Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yunanistan Anayasasına Göre Devlet Kilise İlişkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.1-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunanistandaki Azınlıklar ve Bunların Hukuki Durumları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.4045-4116, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Üyesi Yunanistan Anayasasında Millet, Halk ve Yunanistan Vatandaşlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1-71, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3647 Sayılı Ve 2008 (3647/2008) Tarihli Yunanistan Vakıflar Yasası Ve Uygulamaları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.63-121, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunanistan Anayasasının 28 Maddesi ve Avrupa Birliği Hukuku ile İlişkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,, cilt.12, ss.121-158, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunanistan daki Müslüman Türk Azınlığın Eğitim ve Öğretimine İlişkin Hukuki Düzenlemeler 1830 1940

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi,, cilt.2, ss.35-46, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Üyesi Yunanistan da 1983 ten Beri Devam Edegelen İskeçe Türk Birliği Derneğinin Kapatılmasının Hukuki Süreci

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,, cilt.12, ss.137-182, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heybeliada Ruhban Özel Yüksekokulunun Eğitim ve Öğretime Açılması Meselesi

EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLSRARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ, cilt.1, ss.22-39, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Milletlerarası İlişkilerde Yunanlılaştırma Faaliyetlerine Asimilasyona İlişkin İki Örnek Kalaşlar ve Gagavuzlar

Karadeniz Araştırmaları (Balkan Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri) Dergisi, cilt.7, ss.11-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Current Problems of The Turks of Western Thrace in Greece as a Member of The European Union

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.9, ss.1527-1544, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunanistan Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.11, ss.43-80, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Trakyada Mevcut Müftülükler Sorununa İlişkin Yunanistan Danıştay Kararlarının Tahlili

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.65-130, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye İle Yunanistan daki Azınlık Vakıflarının Hukuki Düzenlemelerinin Karşılaştırılması

Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi, Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’na Armağan, cilt.9, ss.1111-1143, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye İle Yunanistan Arasındaki Azınlık Sorunlarında Mütekabiliyet İlkesi

HUKUKİ PERSPEKTİFLER DERGİSİ (HPD), ss.99-113, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunanistanda Milli Kimlik Anlayışının Hukiki Boyutları Ve En Temel Bir İnsan Hakları İhlali Örneği

İZMİR BAROSU DERGİSİ, ss.131-157, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devletlerarası Hukukta Balıkçılık

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.21-45, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunan Basınına Yansıdığı Şekliyle, Atina İle İstanbul Rum Başpiskoposları Arasındaki Yönetim Krizi, Evrensellik Ve Türkiye

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.47-86, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Rum Başpiskoposu İle Atina Başpiskoposunun Mücadeleleri Ve Türkiye

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.447-472, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunan Vatandaşlık Yasasına Göre Yunan Asıllılığının (Vatandaşlığının) Kazanılması

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.1-37, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk-Yunan İmparatorluğu Gerçeği

ULUSLARARASI BALKAN SEMPOZYUMU, İSTSNBUL, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2012, cilt.1, ss.326-340

Yunanistan’ın ”Pontus Soykırım” İddiaları Ve Türkiye

38. İCANAS ULUSLARARASI İLİŞKİLER, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, cilt.1, ss.405-457

Türk Azınlık Bakımından Avrupa Birliği Üyesi Yunanistan’ın İnsan Hakları İhlalleri

ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI SEMPOZYUMU-II, Manisa, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010, cilt.1, ss.214-224

Batı Trakyada Başmüftülük Ve Müftülükler Sorunu

IV. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLERİ KURULTAYI, Londrina, İngiltere, 16 - 18 Haziran 2000, cilt.1, ss.125-127

Kitap & Kitap Bölümleri