Öğr.Gör.

UFUK DEMİRBAŞ


Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Ses Eğitimi Bölümü

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

Eğitim Bilgileri

1991 - 1993

1991 - 1993

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Anabilim Dalı, Türkiye

Akademik Unvanlar / Görevler

1991 - Devam Ediyor

1991 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Ege Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

Yönetimsel Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü

1999 - 2002

1999 - 2002

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

OKUL MÜZİĞİ REPERTUVARI I

Lisans

Lisans

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI I

Lisans

Lisans

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI VII

Lisans

Lisans

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI III

Lisans

Lisans

MAKAM BİLGİSİ I

Lisans

Lisans

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI V

Lisans

Lisans

OKUL MÜZİĞİ REPERTUVARI II

Lisans

Lisans

TASAVVUFİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ I

Lisans

Lisans

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI IV

Lisans

Lisans

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI II

Lisans

Lisans

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI VI

Lisans

Lisans

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI VIII

Lisans

Lisans

TASAVVUFİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ II

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Türk Müziğinde Dilhayat Kalfa ve Gizli Kalmış Bir Makam: Müselles Makamı

DEMİRBAŞ U.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, ss.67-78, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

GÜNÜMÜZ İZMİR YÖRESİ DÜĞÜN GELENEKLERİNDE TASAVVUFİ MÜZİK UNSURLARI VE İŞLEVLERİ

DEMİRBAŞ U.

MOTİF AKADEMİ, ss.178-193, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

AREL EZGİ VE TÖRE KARADENİZ DİZGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEMİRBAŞ U.

ULUSAL MÜZİKOLOJİ, ss.5-8, 1999 (Hakemsiz Dergi)

1992

1992

TANBURİ CEMİL BEY YAŞAMI BESTECİLİĞİ ESERLERİ

DEMİRBAŞ U.

DEVLET TÜRK MUSIKÎSİ KONSERVATUVARI DERGİSİ, ss.119-126, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

VAKIFLI KÖYÜ ERMENİLERİNDE MÜZİK PRATİKLERİ

ERSOY İ., COŞKUN F. S. , DEMİRBAŞ U.

II. ULUSLARARASI MÜZIK VE DANS KONGRESI, Diyarbakır, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.89-100

2019

2019

Vakıflı Köyü Ermenilerinde Müzik Pratikleri

Ersoy İ. , Coşkun F. S. , Demirbaş U.

II. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.89-100 Creative Commons License

2018

2018

Antakya’da Çokkültürlülüğün Müziksel İzleri

ERSOY İ. , COŞKUN F. S. , DEMİRBAŞ U.

IV. Uluslararası Müzikve Dans Kongresi, Muğla, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.248-259

2016

2016

Fenomenolojik Açıdan Mevlevi Ayinleri

ERSOY İ., DEMİRBAŞ U.

II. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.152-162

2016

2016

FENOMENOLOJİK AÇIDAN MEVLEVİ AYİNLERİ

ERSOY İ. , Demirbaş U.

2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Eylül 2016, ss.152-163


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

IV. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2015

2015

Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

Şanlıurfa-Türkiye