Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2017 - Devam Ediyor CİHANNÜMA TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-JOURNAL OF HISTORY AND GEOGRAPHY STUDIES

    Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

  • 2018 - Devam Ediyor DANIŞMA KURULU

    Danışman

Bilimsel Danışmalıklar

  • 2017 - 2018Kurum veya Organizasyonlar İçin İzin Alınarak Yapılan Bilimsel Danışmanlık

    TÜBİTAK-12. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DEĞERLENDİRME JÜRİ ÜYELİĞİ