Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2012 Tıpta Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji, Türkiye

 • 1994 - 2000 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Tıpta Uzmanlık

  Kriyoprezervasyonun Yardımcı Üreme Teknikleri ile Elde Edilen Büyükbaş Hayvan Embriyoları Üzerine Etkilerinin Histolojik Yöntemlerle İncelenmesi

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Üremeye Yardımcı Tedavi ( ÜYTE ) Laboratuvar Uygulamaları Sertifika Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı

 • 2015ISO 14001: 2004. Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

  Kalite Yönetimi , İEMA

 • 2015Training of Laboratory Trainders

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği

 • 2015ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

  Kalite Yönetimi , İEMA

 • 2015OHSAS 18001: 2007. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

  Kalite Yönetimi , İEMA

 • 2015Accreditation Training for Tissue Typing Laboratories

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği

 • 2015Data Management Training

  Kalite Yönetimi , T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği

 • 2015EU project of Technical Assistance on Alignment in Human Tissues and Cells “Tissue Typing Training”

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği

 • 2015EU project of Technical Assistance on Alignment in Human Tissues and Cells “Tissue Typing Training”

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği

 • 2015EU project of Technical Assistance on Alignment in Human Tissues and Cells “Clinical Training”

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği

 • 2015Accreditation Training for Bone Marrow Centres

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği

 • 20153rd Best of ASBMT Tandem Meetings Uluslararası Sempozyum

  Sağlık ve Tıp , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2015I. Deney Hayvanları Kullanım Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu

 • 2015Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 20142. Temel Kök Hücre Eğitim Semineri

  Sağlık ve Tıp , EÜ EGEKÖK Topluluğu

 • 2014GHP İyi Hijyen Uygulamaları Eğitimi

  Kalite Yönetimi , İEMA

 • 2014GLP İyi Laboratuar Uygulamaları Eğitimi

  Kalite Yönetimi , İEMA

 • 2014EU project of Technical Assistance on Alignment in Human Tissues and Cells

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği

 • 2014GMP, İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

  Kalite Yönetimi , İEMA

 • 2011In vitro Fertilization, Ovarian follicle Pick up and Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Institute of Molecular Animal Breeding and Biotechnology, University of Munchen

 • 2011Memeli Hayvanlarda In Vitro Embriyo Üretimi ve Nüklear Transfer

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tübitak MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2010VIII. Ege Diyabet Günleri

  Sağlık ve Tıp , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi

 • 20101.Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2010In vitro Fertilization, Ovarian follicle Pick up and Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Institute of Molecular Animal Breeding and Biotechnology, University of Munchen

 • 2010Uluslararası Katılımlı Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

 • 2010Kanser Çalıştayı

  Sağlık ve Tıp , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2009XV. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri

 • 2009III. Laboratuvar Güvenliği Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , AREL

 • 2009Yapay Doku ve Organ Sempozyumu: Artan Organ İhtiyacına Güncel Yaklaşımlar

  Sağlık ve Tıp , EBİLTEM

 • 2009İyi Yayın Uygulamaları Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi