Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The healing effects of Hyperium perforatum (St. John's Wort) on experimental alkaline corrosive eosephageal and stomach burns.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.26, no.0, ss.373-383, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Apoptotic effects of thymol, a novel monoterpene phenol, on different types of cancer

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.121, ss.122-128, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Urotensin receptor antagonist palosuran attenuates cyclosporine-a-induced nephrotoxicity in rats.

Advances in clinical and experimental medicine : official organ Wroclaw Medical University, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Who needs extra time? Amniotic membrane wrapped pauci-suture model for rapid anastomoses(*)

JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND HAND SURGERY, cilt.53, ss.89-96, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuroprotective Effects of Eexenatide in a Rotenone-Induced Rat Model of Parkinson's Disease.

The American journal of the medical sciences, cilt.354, ss.319-324, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuroprotective effects of erythropoietin on Alzheimer's dementia model in rats.

Advances in clinical and experimental medicine : official organ Wroclaw Medical University, cilt.26, ss.23-29, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Inhibitor effect of paricalcitol in rat model of pentylenetetrazol-induced seizures

NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, cilt.389, ss.1117-1122, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rebaudioside A inhibits pentylenetetrazol-induced convulsions in rats

KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.32, ss.446-451, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Beneficial effects of agomelatine in experimental model of sepsis-related acute kidney injury.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.22, ss.121-6, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The diagnostic utility of scintigraphy in esophageal burn: a rat model

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, cilt.200, ss.495-500, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Protective Effect of Losartan on Diabetic Neuropathy in a Diabetic Rat Model

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.123, ss.479-484, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of taurine on rat Achilles tendon healing

CONNECTIVE TISSUE RESEARCH, cilt.56, ss.300-306, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Regression of experimental endometriotic implants in a rat model with the angiotensin II receptor blocker losartan.

The journal of obstetrics and gynaecology research, cilt.41, ss.601-7, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impact of aortic cross-clamping time on peripheral nerves: experimental model.

Annals of thoracic and cardiovascular surgery : official journal of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia, cilt.21, ss.72-7, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Comparison of nephron-protective effects of enalapril and GLP analogues (exenatide) in diabetic nephropathy.

Experimental and clinical endocrinology & diabetes : official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association, cilt.122, ss.327-33, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Traction Vasculogenesis: Experimental Vessel Elongation by Traction in Rat Model

TURKISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, cilt.27, ss.44-48, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Özofagus nakli: Bir “gelecek” var mı?

FNG Bilim Tıp Transplantasyon dergisi, cilt.2, ss.63-67, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Limbal Stem Cell Deficiency and Treatment with Stem Cell Transplantation

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.47, ss.285-291, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Türkiyede Kökö Hücre Çalışmaları: Etik ve Hukuki Açıdan Güncel Durum

Türkiye Klinikleri J. Med. Ethics Law Hist., cilt.3, ss.95-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penis naklinde güncel durum morfolojik bir değerlendirme

FNG Transplantasyon Dergisi, cilt.2, ss.34-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical Use and Patentability of Cord Blood

RECENT PATENTS ON ENDOCRINE METABOLIC & IMMUNE DRUG DISCOVERY, cilt.11, ss.13-21, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Integrins as a Critical Target in Determining Metastasis and Growth of Brain Tumor

Journal of Brain Tumors & Neurooncology, cilt.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kök hücreler mezenkimal kök hücreler ve güncel klinik uygulamaları

FNG & Bilim Tıp Transplantasyon Dergisi, cilt.1, ss.72-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of subacute deltametrin exposure on rat liver

FNG & Bilim Tıp Dergisi;, cilt.2, ss.130-137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can Ursodeoxycholic acid be an alternative of N-acetylcystein in acute acetaminophen intoxication?

World Journal Of Pharmaceutical And Medical Research, cilt.2, ss.53-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kordon kanı kök hücreleri ve klinik kullanımı

FNG & Bilim Tıp Transplantasyon Dergisi, cilt.1, ss.53-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oksitosinin hücresel tedavide kullanılma potansiyeli

FNG & Bilim Tıp Dergisi, cilt.1, ss.163-169, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mezenkimal kök hücrelerin Osteoporoz ve Fraktür Tedavilerinde Kullanımı.

İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi, cilt.1, ss.55-62, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Linalool'ün MCF-7 VE MDA-MB-231 insan meme kanseri hücre hatları üzerindeki etkilerinin incelenmesi.

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS on Natural & Medical Sciences, İzmir, Türkiye, 15 - 16 Şubat 2020, ss.44-46

EMBRİYO SEÇİMİNDE YAPAY ZEKA VE HUKUKİ SORUMLULUĞUN KAPSAMI

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Ocak 2020, ss.56-57

Traksiyon Vaskülogenez: Deneysel sıçan modelinde traksiyon ile damar uzatılması tekniği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40.Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye, 17 Ekim 2018, ss.149

Investigation of Burn and Wound Healing Effects of Herbal Extracts

2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS), Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Effect of Momordica charantia in an burn wound healing rat model

10th European Congress On Emergency Medicine, Vienna, Avusturya, 1 - 05 Ekim 2016

Comparison of the Topical Sericin Treatment and Conventional Emergency Treatment Methods on the Wound Healing in An Experimental Contact Burn Model

3 rd Intercontinental Emergency Medicine Congress and 3 rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Berlin, Almanya, 19 - 22 Mayıs 2016

İpek Serisinin sıçan dorsal deri flebi üzerinde oluşturulan kesi modeli üzerine etkileri

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016

The Neuroprotective Effect of Erythropoietin on Experimental Parkinson Model in rats

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji , İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, ss.133

PRP nin Sinir greftleriyle Yeniden Yapılanmaya Etkisi

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016

Sıçan Aşil Tendonu Hasarında Taurinin Etkisi

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016

Investigation of the Effect of Oxytocin on AT MSC Exposure with Tacrolimus

2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Fetal Dönem: Dokuzuncu Haftadan Doğuma

Diş Hekimliği için Anatomi'nin Temelleri , Bilge O.,Uyanıkgil Y.,Bilecenoğlu B.,Çelik S, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.112-118, 2019

Hipofiz Bezi, Epifiz Bezi Ve Endokrin Pankreas

Bir Bakışta Histoloji, Yiğit Uyanıkgil, Meltem Kuriş, Güven Erbil, Editör, İstanbul Kitabevi, İstanbul, ss.90-91, 2018

Sınama Testi Soruları

Bir Bakışta Histoloji, Uyanıkgil Y, Kuriş M, Erbil G., Editör, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.98-104, 2018

The insular cortex: Histological and embryological evalution

Island of Reil (Insula) in the Human Brain Anatomical, Functional, Clinical and Surgical Aspects, Mehmet Turgut,Canan Yurttaş,R.Shane Tubbs, Editör, Springer, London/Berlin , Geneve, ss.3-15, 2018