Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 2. ulusal Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Eğitim Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Üroloji Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Nöroşirürji Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 4. SAD Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2018 1. Cerrahi Hemşireliği Günleri

  Çalışma Grubu

  Manisa, Türkiye

 • 2018 Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 3rd Breast Cancer Conference

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 I. Uluslararası ve III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Marmara DAS Bölge Toplantısı

  Çalışma Grubu

  Sakarya, Türkiye

 • 2018 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı

  Çalışma Grubu

  Manisa, Türkiye

 • 2018 14. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Ege DAS Bölge Toplantısı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Türkiye IDEUs-eu Konferansı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2017 10. Uluslar arası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 International Congresson Ethics in Nursing

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 8th EORNA Congress

  Davetli Konuşmacı

  Rodos, Yunanistan

 • 2017 2. Uluslar arası 10. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 1. Uluslar arası 2. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Pressure Ulcer Prevention Fair: A-Fair to Remember

  Çalışma Grubu

  Ohio, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2001 III. Ulusal I. Uluslar arası Ameliyathane Hemşireleri Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2019 Nöroşirürji Kliniği'nde Yatan Çocuk Hastanın Yakını Olmak

  15. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi

 • Nisan 2018 Ameliyat Öncesi Stoma Yeri İşaretlemenin Erken Dönem Stoma Komplikasyonlarına ve Yasam kalitesine Etkisi

  21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

 • Mayıs 2017 Açık Karında Stoma ve Yara Bakımı: Olgu Sunumu

  IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi

 • Nisan 2014 Şantı Olan Hidrosefalili Çocuklara Sahip Ailelerin Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi

  Türk Nöroşirürji Derneği-28. Bilimsel Kongresi

 • Mayıs 2011 Kolorektal Kanser Ameliyatı Geçiren Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Yaşadıkları Deneyimlerin İncelenmesi

  XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi

 • Mayıs 2011 Bir Hastanede Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Ameliyathaneyi Seçme Nedenlerinin İncelenmesi: Odak Grup Görüşmesi

  7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi

 • Mayıs 2009 Transüretral Prostat Rezeksiyonu (Tur-P) Yapılan Hastalara Verilen Taburculuk Eğitiminin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

  6. Türk cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi

 • Mayıs 2009 Fournier Gangreni: NANDA Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Erken ve Geç Dönem Hemşirelik Tanıları

  Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma ve Uygulama Ödülleri

 • Mayıs 2009 Cerrahi ve Dâhili Servislerde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımına Yönelik Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi

  6. Türk cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi

 • Nisan 2009 Nöroşirürji Hastalarının Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

  5. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 187

h-indeksi (WOS): 4