Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1988 - 1995Doktora

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

 • 1985 - 1988Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Türkiye

 • 1977 - 1981Lisans

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1995Doktora

  Yoğun Bakımda Tüple Beslenen Hastalarda Kullanılan Yöntemin Diyare Oluşturma Sıklığına Etkisi

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

 • 1988Yüksek Lisans

  Ameliyat Öncesi Solunum Egzersizlerinin Ameliyat Sonrası Solunum Fonksiyon Testlerine, Alınan Analjezik Sayısına Hastanede Kalış Süresine Etkisi

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

Yabancı Diller

 • B1 Ortaİngilizce