Arş.Gör.

ULVİYE KARACALAR


Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Hastalıklar Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2011 - 2016

2011 - 2016

Yüksek Lisans

Munzur Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1985 - 1994

1985 - 1994

Lisans

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Sarıağız Balıklarında (Argyrosomus regius Asso,1801) Vibrio anguillarium Enfeksiyonuna Karşı Ticari Bir Prebiyotik Olan Grobiotik-A nın Etkisinin Belirlenmesi

Munzur Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Web of Science Core Collection: Keşif burada başlıyor!

Mesleki Eğitim

Web of Science Group/Clarivate Analytics

2020

2020

Web of Science Group/Web of Science Core Collection: Graduate

Mesleki Eğitim

Web of Science Group/Clarivate Analytics

2020

2020

Web of Science Group/Araştırma Kalitesi ve Performans: InCites & Journal Citation Reports

Mesleki Eğitim

Web of Science Group/ Clarivate Analytics

2020

2020

Web of Science Core Collection/Araştırma Kalitesi ve Performans: InCites & Journal Citation Reports

Mesleki Eğitim

Ege Üniversitesi

2020

2020

TÜBİTAK ARDEP - BİDEB VE ULUSLARARASI PROJELER EĞİTİMİ

Mesleki Kurs

EBİLTEM-TTO

2017

2017

Ege Üniversitesi Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Kursu

Mesleki Kurs

Ege Üniversitesi

2016

2016

I. Ulusal Balık Sağlığı Çalıştayı

Mesleki Eğitim

İstanbul Üniversitesi

2015

2015

Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği/Meslek Hastalıkları-Hastalıktan Korunma-İlkyardım

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ege Üniversitesi

2015

2015

Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi/Çalışma mevzuatı-iş kazası-Yasal Hak ve Sorumluluk

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ege Üniversitesi

2013

2013

Key Aspects of Scientific Publishing”

Mesleki Eğitim

Editage /Cactus iZMİR

2012

2012

Akuakültürde Son Gelişmeler” Çalıştay

Mesleki Eğitim

Ege Üniversitesi

2007

2007

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Genetik Uygulamalar” Çalıştay

Mesleki Eğitim

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı/Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

2004

2004

Fish Disease Diagnosis and Control in Mediterranean Marine Aquaculture

Mesleki Kurs

Centre for Advanced Mediterraenan (CIHEAM) Santiago De Compostela İspanya

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Hayvanları Hastalıkları

Akademik Unvanlar / Görevler

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Designing of ultraviolet irradiation unit: Effects on disinfection performance and operating costs

Şen H. , Karacalar U.

SU URUNLERI DERGISI, cilt.35, ss.121-124, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Vallisneria spiralis (Linneaus 1753)’in Değişik Besin Ortamlarında Yetiştiricilik Çalışmaları

Tekoğul H. , Turan G. , Sayğı H. , Cirik S. , Koru E., Karacalar U. , et al.

Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.256-260, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

Microbiological assays on edible seaweed Ulva Lactuca (L.) cultured in outdoor Tanks. Nobel Publishing;

Karacalar U. , Turan G.

Journal of Applied Biological Sciences, no.2, ss.27-30, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Determination of microbial contaminants in cultured black mussel (Mytilus galloprovincialis) after depuration treatment

Serdar S. , Karacalar U. , Ertan A., Yıldırım Ş.

MARFRESH 2018 First International Marine & Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 18 Ekim 2018, ss.20

2013

2013

Effect Of Hydrogen Peroxide Treatment On Goldfish (Carassius auratus auratus, L) Eggs.

Karacalar U. , Hekimoğlu M. A.

40th CIESM (The Mediterranean Science Commission) Congress-, Marseille, Fransa, 28 Ekim - 01 Kasım 2013, ss.411

2013

2013

Investigation Of Staphylococcus aureus in Smoked Trouts.

Karacalar U. , Çağırgan H. , Tanrıkul T. T.

40th CIESM (The Mediterranean Science Commission) Congress-, Marseille, Fransa, 28 Ekim 2013, ss.878

2013

2013

Alabalıklarda Biyolojik Kontrol Ajanları Olarak Prebiyotiklerin Kullanımı.

KARACALAR U. , CAN E.

III. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 24 Mayıs 2013, ss.82

2012

2012

Su Ürünleri İşletmelerinde Antibiyotik Ve Dezenfektan Kullanımının Ekosisteme Etkisi.

Karacalar U.

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, , Hatay, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2012, cilt.1, ss.307-313

2012

2012

Parasitic Diseases and Their Controls in Sustainable Development of Aquculture of Bluefin tuna Thunnus thynnus

Tokşen E., Nemli E. , Değirmenci U. , Karacalar U.

3rd International Symposium On Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012

2010

2010

Parasitic Diseases of Trout and Their Controls in Sustaınable Development of Aquculture Crustaceans

Tokşen E., Nemli E. , Değirmenci U. , Karacalar U.

2nd International Symposium On Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 8 - 09 Haziran 2010

2009

2009

The Ozone Treatments On Fish Eggs

CAN E., KARACALAR U.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 01 Temmuz 2009, ss.32

2008

2008

A helicopter view of genetic and genomic aspects in Genus Oncorhynchus livestock Analyses

Ayna E., Güner Y., Karacalar U.

I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2008

2004

2004

Fish Diseases Diagnosis and Control Studies at Ege University

Karacalar U.

Fish Disease Diagnosis and Control in Mediterranean Marine Aquaculture”, Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), A-Coruna, İspanya, 20 - 24 Eylül 2004

Desteklenen ProjelerDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Uluslararası Tarım ,Çevre ve Sağlık Kongresi

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2018

2018

MARFRESH 2018 First International Marine & Freshwater Sciences Symposium

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

XIX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Sinop-Türkiye

2016

2016

I. Ulusal Balık Sağlığı Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2013

2013

XL. The Mediterranean Science Commission Congress (CIESM)

Katılımcı

Marseille-Fransa

2013

2013

III. Ulusal Alabalık Sempozyumu

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2013

2013

Aquaculture 2013 (World of Aquaculture Society Meetings)

Katılımcı

Tennessee-Amerika Birleşik Devletleri

2012

2012

IX. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi

Katılımcı

Hatay-Türkiye

2012

2012

Akuakültürde Son Gelişmeler

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2009

2009

XV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Rize-Türkiye

2008

2008

I. Ulusal Alabalık Sempozyumu

Katılımcı

Isparta-Türkiye

2007

2007

XIV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2007

2007

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Genetik Uygulamalar

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2005

2005

XIII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2004

2004

Fish Disease Diagnosis and Control in Mediterranean Marine Aquaculture”, Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM)

Katılımcı

A-Coruna-İspanya

2003

2003

The Use of Veterinary Drugs and Vaccines in Mediterranean Aquaculture”,International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM)

Katılımcı

İzmir-Türkiye

1997

1997

Akdeniz Balıkçılık Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

1996

1996

Balık Hastalıkları Kongresi, Pendik Hayvan Hastalıkları Merkezi Araştırma Enstitüsü

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1995

1995

Balık Hastalıkları Kongresi, Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

Katılımcı

İzmir-Türkiye

Burslar

2004 - 2004

2004 - 2004

Fish Disease Diagnosis and Control in Mediterranean Marine Aquaculture

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 10

h-indeksi (WOS): 2