dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. Yaşar KARADAĞ, Editör, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, ss.789-799, 2009

2009

2009

Bölüm 13.1.4. Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.), s: 421-425.

AVCIOGLU R., KAVUT Y. T. , OKKAOĞLU H.

Cilt II Baklagil Yembitkileri, Prof. Dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. yaşar KARADAĞ, Editör, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, ss.421-425, 2009

2009

2009

Bölüm 14.1. Yemlik Bakla (Vicia faba var. minor L.), s: 435-439.

AVCIOGLU R., GEREN H. , KAVUT Y. T.

Cilt II Baklagil Yembitkileri, Prof. Dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. Yaşar KARADAĞ, Editör, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, ss.435-439, 2009

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Turkish Journal of Field Crops

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2018

Aralık 2018

E.Ü.Z.F. Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Journal of Integrative Agriculture

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Turkish Journal Of Field Crops

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Journal of Integrative Agriculture

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Süleyman Demirel Üniversitesi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

tarım bilimleri dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2016 - 2018

2016 - 2018

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Organizsazyon

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye

Ödüller

Haziran 2014

Haziran 2014

"Adım Adım Yeşile" projesi kapsamında

İzmir Fen Lisesi

Haziran 2011

Haziran 2011

Doğa Koruma Seminerlerine katkılardan dolayı

T.C. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

Haziran 2009

Haziran 2009

28. ve 29. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği Kapsamında

E.Ü. Ziraat Fakültesi DekanlığıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

3. Ulusal Tarım Kongresi

Katılımcı

Afyon-Türkiye

2016

2016

2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Ekoloji 2016 Adnan Aldemir Sempozyumu

Katılımcı

Kars-Türkiye

2015

2015

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY

Katılımcı

-Bosna-Hersek

2013

2013

Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2011

2011

Türkiye 9.Tarla Bitkileri Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2009

2009

Türkiye 8.Tarla Bitkileri Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2007

2007

Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi

Katılımcı

Hatay-Türkiye

2005

2005

Türkiye 6.Tarla Bitkileri Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

Burslar

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

Justus-Liebig Universität in Gießen/Deutschland (2 Ay)

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2007 - 2008

2007 - 2008

Christian-Albrechts Universität in Kiel/Deutschland (4 Ay)

Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 26

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (YL) - Ziraat Fak.

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (YL) - Ziraat Fak.