Assoc. Prof.

UMMAHAN YÜCEL


Faculty of Health Sciences

Ebelik Bölümü

Ebelik Anabilim Dalı

Education Information

2013 - 2019

2013 - 2019

Doctorate

Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Doctorate

Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences, Nursing, Gynecology and Obstetrics Nursing, Public Health Nursing, Midwifery

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Ege University, Faculty Of Health Sciences, Ebelik Bölümü

2014 - 2021

2014 - 2021

Assistant Professor

Ege University, Faculty Of Health Sciences, Ebelik Bölümü

2004 - 2014

2004 - 2014

Assistant Professor

Ege University, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Department of midwifery

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Ege University, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, -

2014 - Continues

2014 - Continues

Other

Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği (Ebearge)

2014 - 2016

2014 - 2016

Deputy Head of Department

Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ebelik

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Ebelik ve Toplum Sağlığı

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP)

Postgraduate

Postgraduate

Ebelik Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Sağlığın Korunması, yükseltilmesi ve Sağlık Politikları

Postgraduate

Postgraduate

Epidemiyoloji 1

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Eğitimi

Postgraduate

Postgraduate

Sağlığın Korunması, Sürdürülmesi, Geliştirilmesi

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

Access to primary health care family planning services and contraceptive use in disadvantaged women: a qualitative study

Yücel U. , Çiçeklioğlu M. , Öcek Z. A. , Varol Z. S.

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.25, no.5, pp.327-333, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2013

2013

Assessment of Cervical Cancer Risk in Women between 15 and 49 Years of Age: Case of Izmir

SOĞUKPINAR N. , SAYDAM B. K. , CAN H. , HADIMLI A. , Bozkurt O. D. , YÜCEL U. , et al.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.14, no.3, pp.2119-2125, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

2009

2009

The Prevalence of Premenstrual Syndrome and Its Relationship with Depression Risk in Adolescents

YÜCEL U. , BİLGE A. , TUNA ORAN N. , GENÇDOĞAN B., ERSOY M. A. , ÖZVEREN Ö.

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.10, pp.55-61, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2009

2009

Health Beliefs and Breast Self-Examination in a Sample of Turkish Women Academicians in a University

CEBER E. , YÜCEL U. , MERMER G., OZENTURK G.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.10, no.2, pp.213-218, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2009

2009

Efficacy of a Training Course Given by Midwives Concerning Cervical Cancer Risk Factors and Prevention

YÜCEL U. , CEBER E. , OZENTURK G.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.10, no.3, pp.437-442, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Migration and Women Health Services

Yücel U. , Türkoğlu Ö., Ekşioğlu A.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.361-370, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Ecpectations and Experience of Privacy of Women According to Mode of Delivery

Yücel U. , Kurul Rüzgar Ş., Ekşioğlu A. , Hadımlı A.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.26-36, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Knowledge and Attitudes of Ege University Midwifery, Nutrition-Dietetic, and Nursing Students About Natural Functional Foods

Arayici M. E. , YÜCEL U. , ÖCEK Z. A.

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, vol.4, no.3, pp.364-370, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2018

2018

Ebelikte Yönetim ve Liderlik

YÜCEL U. , KURT A., MORALILAR CANSEVER S.

Balıkseir Sağlık Bilimler Dergisi, vol.7, pp.93-100, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Ebelik Öğrencilerinin Profesyonel Değer Algılarının Belirlenmesi

YÜCEL U. , ÜNAL İ. , ÖZDEMİR T., KOYUNCU M., ÇAKMAK N.

Medical Sciences, vol.13, pp.95-105, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Doğum Öncesi Eğitim Sınıflarında Verilen Eğitimin Gebelerin Doğum Korku Düzeyine Etkisi

AKIN B., YEŞİL Y., YÜCEL U. , BOYACI B.

Life Science, vol.13, pp.11-20, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Ebelik Öğrencilerinin Meslek ile İlgili Görüşlerinin ve Mezuniyet Sonrası Çalışmak İstedikleri Kurumların Değerlendirilmesi

YÜCEL U. , TUNA ORAN N. , YÜKSEL E.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.69-76, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili

ÇAKIR KOÇAK Y. , ÖZTÜRK CAN H. , YÜCEL U. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , ÇEBER TURFAN E.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.4, pp.88-97, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2016

2016

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Açısından Ebeliğin Tarihi

YÜCEL U.

e-SAĞLIK Ebelik Dergisi, vol.4, pp.46-51, 2016 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

Development of a Scale for the Coordination Function of Family Physicians Regarding Antenatal Care

AYSENUR U. M. , Öcek Z. , ÇİÇEKLİOĞLU M. , YÜCEL U.

Austin Journal of Public health and epidemiyology, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

İzmir İli Bornova İlçesinin Üç Kentsel Mahallesinde Dismenore Sıklığı ve Etkileyen Faktörler: Toplum Tabanlı Bir Çalışma

YÜCEL U. , ÖZDEMİR R., GÜLHAN İ., ÇEBER TURFAN E. , ESER S.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.87-93, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

The Prevalence of Dysmenorrhea and Influencing Factors in Three Urban Neighbourhoods of Bornova, İzmir: A Population Based Study.

YÜCEL U. , ÖZDEMİR R., ÇEBER TURFAN E.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.87-93, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Türkiye de ebelik lisansüstü eğitim profilinin incelenmesi

SOĞUKPINAR N. , ÇAKIR KOÇAK Y. , BAYKAL AKMEŞE Z. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , EKŞİOĞLU A. , YÜCEL U.

International Journal of Human Sciences, vol.1, pp.1342-1354, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Yenidoğanların Göbek Düşme Süresi ve Etkileyen Etmenler

SOĞUKPINAR N. , KARACA SAYDAM B. , OKTAY KURU A., YÜCEL U.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.1-7, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2012

2012

Aşı ve Uluslararası Örgütler

YÜCEL U. , TÜRK M.

Toplum ve Hekim Dergisi, vol.27, pp.27-40, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2010

2010

Evaluation of perceived social support levels in pregnancy and postpartum periods

Mermer G. , Bilge A. , Yücel U. , Çeber Turfan E.

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.1, pp.71-76, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Bir Kadın Sağlığı Sorunu Sezeryan Doğum epidemisi A Women s Health Problem Caesarean Childbirth Epidemia

YÜCEL U. , HADIMLI A. , ÖZTÜRK CAN H.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, vol.5, pp.479-483, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2010

2010

Türkiye nin Avrupa Birliği Üyeliği Konusunda Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Genel Yaklaşımları

TUNA ORAN N. , HÜRSOY S. , ŞENUZUN AYKAR F. , YÜCEL U.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.439-455, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Ergenlerde Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇEBER TURFAN E. , NAZLI A. , MERMER G. , YÜCEL U. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , EKŞİOĞLU A. , et al.

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme DergisiTurkish Journal of Research & Development in Nursing, vol.11, pp.5-15, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2006

2006

Nüfusunun Çoğunluğu Müslüman Olan Bazı İslam Ülkelerinde Aile Planlaması Uygulamaları

ÇEBER TURFAN E. , YÜCEL U.

Sağlık ve Toplum Dergisi, vol.16, pp.9-18, 2006 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Neonatal Tetanozun (Nt) Önlenmesinde Ebe ve Hemşirenin Rolü,

YÜCEL U. , ŞENOL S.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, vol.20, pp.139-147, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

DETERMINATION OF THE PROFESSIONAL SELF-ESTEEM OF THE MIDWIFERY STUDENTS AND THE AND INFLUENTIAL FACTORS

BAYKAL AKMEŞE Z. , YÜCEL U.

3. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Erzurum, Turkey, 11 December 2021, pp.112-123

2019

2019

Kadınların Doğum Hizmetlerinde Mahremiyetle İlgili Beklentileri ve Deneyimler

Yücel U. , Rüzgar Ş., Ekşioğlu A. , Hadımlı A.

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2019

2019

2019

Doğum Mahremiyeti ve Gizlikik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıI

YÜCEL U. , EKŞİOĞLU A. , OCAK AKTÜRK S., YEŞİL Y.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik ÖgrencileriKongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

2018

2018

Ebelik Bölümünde Görev Yapan Akademisyenlerin Akademik Çalışma Profillerinin ve İş Doyumlarının İncelenmesi

Hadımlı A. , Yücel U. , Öner S.

1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 November 2018

2018

2018

Ebelik Eğitim Tarihinin Kesitsel Bir Gözden Geçirmesi Köy Ebe Okulları Örneği

YÜCEL U.

1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 November 2018

2018

2018

Changing of Birth Services From 1983 to 2013, Turkey

Yücel U. , Ünal İ.

3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, Priştine, Kosovo, 5 - 08 September 2018

2018

2018

Spatial Design of the Birth Environment: A Narrative Review

YÜCEL U. , AKIN B.

3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, Prishtina, KOSOVA, 5 - 08 September 2018

2018

2018

Current Situtaion and Place of Health Posts in Turkey’s Health System

Yücel U.

3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, Priştine, Kosovo, 5 - 08 September 2018

2018

2018

P.214 Mevsimlik Tarım İşçileri ve Üreme Sağlığı Sorunları

GÜROL s., ÇEBER TURFAN E. , YÜCEL U.

5th International 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

2018

2018

Ebelik Öğrencilerinin Profesyonel Değer Algılarının Belirlenmesi

YÜCEL U. , ÜNAL İ. , Özdemir T., Koyuncu M., Çakmak N.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

2018

2018

Doğum Hizmetlerinin Sosyal Yönü: Evlilik Dışı Bir Gebenin Doğumu Olgu Sunumu

YÜCEL U. , AKIN B., TİNTAŞ P.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 03 May 2018

2018

2018

Birinci Basamak Sağlik Hizmetlerindeki Dönüşümün Ebelik Mesleğine Etkisi

YÜCEL U.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

2017

2017

Gebelikte Astım ve Ebelik Bakımı

YÜCEL U.

2nd International Science Symposium ” Sicence Festival”, 5 - 08 September 2017

2017

2017

Kadınlara Verilen Eğitimin İyotlu Tuz Kullanım Bilgi ve Davranışlarına Etkisi

YÜCEL U. , BAŞAR İ., GÜNEŞ A.

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

2017

2017

Aile Hekimliği Uygulaması İle İlgili Güncel Mevzuatın Ebelik Mesleği Açısından İncelenmesi

YÜCEL U. , GÜNER S.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017

2017

2017

Gebelik ve Astım

YÜCEL U.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 15 - 19 March 2017

2016

2016

MID ASSESSMENT OF A PROGRAMME FOR CARIES FREE CHILDREN COMPARISION WITH THE CONTROL GROUP

ÖCEK Z. A. , EDEN E. , YÜCEL U. , USTURALI MUT A. N.

21st Congress of the European Association of Dental Public Healht, Budapest, Hungary, 29 September - 01 October 2016

2016

2016

Sağlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Doğum Tercihlerine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi

YÜCEL U. , ÖZDEMİR H., YILMAZ D., KESKİN A., SAYLAĞ G., BAHAR K., et al.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

2015

2015

LABOR EXPECTATIONS AND FEARS ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH

TUNA ORAN N. , ÖZTÜRK CAN H. , BAYKAL AKMEŞE Z. , YÜCEL U. , GÜR E., TURAN G. , et al.

ECIC2015, 2nd. European Congress on Intrapartum Care, Porto, Portugal, 21 - 23 May 2015, pp.254 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

2014

2014

Gebelerin doğuma ilişkin korkuları ve doğum beklentilerinin değerlendirilmesi

TUNA ORAN N. , ÖZTÜRK CAN H. , BAYKAL AKMEŞE Z. , YÜCEL U. , GÜR E. B. , TURAN G. A. , et al.

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Turkey, 9 - 13 December 2014

2014

2014

Evaluation of a Scale fort he Coordination Function of Family Physicians Regarding Antenatal Care

USTURALI MUT A. N. , ÖCEK Z. A. , ÇİÇEKLİOĞLU M. , YÜCEL U.

European Forum for Primary Care 5 th Biannual Conference, Barselona, Spain, 1 - 02 September 2014

2014

2014

İzmir de Bir Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Kadınların Kürtaj İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U. , DÖNMEZ A., DAL N., KARACA SAYDAM B.

1. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turkey, 24 - 26 April 2014

2014

2014

Ebelik Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Çalışmak İstedikleri Konum ve Kurumların Değerlendirilmesi,

BAHAR K., YÜCEL U. , TUNA ORAN N.

I. Uluslararası-5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 April 2014

2014

2014

Öğrenci Gözüyle Kadına Yönelik Şiddet Algısı

MORALILAR S., ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U.

I. Uluslararası-5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 April 2014

2014

2014

Ebelik Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

ÖZDEMİR H., YÜCEL U. , TUNA ORAN N.

I. Uluslararası-5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 April 2014 - 26 April 2004

2013

2013

Ebelik Öğrencilerinin Ebelik Mesleğine İlişkin Tutumları

ÖZKAHYA C., EKŞİOĞLU A. , YÜCEL U.

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 2 - 04 May 2013

2013

2013

Öğrenci Örgütlenmesi Örneği:EGEBET

ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U. , İÇKE S., ÇEBER TURFAN E.

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 2 - 04 May 2013

2012

2012

Ebelikte Lisansüstü Eğitim: Mevcut Durum ve Sorunlar

YÜCEL U. , ÇAKIR KOÇAK Y.

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012

2012

2012

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Menstrüal Hijyen Davranışları

SÜNGER BENGİ B., MORALILAR S., YÜCEL U. , ÇAKIR KOÇAK Y.

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012

2011

2011

Türkiye’de Aile Hekimliği Uygulamasının Ebelerin Çalışma Koşullarına Etkisi

YÜCEL U. , YÜKSEL A.

3. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2011

2011

2011

Bebek Dostu Sezaryen

YÜCEL U.

1. Uluslar Arası 2. Ulusal Ebelik Kongresi, Safranbolu, Turkey, 13 - 16 October 2011

2010

2010

Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Servisine Gelen Kadınların Vücut Algısı, Benlik Saygısı ve Evlilik Uyumları

denizci Z., YÜCEL U. , BİLGE A.

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Turkey, 24 - 26 June 2010

2010

2010

Gazetelerde Ebe/Ebelik Kelimesini İçeren Haberlerin İncelenmes

YÜCEL U. , ÇAĞLAR E., ÇELİK N., akhanca A., NAÇAROĞLU E., ÖZTÜRK CAN H.

I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2010

2010

2010

Dünya’da ve Ülkemizde Dismenore Prevelansı: Literatür Araştırması

ÖZDEMİR R., YÜCEL U. , GÜLHAN İ.

I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2010

2010

2010

İngiltere’de Ebelik Mesleğinin Tarihi

YÜCEL U. , ÖZVEREN Ö., ÖZKUL S., ÇEBER TURFAN E.

I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2010

2010

2010

Türkiye’de Ebelerin Lisansüstü Eğitim Profillerinin İncelenmesi

YÜCEL U. , EKŞİOĞLU A. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , BAYKAL AKMEŞE Z. , ÇAKIR KOÇAK Y. , SOĞUKPINAR N.

I Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2010

2010

2010

Bazı Ülke Örneklerinde Ebelik Mesleği

YÜCEL U. , ÖZKUL S., ÖZVEREN Ö.

I Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Turkey, 5 May - 05 July 2010

2010

2010

Creating Awareness for the Early Diagnosis of Cervix Cancer

SOĞUKPINAR N. , KARACA SAYDAM B. , ÖZTÜRK CAN H. , YÜCEL U. , BAYKAL AKMEŞE Z. , DEMİR D. , et al.

The 5 th APOCP Conference Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, 3 - 07 April 2010 Sustainable Development

2010

2010

İncidence and Mortality Rates of Cervical Cancer in Developing Countries

ÖZDEMİR R., YÜCEL U.

The 5th APOCP Conference-Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, 3 - 07 April 2010 Sustainable Development identifier identifier identifier

2009

2009

Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Sezeryan Doğum epidemisi, (A Women’xxs Health Problem Caesarean Childbirth Epidemia),

YÜCEL U. , HADIMLI A., ÖZTÜRK CAN H.

International Multidisciplinary Women’s Congress, 13 - 16 October 2009, vol.5, pp.475-478

2009

2009

Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Sezaryen Doğum Epidemisi

YÜCEL U. , HADIMLI A. , ÖZTÜRK CAN H.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13 - 16 October 2009

2009

2009

Adolesanlarda Karşılanmayan Aile Planlaması Hizmet Gereksinimi

YÜCEL U. , ÇAKIR KOÇAK Y. , ÇEBER TURFAN E.

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2009

2009

2009

Hemşirelik ve Ebelik Hizmetlerinde Kültürel Yeterlilik

BAŞALAN İZ F., YÜCEL U. , BİLGE A.

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009

2009

2009

Ebelik Uygulamalarında Temel Bir Alan: Kültürel Farklılıkların Farkındalığı

YÜCEL U. , AKHANCA F., ÇELİK N., BİLGE A.

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009

2009

2009

Kültür, Ruh Sağlığı Eğitiminde/Hizmetlerinde Yer Almalı mı ?

BİLGE A. , BAŞALAN İZ F., YÜCEL U.

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009

2008

2008

Adölesanlarda Premenstrüel Sendrom Sıklığı ve Depresyon Riski Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

YÜCEL U. , BİLGE A. , TUNA ORAN N. , ERSOY M. A. , ÖZVEREN Ö.

9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Aydın, Turkey, 20 - 22 November 2008

2008

2008

Gebelik ve Postpartum Dönemde Sosyal Destek

MERMER G. , BİLGE A. , YÜCEL U. , ÇEBER TURFAN E. , aslan G.

12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 25 October 2008

2008

2008

Hemşirelik ve Ebelik Eğitiminde Avrupa Birliği Standartları

TUNA ORAN N. , YÜCEL U. , ŞENUZUN AYKAR F.

VI Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı, Nevşehir, Turkey, 22 - 25 October 2008

2008

2008

Nutrition and Cervical Cancer

ÇEBER TURFAN E. , YÜCEL U.

International Symposium on Food, Nutrion and Cancer, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2008 Sustainable Development identifier

2007

2007

Atatürk Döneminde Ebelik Tarihi

YÜCEL U. , ÖZDEMİR R.

Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), İzmir, Turkey, 6 - 09 November 2007

2007

2007

Ebelik Mesleğinde Sınıflandırma Sistemlerine Gereksinim

ÇEBER TURFAN E. , MERMER G. , YÜCEL U. , EKŞİOĞLU A. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M.

I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 04 May 2007

2007

2007

Ebelikte Mesleki Örgütlenme

MERMER G. , ÇEBER TURFAN E. , YÜCEL U. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , EKŞİOĞLU A.

I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 04 May 2007

2007

2007

Doğum İzleminde Partograf Kullanımı,

YÜCEL U. , KURU A., BATIK B.

I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 04 May 2007

2007

2007

Gebelikte ve Emzirme Döneminde İlaç Kullanımının Önemi

YÜCEL U. , ÖZDEMİR R.

I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 04 May 2007

2005

2005

Doğum Öncesi Bakımın Anne ve Çocuk Sağlığına Etkisi

YÜCEL U. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , EKŞİOĞLU A. , ÇEBER TURFAN E.

III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 24 September 2005

2005

2005

To Determine the Pregnants Behaviours about Pregnancy in Two Primary Health Service Districst in Bornova

ÇEBER TURFAN E. , MERMER G. , aslan G., YÜCEL U.

4th International Congress of Reproductive HealthFamily Planning, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2005

2004

2004

İslam Ülkeri ve Aile Planlaması Uygulamaları

ÇEBER TURFAN E. , YÜCEL U. , OKÇAY H.

I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2004

Books & Book Chapters

2019

2019

Midwifery and Public Health

Yücel U. (Editor)

Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 2019 Sustainable Development

2019

2019

Toplum Sağlığı Kavramı ve Toplum Sağlığında Ebenin Yeri

Yücel U. , Akın B., Taner Ş.

in: Ebelik ve Toplum Sağlığı, Melek Gülsün Özentürk,Ummahan Yücel,Reci Meseri, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.2-15, 2019

2019

2019

Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Sağlık Politikaları

Yücel U. , Karababa A. O.

in: Ebelik ve Toplum Sağlığı, Melek Gülsün Özentürk,Ummahan Yücel,Reci Meseri, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.90-105, 2019

2018

2018

Ebelerin Travay ve Doğum El Kitabı

ÖZTÜRK CAN H. , YÜCEL U. , HADIMLI A.

Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 2018

2018

2018

Hızlı Başvuru Konuları

YÜCEL U.

in: Öğrenci Ebeler için Klinik Uygulama Rehberi, Çeber Turfan E., Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.27-289, 2018

2018

2018

Gebelik ve Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

YÜCEL U.

in: Doğum Öncesi Bakım, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.535-544, 2018

2018

2018

Doğum Sonrası Dönem ve Bakım

YÜCEL U.

in: Normal Doğum ve Sonrası Dönem, Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Fatma Çoşar Çelik, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri,, İstanbul, pp.223-238, 2018

2018

2018

Travay ve Normal Doğum (çevirisi)

YÜCEL U.

in: Ebelerin Travay ve Doğum El Kitabı (The Midwife's Labour and Birth Handbook), Hafize Öztürk Can, Ummahan Yücel, Aytül Hadımlı (Vicky Chapman, Cathy Charles), Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.1-32, 2018

2018

2018

Gebelik ve Dermatolojik Hastalıklar

YÜCEL U.

in: Doğum Öncesi Bakım, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.545-550, 2018

2017

2017

Yeni Emzirme Sandalyesi:Araştırma, Tasarlama ve Geliştirme

Akın B., Balçık Çolak M., Baykal Akmeşe Z. , Bülez A., Çakır Koçak Y. , Kurul Ş., et al.

in: Ebelik Uygulamaları İçin Teori, Tuna Oran Nazan,Öztürk Can Hafize, Editor, Alter Yayıncılık, Ankara, pp.188-209, 2017

2016

2016

Lohusalıkta Duygusal Sorunlar ve Bakım

ÖZTÜRK CAN H. , İÇKE S., ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U.

in: Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, pp.89-91, 2016

2016

2016

Doğum Sonu Dönemde (Lohusada) Bakım

ÖZTÜRK CAN H. , YÜCEL U. , ÇAKIR KOÇAK Y. , İÇKE S.

in: Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, pp.61-70, 2016

2016

2016

Yenidoğan Hakları

YÜCEL U.

in: Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları, Genç Ekti Rabia, Özkan Hava, Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, pp.525-527, 2016

2016

2016

Lohusalıkta Duygusal Sorunlar ve Bakım

ÖZTÜRK CAN H. , İÇKE S., ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U.

in: Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, pp.89-91, 2016

2016

2016

Doğum Sonu Dönem Değerlendirme ve Bakımı

YÜCEL U. , EGELİOĞLU n., EKŞİOĞLU A. , KURUL Ş., ÇAKIR KOÇAK Y. , YALNIZ H., et al.

in: Ebelik Uygulama Standartları, Hafize Öztürk CAN, Editor, Vize Basın Yayın, Ankara, pp.284-418, 2016

2016

2016

Doğum Sonu Dönemde Beslenme

ÖZTÜRK CAN H. , ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U. , İÇKE S.

in: Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel,, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, pp.57-60, 2016

2016

2016

Emzirme

ÇEBER TURFAN E. , GENÇ R. , ÖZTÜRK CAN H. , TUNA ORAN N. , YÜCEL U. , EKŞİOĞLU A. , et al.

in: Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Editor, Ege Üniversitesi basımevi, İzmir, pp.77-88, 2016

2015

2015

Doğum Sonu Dönemde Beslenme,Doğum Sonu Dönemde (Lohusada) Bakım,Lohusalıkta Duygusal Sorunlar ve Bakım

YÜCEL U. , ÖZTÜRK CAN H.

in: Lohusalık, oğukpınar N, Çeber Turfan, Karaca Saydam B, Öztürk Can H, Ekti Genç R, Yücel U, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. şti, İstanbul, pp.1-30, 2015

2015

2015

Dilatasyon ve Küretaj

YÜCEL U.

in: Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım, Saydam Birsen Karaca, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.136-143, 2015

2015

2015

emzirme

SOĞUKPINAR N. , ÖZTÜRK CAN H. , GENÇ R. , YÜCEL U. , ÇEBER TURFAN E.

in: Lohusalık, Neriman soğukpınar, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Litd. Şti., İzmir, pp.14-21, 2015

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Journal of Family Medicine Forecast

Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Annals of Nursing and Primary Care

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2014 - Continues

2014 - Continues

Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği (EBEARGE)

Member

2014 - 2021

2014 - 2021

Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği (EBEARGE)

Board Member

2010 - 2013

2010 - 2013

Ebeler Derneği

Member of Advisory Board

Scientific Refereeing

March 2022

March 2022

E - Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD)

National Scientific Refreed Journal

February 2022

February 2022

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Other Journals

December 2021

December 2021

Journal of Education and Research in Nursing

Other Journals

October 2021

October 2021

Archives of Health Science and Research

Other Journals

August 2021

August 2021

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

July 2021

July 2021

Human Vaccines & Immunotherapeutics

Journal Indexed in SCI-E

July 2021

July 2021

Archives of Health Science and Research

Other Journals

May 2021

May 2021

Open Access Journal of Contraception

Journal Indexed in ESCI

October 2020

October 2020

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

International Journal of Women's Health

Journal Indexed in ESCI

September 2020

September 2020

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi

Other Journals

April 2019

April 2019

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, Journal of Academic Research in Nursing (JAREN)

Other Indexed Journal

February 2019

February 2019

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, Journal of Academic Research in Nursing (JAREN)

Other Indexed Journal

January 2019

January 2019

Qualitative Studies

Other Indexed Journal

January 2019

January 2019

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2018

December 2018

Medical Sciences

Other Indexed Journal

September 2018

September 2018

Medical Sciences

Other Indexed Journal

September 2018

September 2018

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, Journal of Academic Research in Nursing (JAREN)

Other Indexed Journal

August 2018

August 2018

Medical Sciences

Other Indexed Journal

May 2018

May 2018

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP)

National Scientific Refreed Journal

April 2018

April 2018

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP)

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP)

National Scientific Refreed Journal

February 2018

February 2018

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, Journal of Academic Research in Nursing (JAREN)

Other Indexed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2020

2020

2nd International Midwifery Symposium

Attendee

İzmir-Turkey

2019

2019

4th International Science Symposium

Session Moderator

Kyyiv-Ukraine

2019

2019

4th International Science Symposium

Session Moderator

Kyyiv-Ukraine

2019

2019

2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2018

2018

1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi

Session Moderator

İzmir-Turkey

2018

2018

Anne Sütü ve Emzirme Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

2018

2018

Anne Sütü ve Emzirme Sempozyumu

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2018

2018

1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi "Ebelikte Eğitim"

Attendee

İzmir-Turkey

2018

2018

3rd International Science Symposium

Session Moderator

Priştine-Kosova

2018

2018

1. Sağlıklı Yaşam ve Normal Doğum SempozyumuSustainable Development

Session Moderator

İzmir-Turkey

2018

2018

Ebeler Günü Etkinliği-Panel

Attendee

İzmir-Turkey

2018

2018

1. Sağlıklı Yaşam ve Normal Doğum SempozyumuSustainable Development

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2018

2018

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Invited Speaker

Amasya-Turkey

2018

2018

Normal Doğumda Sürdürülebilir Uygulamalar

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2018

2018

Normal Doğumda Sürdürülebilir Uygulamalar

Attendee

İzmir-Turkey

2018

2018

1. Sağlıklı Yaşam ve Normal Doğum SempozyumuSustainable Development

Attendee

İzmir-Turkey

2017

2017

2nd International Science Symposium

Attendee

Tbilisi-Georgia

2017

2017

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

2017

2017

Neden Akreditasyon (Panel)

Attendee

İzmir-Turkey

2017

2017

4. Uluslararas & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

2016

2016

2.Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi

Attendee

-Turkey

2016

2016

3.Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Attendee

-Turkey

2016

2016

I. Ürojinekoloji Hemşireliği Sempozyumu

Attendee

-Turkey

2016

2016

I. Ürojinekoloji Hemşireliği Sempozyumu

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2016

2016

14. Sağlık Halk Kongresi

Attendee

-Turkey

2015

2015

Ata Soyer 20. Halk Sağlığı Güz Okulu, Savaş ve SağlıkSustainable Development

Attendee

-Turkey

2015

2015

Doğum Sempozyumu

Attendee

Amasya-Turkey

2015

2015

Doğal Doğum Sempozyumu

Invited Speaker

Amasya-Turkey

2015

2015

Uluslararası Değişen Dünyada Değişen Doğumlar Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2015

2015

Ulusal Doğum Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

2015

2015

III. Perinatoloji Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

2014

2014

1.Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

2013

2013

Ulusal Ebelik Müfredatı Çalıştayı

Attendee

-Turkey

2013

2013

5. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi

Session Moderator

İzmir-Turkey

2012

2012

Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı

Attendee

-Turkey

2012

2012

XVII. Halk SAğlığı Güz Okulu-Çevre, Kapitalizm ve SağlıkSustainable Development

Attendee

-Turkey

2012

2012

III Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

2012

2012

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

Moderator

İstanbul-Turkey

2012

2012

Lactation Consultant Symposium

Attendee

İzmir-Turkey

2011

2011

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi

Session Moderator

Ankara-Turkey

2011

2011

1. Uluslararası 2 Ulusal Ebelik Kongresi

Invited Speaker

Karabük-Turkey

Invited Talks

October 2021

October 2021

Halk Sağlığı Açısından Emzirme (Emzirme Haftası Paneli)

Seminar

Kocaeli Üniversitesi-Turkey

June 2021

June 2021

Ebelik Eğitim Tarihi: Türkiye'nin İlk Ebelik Eğitim Kurumu-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ebelik Okulu

Conference

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Turkey

June 2021

June 2021

Ebelik Eğitim Tarihi: İstanbul Üniversitesi Ebe Okulu

Conference

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa-Turkey

May 2021

May 2021

Ebelik Mesleğine Yönelik Küresel Stratejik Hedefler

Conference

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Turkey

April 2019

April 2019

Birinci Basamak Hizmetlerinde Ebelerin Yasal Sorumlulukları ve Sınırlılıklar

Conference

İstanbul Medipol Üniversitesi-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 186

h-index (WOS): 7

Jury Memberships

September-2021

September 2021

Doctorate

Doctorate - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

July-2021

July 2021

Doctorate

Doctorate - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

May-2021

May 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

February-2019

February 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

October-2018

October 2018

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - Manisa Celal Bayar Üniversitesi sağlık Bİlimleri Enstitüsü

June-2018

June 2018

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - Aydın Adnana Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

June-2018

June 2018

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - Aydın Adnana Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

January-2018

January 2018

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - Aydın Adnana Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Post Graduate

Post Graduate - Manisa Celal Bayar Üniversitesi