Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2007 - 2013Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2000 - 2007Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 1996 - 1999Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 1989 - 1996Okutman

  Ege Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansOSMANLI TARİH BELGELERİ-II

 • DoktoraTARİHİN KAYNAKLARI-III

 • LisansOSM. DEV. SOSYO-EKO. TAR.-II

 • LisansOSMANLI TARİHİ-IV

 • LisansOSMANLI TARİHİ-III

 • LisansOSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I

 • LisansOSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARI-II

 • LisansBATI ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ

 • LisansOSM. DEV. SOSYO-EKO. TAR.-I

 • LisansOSMANLI TARİH BELGELERİ-I

 • Yüksek LisansOSMANLI DEVLET TEŞKİLATI-I

Yönetilen Tezler

 • Hurufât defterlerine göre Kosova vilâyeti: XVIII. yüzyılın ikinci yarısı

  GÜNAY V.

  H.TAC(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Karaferye Kazası Hicri 1201-1202 (miladi 1787-1788) tarihli Şer?iyye Sicili: Transkripsiyon ve inceleme

  GÜNAY V.

  H.ÇATAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • H. 1180-1185 (M. 1767-1771) tarihli Edremid kazası Şer'iye Sicili: Transkripsiyon ve değerlendirme

  GÜNAY V.

  Ş.ÖZTÜRK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Osmanlı-Floransa ilişkileri: XV-XVI. yüzyıl

  GÜNAY V.

  M.ACIPINAR(Öğrenci), Doktora, 2011

 • Ahmed bin el-Hüseyin bin Muhammed bin el-Uleyf'in Kitâbü'd-Dürri'l-Manzum fî Menâkıbi's-Sultân Bâyezid Melikü'r-Rum adlı eserinin çeviri ve değerlendirmesi

  GÜNAY V.

  S.OUMAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010

 • XVI. yüzyılda Balat kazâsı (tahrîr defterlerine göre)

  GÜNAY V.

  M.ACIPINAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005