Lect.

UFUK DEMİRBAŞ


Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Ses Eğitimi Bölümü

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

Education Information

1991 - 1993

1991 - 1993

Postgraduate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Anabilim Dalı, Turkey

Academic Titles / Tasks

1991 - Continues

1991 - Continues

Lecturer

Ege University, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

Managerial Experience

2009 - Continues

2009 - Continues

Head of Department

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü

1999 - 2002

1999 - 2002

Head of Department

Ege Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

OKUL MÜZİĞİ REPERTUVARI I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI VII

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI III

Undergraduate

Undergraduate

MAKAM BİLGİSİ I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI V

Undergraduate

Undergraduate

OKUL MÜZİĞİ REPERTUVARI II

Undergraduate

Undergraduate

TASAVVUFİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI IV

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI VI

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI VIII

Undergraduate

Undergraduate

TASAVVUFİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ II

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Türk Müziğinde Dilhayat Kalfa ve Gizli Kalmış Bir Makam: Müselles Makamı

DEMİRBAŞ U.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, pp.67-78, 2017 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

GÜNÜMÜZ İZMİR YÖRESİ DÜĞÜN GELENEKLERİNDE TASAVVUFİ MÜZİK UNSURLARI VE İŞLEVLERİ

DEMİRBAŞ U.

MOTİF AKADEMİ, pp.178-193, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

1999

1999

AREL EZGİ VE TÖRE KARADENİZ DİZGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEMİRBAŞ U.

ULUSAL MÜZİKOLOJİ, pp.5-8, 1999 (National Non-Refereed Journal)

1992

1992

TANBURİ CEMİL BEY YAŞAMI BESTECİLİĞİ ESERLERİ

DEMİRBAŞ U.

DEVLET TÜRK MUSIKÎSİ KONSERVATUVARI DERGİSİ, pp.119-126, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

VAKIFLI KÖYÜ ERMENİLERİNDE MÜZİK PRATİKLERİ

ERSOY İ. , COŞKUN F. S. , DEMİRBAŞ U.

II. ULUSLARARASI MÜZIK VE DANS KONGRESI, Diyarbakır, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.89-100

2019

2019

MUSIC PRACTISES ARMANİANS IN VAKIFLI VILLAGE

Ersoy İ. , Coşkun F. S. , Demirbaş U.

II. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.89-100 Creative Commons License

2018

2018

Antakya’da Çokkültürlülüğün Müziksel İzleri

ERSOY İ. , COŞKUN F. S. , DEMİRBAŞ U.

IV. Uluslararası Müzikve Dans Kongresi, Muğla, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.248-259

2016

2016

Fenomenolojik Açıdan Mevlevi Ayinleri

ERSOY İ. , DEMİRBAŞ U.

II. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.152-162

2016

2016

FENOMENOLOJİK AÇIDAN MEVLEVİ AYİNLERİ

ERSOY İ. , Demirbaş U.

2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla, Turkey, 26 September 2016, pp.152-163

Supported Projects

2016 - 2019

2016 - 2019

ANTAKYA DA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN MÜZİKSEL İZLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions

ERSOY İ. (Executive) , DEMİRBAŞ U. , COŞKUN F. S.


Edit Congress and Symposium Activities

2018

2018

IV. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

2015

2015

Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu

Attendee

Şanlıurfa-Turkey