Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of different raw materials on aroma fingerprints of 'boza' using an e-nose and sensory analysis

QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, cilt.11, no.1757837, ss.421-429, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

effect of vegetation time and climatic conditions on trans resveratrol amounts for cabernet Sauvignon and Merlot wines from different regions in Turkey.

South African Journal Of Enology And Viticulture, cilt.37, no.1, ss.85-92, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of Biogenic Amines in Organic and Non-Organic Wines by HPLC-OPA Derivatization

Food Technology And Biotechnology, cilt.45, ss.62-68, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Descriptive Profiling of Flavour Attributes of White Wines from Different Grape Varieties

International Journal Of Food Properties, cilt.10, ss.651-659, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of biogenic amines in organic and non-organic wines by HPLC OPA derivatization

FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.45, ss.62-68, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Descriptive analysis of red wines from different grape cultivars in turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, cilt.10, ss.93-102, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilgisayarlı Görüntüleme Sistemi: Gıda Endüstrisinde Kullanımı ve Uygulamaları

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.2148127, ss.989-999, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

gıda hukuku ve güvenliği

apelasyon, ss.1-4, 2015 (Hakemsiz Dergi)

green technology in ekstraction methods:supercritical flow technology (ekstraction mechanism and application fields)

ekstraksiyon yöntemlerinde yeşil eğilim (ekstraksiyon mekanizması ve uygulama alanları)1, ss.73-77, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

yeşil teknolojilerin gıda sektörüne yansımaları 2

dünya gıda, cilt.4, ss.77-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wine as a Functional Alcoholic Beverage Fonksiyonel bir içecek olarak Şarap

Academic food journal, cilt.10, ss.79-83, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

fonksiyonel bir gıda olarak şarap

Akademik Gıda (academic food), cilt.10, ss.35-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fonksiyonel gıda bal; bal şarabı, bal birası ve bal katkılı içecekler

Hasad Gıda, ss.28-33, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

şarap ve kalp sağlığımız

hasad gıda, ss.61-64, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şaraplarda Resveratrol Bileşiği: Koroner Kalp Hastalıkları ve Kanser Üzerine Etkileri

AKADEMİK GIDA, cilt.21, ss.10-12, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eko Teknolojik Yaklaşım ile Gıda Sanayi Atıklarında Enzim Uygulamaları

AKADEMİK GIDA, ss.6-10, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

şarap ve lahana turşularında biyojen amin miktarları

akademik gıda, ss.26-31, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chemical composition of Boza

J. of food Technology., cilt.1, ss.191-193, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir'de üretilen bozaların kimyasal bileşimi üzerine bir araştırma

gıda, cilt.27, ss.395-398, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

kalite güvence sisteminde yeni uygulamalar:Biyosensörler

Dünya Gıda, cilt.8, ss.93-94, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şaraplarda kurşun kontaminasyonu ve kurşunun insan sağlığı üzerindeki etkileri

Dünya gıda, ss.94-96, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel şarap üretiminde ekolojik yaklaşımlar

Dünya Gıda, ss.55-57, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

şaraplarda etilkarbamat

Dünya Gıda, ss.46-50, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Portakal şarabı üzerine bir araştırma

Gıda, cilt.19, ss.113-117, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuz alma işlemi sırasında turşulardan tuz difüzyonunun modellenmesi

DOĞA-Tr. J. of Engineering and Environmental Sciences, cilt.18, ss.467-471, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sensory Evaluation of Organic Wines by Using Flavor Profile and Multivariate Analysis

1st International Congress on Functional Foods and Nutraceuticals, Antalya, Türkiye, 27 Nisan 2004, ss.87

Mikrobiyal Polimerlere Bir Bakış

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2003, ss.403-407

Gıda Güvenliğinde Bir Başka Boyut Ekolojik Ürünler

7NCİ ULUSAL GIDA KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2002, cilt.1, ss.597-605

Ekolojik Üzüm ve Şarap

Türkiye 7.Gıda Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Bölümü, Ankara, Türkiye, 22 Mayıs 2002, ss.589-596

Diffusion of salt in the desalting of pickles

In’xx 8 th World Congress of Food Science and Technology’xx, 29 Eylül - 04 Ekim 1991

Kitap & Kitap Bölümleri

Kanserden korunmada resveratrol:Şıra, Üzüm ve Şarap

Kanserden Korunmada Gıda ve Beslenme, Semih Ötleş, Eren Akçiçek, Editör, Sidaş Yayınları, 2016

''Resveratrol'

Tıp, Şarap, Sağlık, Yaşam,, İLTER T, AKÇİÇEK E, Editör, Türk Gastroentoroloji Vakfı, Ankara, ss.135-148, 2013

Üzüm İçecekleri: Şıra

İçecekler Beslenme ve Sağlık, ÖTLEŞ S, AKÇİÇEK S, Editör, Palme Yayın Dağıtım Yayıncılık, Ankara, ss.0-194, 2010

Akdeniz Ülkeleri Şarapçılığı

Akdeniz Usulü Beslenme, AKÇİÇEK E, TAN M, Editör, Ulusal Zeytin Ve Zeytinyağı Konseyi Yayınları,, İzmir, ss.79-87, 2009

Turşu Teknolojisi

Ege Üniversitesi, EMYO Yayınları, İzmir, 2003

Turşu Teknolojisi

Ege Ünivsitesi, EMYO Yayınları, İzmir, 2000

Turşu Teknolojisi

Ege Üniversitesi Emyo Yayınları, İzmir, 1998

Diğer Yayınlar