Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

thermodynamic and thermophysical properties of Humid air by using Peng Robinson Equation of state

6th Int. Conf. Thermophysical and Mechanical Properties of Materials(THERMAM), 8th Rostocker Int. Conf. Thermophysical properties for Technical Termodynamics, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2019

Thermodynamic and Thermophysical properties of Humid Gases by using Cubic Peng Robinson EOS

6th Int. Thermophysical and mechanical Properties of Advanced Materials(THERMAM) 8th Rostocker Int. Conf. Thermophysical properties for technical termodynamics, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2019

Non-Linear Predictive Control of a Vapor Compression Refrigeration Cycle

6th International Conference on Thermopyhysical and Mechanical Properties of Advanced Materlas 8th Rostocker Symposium on Thermophysical Properties for Technical Termodynamics, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2019

Determination of Thermal Conductivity of Carbon Filled Polymeric Composite Plates for Compact Plate Heat Exchangers

6th International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials 8th Rostocker Symposium on Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2019, ss.37

Simulation of Time Dependent Condenser Heat Transfer by Using Finite DifferenceMethod

22. Isı bilimi ve tekniği kongresi (ULINTK’xx, Kocaeli, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019

OPTIMIZATION OF A CASCADE COOLING CYCLE USINGR236ea (1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane) REFRIGERANT

7th ROSTOCKER INTERNATIONAL CONFERENCE: “THERMOPHYSICAL PROPERTIES FOR TECHNICAL THERMODYNAMICS”, 26 - 27 Temmuz 2018

PITCH OPTIMIZATION FOR EFFICIENCY OF PANEL RADIATORS

IV. Uluslararası katılımlı Anadolu enerji Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018, cilt.1, ss.129-140

R290 SOĞUTUCU AKIŞKANININ KULLANILDIĞI BİR SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN OPTİMİZASYONU

Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Konferansı, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2017

DETERMINING THE OPTIMUM REFRIGERANT FOR STANDARD REFRIGERATION CYCLE BY USING GENERALIZED LEE_KESLER EQUATION OF STATE

thermam 2017 6th ROSTOCKER INTERNATIONAL CONFERENCE: “THERMOPHYSICAL PROPERTIES FOR TECHNICAL THERMODYNAMICS, 17 - 18 Temmuz 2017

Global en iyi arama yöntemi kullanilarak güneş pili modellerinin i v karakteristik özelliklerinin belirlenmesi

ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Dairesel düz sürekli ve dalgalı sürekli kanatlı yoğuşturucuların sonlu farklar yöntemiyle modellenmesi

ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Modelling of the Thermodynamic and Thermophysical Properties of Refrigerants

THERMAM: Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials, Baku, Azerbaycan, 17 - 18 Haziran 2015

Adyabatik ve soğutulmuş sıvı kurutuculu sistemlerin performans analizi

ULIBTK’ 13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013, ss.576

kapalı ısı değiştiricili ters ve dik akışlı soğutma kulelerinin ısı değişimi modellenmesi ve dizaynı

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2011, ss.1371-1386

soğutkanlar için çeşitli çift fazlı akış basınç düşümü denklemlerinin modellenmesi ve karşılaştırılması

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TESKON, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2011, ss.1003-1022

Ototermal buharlı ve kısmi oksidasyonlu yakıt pili yakıt dönüştürücülerinin modellenmesi

17. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2009

kimyasal denge gibbs serbest enerjisi minimizasyonu modellemesi

17. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2009

Yakıt pilleri ve çevresel yararları

6. Türk Alman Enerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2001

Biokütle Yakma ve Gazlaştırma Sistemlerindeki Gelişmeler

6. Türk Alman Enerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2001

Seferihisar Cumalı Geothermal Area Greenhouse heating project and Applications

United Nations Farm and Agriculture Organisation(FAO) solar and geothermal energy greenhouse heating conference, 3 - 05 Temmuz 1988

Kitap & Kitap Bölümleri

Mükemmel (İdeal) Gaz Karışımları

Termodinamiğin temelleri, Ali Güngör, Editör, palme, Ankara, ss.448-484, 2019

Termodinamik özelik ilişkileri

Termodinamiğin temelleri, Prof. Dr. Ali Güngör, Editör, Palme, Ankara, ss.485-535, 2019

Gaz Akışkanlı Güç ve Soğutma Sistemleri

Termodinamiğin Temelleri, Güngör A., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.400-447, 2018

Bölüm 15: Sıkıştırılabilir Akış

Termodinamiğin Temelleri, Güngör A., Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.627-669, 2018

Bölüm 7: Kontrol Hacmi İçin Entropi Denklemi - Bölüm 8: Ekserji

Termodinamiğin Temelleri, Güngör A., Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.274-348, 2018

Java 2 Programlama Kılavuzu

ALFA yayınevi, ticarethane sok no 41/1 34410 cagaloglu Istanbul, İstanbul, 2000