Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and anticonvulsant activity of some alkanamide derivatives

ARZNEIMITTELFORSCHUNG-DRUG RESEARCH, cilt.60, ss.593-598, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The total synthesis of the pavine alkaloid thalimonine

HETEROCYCLES, cilt.45, ss.1751-1758, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

4 NEW CRININE-TYPE ALKALOIDS FROM STERNBERGIA SPECIES

JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, cilt.52, ss.785-791, 1989 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

W-(1H-1-imidazolil)-N-(p-sübstitüefenil)Alkanoik Asit Amitlerinin Anti-candidal Etkinlerinin Araştırılması

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, ss.17-19, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı N-(2-(3,4-Dimetoksifenil)Etil) Sübstitüebenzamit Türevlerinin Sentezleri ve Karakterizasyonları

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, ss.9-23, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Synthesis and Characterization of Some 2-3-benzo (e) Oxazepine Derivatives

Doğa Türk Eczacılık Dergisi, ss.138-147, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

w-(1H-1-imidazolil-N-(p-sübstitüefenil)Alkanoik Asit Amitlerinin Sentezi ve Yapı Aydınlatmaları

Doğa Türk Eczacılık Dergisi, ss.103-116, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Synthesis and Characterization of the coupling products of some diazonium salts with acetylacetone

Marmara Üniversitesi Eczacılık Dergisi, cilt.7, ss.39-49, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar