Dr.Öğr.Üyesi

UMMAHAN YÜCEL


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Ebelik Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doktora

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Doktora

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, -, Türkiye

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Ebelik

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

2004 - 2014

2004 - 2014

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - 2016

2014 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ebelik

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ebelik Tarihi

Lisans

Lisans

Sağlığın Korunması, yükseltilmesi ve Sağlık Politikları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Epidemiyoloji 1

Lisans

Lisans

Sağlık Eğitimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sağlığın Korunması, Sürdürülmesi, Geliştirilmesi

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Access to primary health care family planning services and contraceptive use in disadvantaged women: a qualitative study

YÜCEL U. , ÇİÇEKLİOĞLU M. , ÖCEK Z. A. , Varol Z. S.

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.25, ss.327-333, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Assessment of Cervical Cancer Risk in Women between 15 and 49 Years of Age: Case of Izmir

SOĞUKPINAR N. , SAYDAM B. K. , CAN H. , HADIMLI A. , Bozkurt O. D. , YÜCEL U. , et al.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, ss.2119-2125, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2009

2009

Health Beliefs and Breast Self-Examination in a Sample of Turkish Women Academicians in a University

CEBER E. , YÜCEL U. , MERMER G., OZENTURK G.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.10, ss.213-218, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

The Prevalence of Premenstrual Syndrome and Its Relationship with Depression Risk in Adolescents

YÜCEL U. , BİLGE A. , TUNA ORAN N. , GENÇDOĞAN B., ERSOY M. A. , ÖZVEREN Ö.

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.10, ss.55-61, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Efficacy of a Training Course Given by Midwives Concerning Cervical Cancer Risk Factors and Prevention

YÜCEL U. , CEBER E. , OZENTURK G.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.10, ss.437-442, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

The prevalence of premenstrual syndrome and its relationship with depression risk in adolescents

Yucel U. , Bilge A., Oran N., Ersoy M. A. , GENÇDOĞAN B., Ozveren O.

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.10, ss.55-61, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Knowledge and Attitudes of Ege University Midwifery, Nutrition-Dietetic, and Nursing Students About Natural Functional Foods

Arayici M. E. , YÜCEL U. , ÖCEK Z. A.

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, cilt.4, ss.364-370, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Ebelikte Yönetim ve Liderlik

YÜCEL U. , KURT A., MORALILAR CANSEVER S.

Balıkseir Sağlık Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.93-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ebelik Öğrencilerinin Profesyonel Değer Algılarının Belirlenmesi

YÜCEL U. , ÜNAL İ. , ÖZDEMİR T., KOYUNCU M., ÇAKMAK N.

Medical Sciences, cilt.13, ss.95-105, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Bornova’da Yaşayan 20 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevelansı ve Risk Faktörleri

YÜCEL U. , HADIMLI A. , ÇAKIR KOÇAK Y. , EKŞİOĞLU A. , SARI D. , KARACA SAYDAM B.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.5, ss.414-423, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Doğum Öncesi Eğitim Sınıflarında Verilen Eğitimin Gebelerin Doğum Korku Düzeyine Etkisi

AKIN B., YEŞİL Y., YÜCEL U. , BOYACI B.

Life Science, cilt.13, ss.11-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Ebelik Öğrencilerinin Meslek ile İlgili Görüşlerinin ve Mezuniyet Sonrası Çalışmak İstedikleri Kurumların Değerlendirilmesi

YÜCEL U. , TUNA ORAN N. , YÜKSEL E.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.69-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili

ÇAKIR KOÇAK Y. , ÖZTÜRK CAN H. , YÜCEL U. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , ÇEBER TURFAN E.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.4, ss.88-97, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Açısından Ebeliğin Tarihi

YÜCEL U.

e-SAĞLIK Ebelik Dergisi, cilt.4, ss.46-51, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

Development of a Scale for the Coordination Function of Family Physicians Regarding Antenatal Care

AYSENUR U. M. , Öcek Z. , ÇİÇEKLİOĞLU M. , YÜCEL U.

Austin Journal of Public health and epidemiyology, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İzmir İli Bornova İlçesinin Üç Kentsel Mahallesinde Dismenore Sıklığı ve Etkileyen Faktörler: Toplum Tabanlı Bir Çalışma

YÜCEL U. , ÖZDEMİR R., GÜLHAN İ., ÇEBER TURFAN E. , ESER S.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.87-93, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

The Prevalence of Dysmenorrhea and Influencing Factors in Three Urban Neighbourhoods of Bornova, İzmir: A Population Based Study.

YÜCEL U. , ÖZDEMİR R., ÇEBER TURFAN E.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.87-93, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Yenidoğanların Göbek Düşme Süresi ve Etkileyen Etmenler

SOĞUKPINAR N. , KARACA SAYDAM B. , OKTAY KURU A., YÜCEL U.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.1-7, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Türkiye de ebelik lisansüstü eğitim profilinin incelenmesi

SOĞUKPINAR N. , ÇAKIR KOÇAK Y. , BAYKAL AKMEŞE Z. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , EKŞİOĞLU A. , YÜCEL U.

International Journal of Human Sciences, cilt.1, ss.1342-1354, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Apartheid Rejimden Günümüze Kürtaj Yasaları: Kürtaj Haklarından Eşitsizlikten Eşitliğe (mi?)

YÜCEL U.

Toplum ve Hekim Dergisi, cilt.27, ss.389-400, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Aşı ve Uluslararası Örgütler

YÜCEL U. , TÜRK M.

Toplum ve Hekim Dergisi, cilt.27, ss.27-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Evaluation of perceived social support levels in pregnancy and postpartum periods

Mermer G. , Bilge A. , Yücel U. , Çeber Turfan E.

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.1, ss.71-76, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Bir Kadın Sağlığı Sorunu Sezeryan Doğum epidemisi A Women s Health Problem Caesarean Childbirth Epidemia

YÜCEL U. , HADIMLI A. , ÖZTÜRK CAN H.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, cilt.5, ss.479-483, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Türkiye nin Avrupa Birliği Üyeliği Konusunda Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Genel Yaklaşımları

TUNA ORAN N. , HÜRSOY S. , ŞENUZUN AYKAR F. , YÜCEL U.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.439-455, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Ergenlerde Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇEBER TURFAN E. , NAZLI A. , MERMER G. , YÜCEL U. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , EKŞİOĞLU A. , et al.

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme DergisiTurkish Journal of Research & Development in Nursing, cilt.11, ss.5-15, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Nüfusunun Çoğunluğu Müslüman Olan Bazı İslam Ülkelerinde Aile Planlaması Uygulamaları

ÇEBER TURFAN E. , YÜCEL U.

Sağlık ve Toplum Dergisi, cilt.16, ss.9-18, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Neonatal Tetanozun (Nt) Önlenmesinde Ebe ve Hemşirenin Rolü,

YÜCEL U. , ŞENOL S.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.20, ss.139-147, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Neonatal Tetanoz un Önlenmesinde Ebe ve Hemşirenin Rolü

YÜCEL U. , ŞENOL S.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O. Dergisi, cilt.20, ss.139-147, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kadınların doğum hizmetlerinde mahremiyetle ilgili beklentileri ve deneyimler

YÜCEL U. , RÜZGAR Ş., EKŞİOĞLU A. , HADIMLI A.

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

2019

2019

Doğum Mahremiyeti ve Gizlikik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıI

YÜCEL U. , EKŞİOĞLU A. , OCAK AKTÜRK S., YEŞİL Y.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik ÖgrencileriKongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

2018

2018

EBELİK BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPAN AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK ÇALIŞMA PROFİLLERİNİN VE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ

HADIMLI A. , YÜCEL U. , ÖNER S.

1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

2018

2018

Ebelik Eğitim Tarihinin Kesitsel Bir Gözden Geçirmesi Köy Ebe Okulları Örneği

YÜCEL U.

1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

2018

2018

Spatial Design of the Birth Environment: A Narrative Review

YÜCEL U. , AKIN B.

3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, Prishtina, KOSOVA, 5 - 08 Eylül 2018

2018

2018

Current Situtaion and Place of Health Posts in Turkey’xxs Health System

YÜCEL U.

3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, Prishtina, KOSOVA, 5 - 08 Eylül 2018

2018

2018

CHANGING OF BIRTH SERVICES FROM 1983 TO 2013, TURKEY

YÜCEL U. , ÜNAL İ.

3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, Prishtina, KOSOVA, 5 - 08 Eylül 2018

2018

2018

P.214 Mevsimlik Tarım İşçileri ve Üreme Sağlığı Sorunları

GÜROL s., ÇEBER TURFAN E. , YÜCEL U.

5th International 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

2018

2018

Ebelik Öğrencilerinin Profesyonel Değer Algılarının Belirlenmesi

YÜCEL U. , ÜNAL İ. , Özdemir T., Koyuncu M., Çakmak N.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

2018

2018

Doğum Hizmetlerinin Sosyal Yönü: Evlilik Dışı Bir Gebenin Doğumu Olgu Sunumu

YÜCEL U. , AKIN B., TİNTAŞ P.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 03 Mayıs 2018

2018

2018

Birinci Basamak Sağlik Hizmetlerindeki Dönüşümün Ebelik Mesleğine Etkisi

YÜCEL U.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

2017

2017

Gebelikte Astım ve Ebelik Bakımı

YÜCEL U.

2nd International Science Symposium ” Sicence Festival”, 5 - 08 Eylül 2017

2017

2017

Kadınlara Verilen Eğitimin İyotlu Tuz Kullanım Bilgi ve Davranışlarına Etkisi

YÜCEL U. , BAŞAR İ., GÜNEŞ A.

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Aile Hekimliği Uygulaması İle İlgili Güncel Mevzuatın Ebelik Mesleği Açısından İncelenmesi

YÜCEL U. , GÜNER S.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

Gebelik ve Astım

YÜCEL U.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017

2016

2016

MID ASSESSMENT OF A PROGRAMME FOR CARIES FREE CHILDREN COMPARISION WITH THE CONTROL GROUP

ÖCEK Z. A. , EDEN E. , YÜCEL U. , USTURALI MUT A. N.

21st Congress of the European Association of Dental Public Healht, Budapest, Macaristan, 29 Eylül - 01 Ekim 2016

2016

2016

Sağlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Doğum Tercihlerine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi

YÜCEL U. , ÖZDEMİR H., YILMAZ D., KESKİN A., SAYLAĞ G., BAHAR K., et al.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

2015

2015

LABOR EXPECTATIONS AND FEARS ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH

TUNA ORAN N. , ÖZTÜRK CAN H. , BAYKAL AKMEŞE Z. , YÜCEL U. , GÜR E., TURAN G. , et al.

ECIC2015, 2nd. European Congress on Intrapartum Care, Porto, Portekiz, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.254 Creative Commons License identifier identifier identifier

2014

2014

Gebelerin doğuma ilişkin korkuları ve doğum beklentilerinin değerlendirilmesi

TUNA ORAN N. , ÖZTÜRK CAN H. , BAYKAL AKMEŞE Z. , YÜCEL U. , GÜR E. B. , TURAN G. A. , et al.

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Aralık 2014

2014

2014

Evaluation of a Scale fort he Coordination Function of Family Physicians Regarding Antenatal Care

USTURALI MUT A. N. , ÖCEK Z. A. , ÇİÇEKLİOĞLU M. , YÜCEL U.

European Forum for Primary Care 5 th Biannual Conference, Barselona, İspanya, 1 - 02 Eylül 2014

2014

2014

Ebelik Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Çalışmak İstedikleri Konum ve Kurumların Değerlendirilmesi,

BAHAR K., YÜCEL U. , TUNA ORAN N.

I. Uluslararası-5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014

2014

2014

İzmir de Bir Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Kadınların Kürtaj İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U. , DÖNMEZ A., DAL N., KARACA SAYDAM B.

1. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014

2014

2014

Ebelik Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

ÖZDEMİR H., YÜCEL U. , TUNA ORAN N.

I. Uluslararası-5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 24 Nisan 2014 - 26 Nisan 2004

2014

2014

Öğrenci Gözüyle Kadına Yönelik Şiddet Algısı

MORALILAR S., ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U.

I. Uluslararası-5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014

2013

2013

Ebelik Öğrencilerinin Kürtaja İlişkin Görüşleri

ÖZKAHYA C., YILDIRIM N. , GÖREN G., ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , et al.

4.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013

2013

2013

Ebelik Öğrencilerinin Ebelik Mesleğine İlişkin Tutumları

ÖZKAHYA C., EKŞİOĞLU A. , YÜCEL U.

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013

2013

2013

Öğrenci Örgütlenmesi Örneği:EGEBET

ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U. , İÇKE S., ÇEBER TURFAN E.

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013

2012

2012

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Menstrüal Hijyen Davranışları

SÜNGER BENGİ B., MORALILAR S., YÜCEL U. , ÇAKIR KOÇAK Y.

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2012

2012

2012

Ebelikte Lisansüstü Eğitim: Mevcut Durum ve Sorunlar

YÜCEL U. , ÇAKIR KOÇAK Y.

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2012

2011

2011

Türkiye’de Aile Hekimliği Uygulamasının Ebelerin Çalışma Koşullarına Etkisi

YÜCEL U. , YÜKSEL A.

3. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2011

2011

2011

Bebek Dostu Sezaryen

YÜCEL U.

1. Uluslar Arası 2. Ulusal Ebelik Kongresi, Safranbolu, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011

2010

2010

Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Servisine Gelen Kadınların Vücut Algısı, Benlik Saygısı ve Evlilik Uyumları

denizci Z., YÜCEL U. , BİLGE A.

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010

2010

2010

Dünya’da ve Ülkemizde Dismenore Prevelansı: Literatür Araştırması

ÖZDEMİR R., YÜCEL U. , GÜLHAN İ.

I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2010

2010

2010

Gazetelerde Ebe/Ebelik Kelimesini İçeren Haberlerin İncelenmes

YÜCEL U. , ÇAĞLAR E., ÇELİK N., akhanca A., NAÇAROĞLU E., ÖZTÜRK CAN H.

I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2010

2010

2010

Türkiye’de Ebelerin Lisansüstü Eğitim Profillerinin İncelenmesi

YÜCEL U. , EKŞİOĞLU A. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , BAYKAL AKMEŞE Z. , ÇAKIR KOÇAK Y. , SOĞUKPINAR N.

I Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2010

2010

2010

İngiltere’de Ebelik Mesleğinin Tarihi

YÜCEL U. , ÖZVEREN Ö., ÖZKUL S., ÇEBER TURFAN E.

I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2010

2010

2010

Bazı Ülke Örneklerinde Ebelik Mesleği

YÜCEL U. , ÖZKUL S., ÖZVEREN Ö.

I Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 Mayıs - 05 Temmuz 2010

2010

2010

Creating Awareness for the Early Diagnosis of Cervix Cancer

SOĞUKPINAR N. , KARACA SAYDAM B. , ÖZTÜRK CAN H. , YÜCEL U. , BAYKAL AKMEŞE Z. , DEMİR D. , et al.

The 5 th APOCP Conference Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, 3 - 07 Nisan 2010

2010

2010

İncidence and Mortality Rates of Cervical Cancer in Developing Countries

ÖZDEMİR R., YÜCEL U.

The 5th APOCP Conference-Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, 3 - 07 Nisan 2010 identifier identifier identifier

2009

2009

Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Sezaryen Doğum Epidemisi

YÜCEL U. , HADIMLI A. , ÖZTÜRK CAN H.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13 - 16 Ekim 2009

2009

2009

Adolesanlarda Karşılanmayan Aile Planlaması Hizmet Gereksinimi

YÜCEL U. , ÇAKIR KOÇAK Y. , ÇEBER TURFAN E.

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2009

2009

2009

Kültür, Ruh Sağlığı Eğitiminde/Hizmetlerinde Yer Almalı mı ?

BİLGE A. , BAŞALAN İZ F., YÜCEL U.

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009

2009

2009

Ebelik Uygulamalarında Temel Bir Alan: Kültürel Farklılıkların Farkındalığı

YÜCEL U. , AKHANCA F., ÇELİK N., BİLGE A.

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009

2009

2009

Hemşirelik ve Ebelik Hizmetlerinde Kültürel Yeterlilik

BAŞALAN İZ F., YÜCEL U. , BİLGE A.

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009

2008

2008

Adölesanlarda Premenstrüel Sendrom Sıklığı ve Depresyon Riski Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

YÜCEL U. , BİLGE A. , TUNA ORAN N. , ERSOY M. A. , ÖZVEREN Ö.

9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Aydın, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2008

2008

2008

Gebelik ve Postpartum Dönemde Sosyal Destek

MERMER G. , BİLGE A. , YÜCEL U. , ÇEBER TURFAN E. , aslan G.

12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2008

2008

2008

Hemşirelik ve Ebelik Eğitiminde Avrupa Birliği Standartları

TUNA ORAN N. , YÜCEL U. , ŞENUZUN AYKAR F.

VI Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı, Nevşehir, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2008

2008

2008

Nutrition and Cervical Cancer

ÇEBER TURFAN E. , YÜCEL U.

International Symposium on Food, Nutrion and Cancer, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2008 identifier

2007

2007

Atatürk Döneminde Ebelik Tarihi

YÜCEL U. , ÖZDEMİR R.

Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), İzmir, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2007

2007

2007

Kadınlara Serviks Kanserine İlişkin Risk Faktörleri ve Korunma Konusunda Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

YÜCEL U. , ÖZENTÜRK M. G.

I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2007

2007

2007

Ebelikte Mesleki Örgütlenme

MERMER G. , ÇEBER TURFAN E. , YÜCEL U. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , EKŞİOĞLU A.

I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2007

2007

2007

Doğum İzleminde Partograf Kullanımı,

YÜCEL U. , KURU A., BATIK B.

I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2007

2007

2007

Ebelik Mesleğinde Sınıflandırma Sistemlerine Gereksinim

ÇEBER TURFAN E. , MERMER G. , YÜCEL U. , EKŞİOĞLU A. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M.

I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2007

2007

2007

Gebelikte ve Emzirme Döneminde İlaç Kullanımının Önemi

YÜCEL U. , ÖZDEMİR R.

I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2007

2005

2005

Doğum Öncesi Bakımın Anne ve Çocuk Sağlığına Etkisi

YÜCEL U. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , EKŞİOĞLU A. , ÇEBER TURFAN E.

III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005

2005

2005

To Determine the Pregnants Behaviours about Pregnancy in Two Primary Health Service Districst in Bornova

ÇEBER TURFAN E. , MERMER G. , aslan G., YÜCEL U.

4th International Congress of Reproductive HealthFamily Planning, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2005

2004

2004

İslam Ülkeri ve Aile Planlaması Uygulamaları

ÇEBER TURFAN E. , YÜCEL U. , OKÇAY H.

I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Ebelik ve Toplum Sağlığı

Yücel U. (Editör)

Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 2019

2019

2019

TOPLUM SAĞLIĞI KAVRAMI ve TOPLUM SAĞLIĞINDA EBENİN YERİ

YÜCEL U. , AKIN B., TANER Ş.

Ebelik ve Toplum Sağlığı, Melek Gülsün Özentürk, Ummahan Yücel, Reci Meseri, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.2-15, 2019

2019

2019

SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMU ve SAĞLIK POLİTİKALARI

YÜCEL U. , Karababa A. O.

Ebelik ve Toplum Sağlığı, Melek Gülsün Özentürk, Ummahan Yücel, Reci Meseri, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.90-105, 2019

2018

2018

Ebelerin Travay ve Doğum El Kitabı

ÖZTÜRK CAN H., YÜCEL U. , HADIMLI A.

Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 2018

2018

2018

Hızlı Başvuru Konuları

YÜCEL U.

Öğrenci Ebeler için Klinik Uygulama Rehberi, Çeber Turfan E., Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.27-289, 2018

2018

2018

Gebelik ve Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

YÜCEL U.

Doğum Öncesi Bakım, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.535-544, 2018

2018

2018

Doğum Sonrası Dönem ve Bakım

YÜCEL U.

Normal Doğum ve Sonrası Dönem, Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Fatma Çoşar Çelik, Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri,, İstanbul, ss.223-238, 2018

2018

2018

Travay ve Normal Doğum (çevirisi)

YÜCEL U.

Ebelerin Travay ve Doğum El Kitabı (The Midwife's Labour and Birth Handbook), Hafize Öztürk Can, Ummahan Yücel, Aytül Hadımlı (Vicky Chapman, Cathy Charles), Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.1-32, 2018

2018

2018

Gebelik ve Dermatolojik Hastalıklar

YÜCEL U.

Doğum Öncesi Bakım, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.545-550, 2018

2017

2017

Yeni Emzirme Sandalyesi:Araştırma, Tasarlama ve Geliştirme

Akın B., Balçık Çolak M., Baykal Akmeşe Z. , Bülez A., Çakır Koçak Y. , Kurul Ş., et al.

Ebelik Uygulamaları İçin Teori, Tuna Oran Nazan,Öztürk Can Hafize, Editör, Alter Yayıncılık, Ankara, ss.188-209, 2017

2016

2016

Lohusalıkta Duygusal Sorunlar ve Bakım

ÖZTÜRK CAN H. , İÇKE S., ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U.

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, ss.89-91, 2016

2016

2016

Doğum Sonu Dönemde (Lohusada) Bakım

ÖZTÜRK CAN H. , YÜCEL U. , ÇAKIR KOÇAK Y. , İÇKE S.

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, ss.61-70, 2016

2016

2016

Yenidoğan Hakları

YÜCEL U.

Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları, Genç Ekti Rabia, Özkan Hava, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.525-527, 2016

2016

2016

Lohusalıkta Duygusal Sorunlar ve Bakım

ÖZTÜRK CAN H. , İÇKE S., ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U.

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.89-91, 2016

2016

2016

Doğum Sonu Dönem Değerlendirme ve Bakımı

YÜCEL U. , EGELİOĞLU n., EKŞİOĞLU A. , KURUL Ş., ÇAKIR KOÇAK Y. , YALNIZ H., et al.

Ebelik Uygulama Standartları, Hafize Öztürk CAN, Editör, Vize Basın Yayın, Ankara, ss.284-418, 2016

2016

2016

Doğum Sonu Dönemde Beslenme

ÖZTÜRK CAN H. , ÇAKIR KOÇAK Y. , YÜCEL U. , İÇKE S.

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel,, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, ss.57-60, 2016

2016

2016

Emzirme

ÇEBER TURFAN E. , GENÇ R. , ÖZTÜRK CAN H. , TUNA ORAN N. , YÜCEL U. , EKŞİOĞLU A. , et al.

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi basımevi, İzmir, ss.77-88, 2016

2015

2015

Doğum Sonu Dönemde Beslenme,Doğum Sonu Dönemde (Lohusada) Bakım,Lohusalıkta Duygusal Sorunlar ve Bakım

YÜCEL U. , ÖZTÜRK CAN H.

Lohusalık, oğukpınar N, Çeber Turfan, Karaca Saydam B, Öztürk Can H, Ekti Genç R, Yücel U, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. şti, İstanbul, ss.1-30, 2015

2015

2015

Dilatasyon ve Küretaj

YÜCEL U.

Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım, Saydam Birsen Karaca, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ss.136-143, 2015

2015

2015

emzirme

SOĞUKPINAR N. , ÖZTÜRK CAN H. , GENÇ R. , YÜCEL U. , ÇEBER TURFAN E.

Lohusalık, Neriman soğukpınar, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Litd. Şti., İzmir, ss.14-21, 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Journal of Family Medicine Forecast

Editörler Kurulu Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Annals of Nursing and Primary Care

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2019

Nisan 2019

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, Journal of Academic Research in Nursing (JAREN)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, Journal of Academic Research in Nursing (JAREN)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Qualitative Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Medical Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Medical Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, Journal of Academic Research in Nursing (JAREN)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Medical Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP)

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP)

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP)

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, Journal of Academic Research in Nursing (JAREN)

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

4. Uluslararası Bilim Sempozyumu

Oturum Başkanı

Kyyiv-Ukrayna

2019

2019

4. Uluslararası Bilim Sempozyumu

Oturum Başkanı

Kyyiv-Ukrayna

2019

2019

2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2018

2018

Anne Sütü ve Emzirme Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2018

2018

1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi "Ebelikte Eğitim"

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018

2018

Anne Sütü ve Emzirme Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018

2018

3rd International Science Symposium

Oturum Başkanı

Priştine-Kosova

2018

2018

1. Sağlıklı Yaşam ve Normal Doğum Sempozyumu

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2018

2018

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Davetli Konuşmacı

Amasya-Türkiye

2018

2018

Normal Doğumda Sürdürülebilir Uygulamalar

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2018

2018

Ebeler Günü Etkinliği-Panel

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018

2018

Normal Doğumda Sürdürülebilir Uygulamalar

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018

2018

1. Sağlıklı Yaşam ve Normal Doğum Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2018

2018

1. Sağlıklı Yaşam ve Normal Doğum Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2017

2017

2nd International Science Symposium

Katılımcı

Tbilisi-Gürcistan

2017

2017

Neden Akreditasyon (Panel)

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2017

2017

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2017

2017

4. Uluslararas & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2017

2017

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

2.Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

I. Ürojinekoloji Hemşireliği Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2016

2016

3.Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

I. Ürojinekoloji Hemşireliği Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

14. Sağlık Halk Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

Ata Soyer 20. Halk Sağlığı Güz Okulu, Savaş ve Sağlık

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

Doğal Doğum Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Amasya-Türkiye

2015

2015

Uluslararası Değişen Dünyada Değişen Doğumlar Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Doğum Sempozyumu

Katılımcı

Amasya-Türkiye

2015

2015

Ulusal Doğum Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

III. Perinatoloji Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2014

2014

1.Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2013

2013

Ulusal Ebelik Müfredatı Çalıştayı

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

5. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2012

2012

Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

XVII. Halk SAğlığı Güz Okulu-Çevre, Kapitalizm ve Sağlık

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2012

2012

III Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2012

2012

Lactation Consultant Symposium

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2011

2011

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi

Oturum Başkanı

Ankara-Türkiye

2011

2011

1. Uluslararası 2 Ulusal Ebelik Kongresi

Davetli Konuşmacı

Karabük-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Nisan 2019

Nisan 2019

Birinci Basamak Hizmetlerinde Ebelerin Yasal Sorumlulukları ve Sınırlılıklar

Konferans

İstanbul Medipol Üniversitesi-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 168

h-indeksi (WOS): 7

Jüri Üyelikleri

Şubat-2019

Şubat 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ekim-2018

Ekim 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - Manisa Celal Bayar Üniversitesi sağlık Bİlimleri Enstitüsü

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - Aydın Adnana Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - Aydın Adnana Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - Aydın Adnana Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - Manisa Celal Bayar Üniversitesi sağlık Bİlimleri Enstitüsü