Genel Bilgiler

Biyografi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Bölümünde, balıkçılık ekonomisi ve yönetimi konusunda Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. Sonraki yıllarda, İspanya’da Barselona Üniversitesi Ekonomi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nde, Balıkçılık Ekonomisi ve Yönetimi konusunda ikinci bir Yüksek Lisans yaptı. 1994–2004 yılları arasında Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesinde araştırma görevlisi olarak birçok araştırma projesinde ve derste görev aldı. 2001-2004 yılları arasında araştırma görevlisi temsilciliğinde bulundu. 2004 yılından beri aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmakta ve çeşitli lisans ve lisansüstü dersler yürütmektedir. Ayrıca 2014 yılından bu yana İspanya Alikante Üniversitesi’nde Sustainable Fisheries Management Master Programında davetli hoca olarak ders vermektedir.

22 Şubat 2011 tarihinde Doçent unvanı alan Vahdet ÜNAL, 24.03.2017 tarihinde atanmış olduğu profesör kadrosuyla Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmaları balıkçılar ve balıkçılığın sosyo-ekonomik konuları üzerinedir. Bugüne kadar, yurt içi ve yurt dışındaki dergilerde ve sempozyum kitapçıklarında basılmış ellinin üzerinde makalesi bulunmaktadır. Yarısından fazlası uluslararası olmak üzere birçok sempozyum, çalıştay ve kongrede yüzden fazla sunum yapmıştır. Yürütücü ya da araştırmacı olarak çalıştığı yirmiden fazla ulusal ve uluslararası proje vardır. Şu ana kadar 1 adet doktora tezi 5 adet yüksek lisans tezi yönetmiştir. Dört adet kitapta yazar veya editor olarak yer almıştır.

Vahdet Ünal, Acta Ichthyologica et Piscatoria, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS), ve Ege Journal Fisheries&Aquatic Science gibi dergilerin yaın kurullarında yer almaktadır.

Vahdet Ünal, 2011-2013 yılları arasında Su Ürünleri Fakültesi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığını yürütmüştür. 2009-2013 yılları arasında Dünya Gıda Örgütü (FAO), Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi (GFCM) altında yer alan Ekonomi ve Sosyal Bilimler Alt Komitesi (SCESS) Koordinatörlüğünü yürütmüştür. Yirmiden fazla farklı ülkede akademik çalışma, toplantı ve eğitim programlarında bulunmuştur. Ünal, Avrupa Balıkçılık Ekonomistleri Derneği (EAFE) üyesidir ve bu saygın kuruluşun 2016 yılı sempozyumunda en iyi profesyonel poster ödülünü almıştır.  Akademik çalışmalarının tamamı bir liste olarak http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2084 adresinde yer almaktadır.

İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Evli ve 2 kız babasıdır. 

Kurum Bilgileri

Birim
Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
vahdet.unal@ege.edu.tr
Diğer E-posta
vahdetunal@gmail.com
Web Sayfası
https://avesis.ege.edu.tr/vahdet.unal
İş Telefonu
+90 232 311 4000 Dahili: 5226
Fax Telefonu
+90 232 388 3685
Ofis
202 yeni bina
Posta Adresi
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 35100, Bornova, İzmir