Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu/International Katip Celebi Research Symposium, 26-28 Mart/March 2015

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.30, ss.329-332, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Fatih Genel-İbrahim Elman, Havran Kitabeleri

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.28, ss.315-317, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Tarihten Günümüze Seydiköy’den Gaziemir’e Paneli

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.27, ss.609-611, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Kitâbeler Nasıl Kayıt Altına Alınmalıdır?

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.24, ss.147-156, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Handan Attar, Bornovalı

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.24, ss.231-233, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Hasan Arıcan, Bornova Tarihinden Yapraklar

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.24, ss.305-306, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Abdurrahman Şeref Efendi (Biyografisi, Resmi ve Özel Hayatı)

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.24, ss.253-278, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

İncir Çevresinde Sosyal Hayat

Turkish Studies, cilt.3, ss.551-560, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Pîrî Reîs’in Kitâb-ı Bahriye’si Işığında Umur Paşa Destanı

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.22, ss.249-253, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Ali Yardım, Amasya Kaya Kitâbesi (Bâyezid Paşa İmâreti Vakfiyesi), Ankara 2004

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.20, ss.225-227, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Yuzo Nagata, Tarihte Âyânlar, Karaosmanoğulları Üzerine Bir Araştırma

Belleten, cilt.62, ss.233-235, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Said Öztürk, Askeri Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri (Sosyo-Ekonomik Tahlil), İstanbul 1995

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.12, ss.227-230, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Ali Yardım, İzmir Millî Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu, Cilt 1, İzmir 1992

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.9, ss.429-431, 1994 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

O Günlerin Tanığından Yunan İşgali ve 9 Eylül

Bornova Kent Dergisi, cilt.20, ss.46-49, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Kerkük Osmanlı Subay Mezarlığı (Şehitliği)

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.79-112, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Osmanlıların İzmir Diyeti: Bodrum

İzmir Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.149-174, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaferye Kazası Kadı Sicilleri

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.1-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Geçmişten Günümüze Beydağ Araştırmaları Sempozyumu 28 29 Nisan 2016 Beydağ İzmir

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.31, ss.349-352, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Kemal Arı-Alev Gözcü-Fevzi Çakmak, Belleklerde Dile Gelen Bornova (Osmanlı’dan Günümüze)

İzmir Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.115-130, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

I. Bornova Araştırmaları Sempozyumu, 5-6 Kasım 2014 Bildiriler

İzmir Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.109-113, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

İzmir’de Kitâbe Çalışmalarından Bir Örnek; Yakaköy Mezarlığı

Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt.30, ss.333-355, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Alaşehir Yöresinde İşgal Günlerinin Hüzünlü Bir Türküsüne Dair Bazı Bilgiler

Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt.28, ss.133-150, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Bomba Dayı

Bornova Kent Dergisi, cilt.1, ss.70-72, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bitirme Tezleri (1980-2010)

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.25, ss.415-446, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Yerel Kayıtlar Işığında XVIII. Yüzyıl Sonlarında İzmir

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.25, ss.253-268, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Bornova Merkez Hüseyin İsa Bey Câmii ve Kitâbeleri

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.23, ss.185-226, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Batı Anadolu’da Âyânlık Mücadeleleri ve Bergama Voyvodası Sağancılı Veli

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.21, ss.93-118, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Prof. Dr. Ali Yardım (1939-2006)

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.21, ss.259-274, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

XVI. Yüzyılda Tarhala Örneğinde Batı Anadolu’da İskân Değişimi

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.21, ss.107-122, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

1871 Yılına Âit Evkâf Numara Defterine Göre Tire, Ödemiş ve Birgi Vakıfları

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.20, ss.147-158, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Balkan Şehir Tarihleri Kaynağı Olarak Şer‘iye Sicillerinin Envanter ve Kataloglarının Tespiti Hakkında

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.18, ss.71-82, 2003 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Aydın Ayhan, Balıkesir Çevresinde Yörükler, Çepniler ve Muhacirler

Türk Kültürü, cilt.40, ss.128, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Avrupa Sahne Sanatlarında Türk İmajı

Erdem İnsan ve Toplum Bilimleri, cilt.14, ss.183-192, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Bigadiç Tarihî Mezar Kitâbeleri

Bigadiç, cilt.13, ss.43-58, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Bigadiç’e Ait 1729 Tarihli Bir Kayıt

Bigadiç, cilt.11, ss.33-35, 2000 (Hakemsiz Dergi)

M. Fuat Köprülü, Osmanlı İdaresinde İzmir

Türk Kültürü, cilt.38, ss.71-75, 2000 (Hakemsiz Dergi)

1560 Yılında Bigadiç Kadısına Gönderilen Hüküm

Bigadiç, cilt.9, ss.4, 1999 (Hakemsiz Dergi)

“Balkanlara Ait Siciller ve Karaferye Kazası Şer‘iye Sicilleri Kataloğu”

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.2, ss.103-113, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

İzmir’e Âit H.1118 (M.1706-7) Tarihli Bir Kahve Defteri

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.14, ss.189-202, 1999 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Bergama Yeşil (Yeni) Medrese ve II Numaralı Şer‘iye Sicilinde Yer Alan Kitaplar

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.13, ss.209-230, 1998 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu

Tarih ve Toplum, cilt.28, ss.57-58, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Ali Şakir Ergin, Vakıflar ve Yozgat’ta Tarihi Vakıf Camileri, Ankara 1994

Türk Kültürü, cilt.33, ss.575-576, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Balkanlar, Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı (OBİV) Yayınları, İstanbul 1993

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.88, ss.212-214, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karasioğulları’nın Günümüze Ulaşan İzleri

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2010, cilt.3, ss.245-274

Hasan Arıcan ve Bornova Araştırmaları

I. Bornova Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2014, ss.233-249
Link

XX. Yüzyıl Başlarında Bodrum (Osmanlı Vilâyet Yıllarına Göre)

3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2013, cilt.1, ss.461-476
Link

Emir Timur İzmir’de

1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi (Yıldırım-Timur), Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2012, ss.595-614

Gaziemir/Seydiköy’ün Manevî Kurucusu: Emir Sultan

Tarihten Günümüze Seydiköy’den Gaziemir’e Paneli, İzmir, Türkiye, 04 Kasım 2012

Bir Medeniyet Kavramı Olarak Vakıf ve Osmanlı Devleti

Balkanlarda Osmanlı Vakıf Medeniyeti Paneli, İzmir, Türkiye, 7 - 13 Mayıs 2012

Evliya Çelebi’nin İzmir Tarihçesi

Doğumunun 400. Yılında Evliya Çelebi ve Seyahatnâmesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2011

XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Bodrum (Osmanlı Vilâyet Yıllıklarına Göre)

2. Uluslar arası Bodrum Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2011, ss.333-349
Link

XVIII. Yüzyılın Sonlarında İzmir’in Sosyo-Ekonomik Hayatına Dâir Önemli Bir Kaynak Kümesi: Masraf ve Tevzî Defterleri

CIÉPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 18 - 23 Eylül 2006, ss.1075-1084

Ülkemizdeki Kitâbe Çalışmalarına Dâir Genel Bir Değerlendirme

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Mart 2010, ss.503-512

Türk Evliya Kültünün Bornova’daki Yansımaları

II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı/2nd International Turkish World Cultural Congress, İzmir, Türkiye, 19 - 25 Nisan 2010

Osmanlı Nasîhat ve Islahatnâme Geleneğinde Veysî ve Hâbnâme’sinin Yeri

Perspectives on Ottoman Studies. The 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), Zagreb, Hırvatistan, 25 - 30 Ağustos 2008, ss.303-305

XVII-XIX. Yüzyıllarda İzmir

Türk Kültüründe İzmir Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2008

Eski Türk İnanışlarından İslâmî Bir Görüntü: Türk Kültür ve Coğrafyasında Hz. Ali’ye Atfedilen İzler

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, Türkiye, 9 - 15 Nisan 2006, cilt.3, ss.997-1015

İzmir’de Türk Mührü: Seyyid Mükerremeddin Zaviyesi (Emir Sultan)

Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2007

Kırkağaç Kasabasının Doğuşu

Kırkağaç Sosyo-Ekonomik Tarih Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 6 - 07 Eylül 2007, ss.12-32

XVII. Yüzyıl Osmanlı Aydınının Timur’a Bakışına Bir Örnek: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi

Ölümünün 600. Yılında Emir Timur ve Mirası Uluslar arası Sempozyumu/International Symposium on Amir Timur and His Heritage in the 600. Death Anniversary, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2005, ss.115-137

Türk Tarih ve Kültüründe Emîr Sultan

Bursa Halk Kültürü-II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2005, cilt.2, ss.345-368

Karasioğulları Vakıfları

XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2002, cilt.1, ss.357-369

XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Batı Anadolu’da Ayânlık Mücadeleleri ve Bergama Voyvodası Sağancılı Veli

16th Symposium of the Comité International d’Etudes Pré-ottomanes et Ottomanes/XVI. CIEPO-Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Uluslararası Komitesi Kongresi, Warszawa, Polonya, 14 - 19 Haziran 2004, ss.23

XVI. Yüzyılda Bergama ve Çevresinde Asâyiş Problemlerine Dâir

CIEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XIV. Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 - 22 Eylül 2000, ss.269-284

Kuzey-Batı Ege’de İncir Çevresinde Gelişen Sosyo-Kültürel Hayat ve Kasabaya Özgü Yazlık Göç Geleneği

Türk Kültüründe Meyve Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Nisan 2004

Bursa Halk Kültürü Unsurlarından Mezar Kitâbeleri I: Emir Sultan Câmii Hazîresi

Bursa Halk Kültürü, Uludağ Üniversitesi I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2002, cilt.1, ss.315-342

XVI. Yüzyılda Batı Anadolu'da Bir İskan Farklılaşması: Tarhala Örneği

15th Symposium of the Comité International d’Etudes Pré-ottomanes et Ottomanes / XV. CIEPO-Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Uluslararası Komitesi Kongresi, London, İngiltere, 8 - 12 Temmuz 2002, ss.25

Balkan Şehir Tarihleri Kaynağı Olarak Şer‘iye Sicilleri

Birinci Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2002, ss.19

Evliya Çelebi’nin Gözlemlerine Göre Anadolu’da Eşkıyalık ve Celâliler

Evliya Çelebi ve Seyahatname, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 8 - 09 Kasım 2001, ss.135-153

Bursa Şehir Mezarlıklarında Bulunan Mevlevî Mezar Taşları

Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2001, ss.113-135

Batı Anadolu’da Çıkmaz Sokak Çevresinde Gelişen Yaşama Biçimi

Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Aile Semineri, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 1998, ss.229-235

Karasi Beyliği’nden Osmanlı Devleti’ne Bergama

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Paneli, Balıkesir, Türkiye, 09 Haziran 1999

Sâlnâmelere Göre XIX. Yüzyılda Ayasuluğ

Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 1997, ss.357-366

Kitap & Kitap Bölümleri

Fotoğraflı Bigadiçname

Bigadiç’in Tarihî Mezar Kitâbeleri, T. Tür, Editör, Alto Yayınevi, İzmir, ss.9-20, 2019

Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Birgi

İzmir’de Bir Birgili: Şeyhü’l-etibba Dr. Mustafa Enver Bey (1849-1932), T. Gökçe,Ö. Küpeli, Editör, Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, İzmir, ss.151-170, 2019

Çanakkale Savaşları Tarihi

XIV. Yüzyılın İlk Yarısında Çanakkale Boğazı Yöresine Genel Bir Bakış, M. Demir, Editör, Sakarya Serdivan Belediyesi, İstanbul, ss.107-141, 2015

Bornova Osmanlı Kitâbeleri

EGE ÜNİVERSİTESİ, İzmir, 2014 Özet
Link

Aydın’ın Balı İncir

Kuzey-Batı Ege’de İncir Çevresinde Gelişen Sosyo-Kültürel Hayat ve Kasabaya Özgü Yazlık Göç Geleneği Üzerine, N. Özdamar, Editör, İncirliova Ziraat Odası, Aydın, ss.111-117, 2014

Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi, III-Makaleler

Evliya Çelebi’nin İzmir Tarihçesi, M. Ekici,T. Gökçe, Editör, EGE ÜNİVERSİTESİ, İzmir, ss.33-47, 2013
Link

Prof. Dr. Necmi Ülker’e Armağan

Anılarımla Necmi Hocam, Nilgün N. Kara,L. Daşdemir,Ö. Küpeli, Editör, Ege Meta Yayınları, İzmir, ss.35-45, 2008

Prof. Dr. Necmi Ülker’e Armağan

Türk Tarihçiliğinde Prof. Dr. Necmi Ülker’in Yeri, Nilgün N. Kara,L. Daşdemir,Ö. Küpeli, Editör, Ege Meta Yayınları, İzmir, ss.25-34, 2008

Çanakkale Tarihi 1

XIV. Yüzyılın İlk Yarısında Çanakkale Boğazı Yöresine Genel Bir Bakış, M. Demir, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.81-119, 2008
Link

Ortaçağda Akdeniz’de Deniz Güçlerinin İncelenmesi Anadolu’da İlk Türk Denizciliği (Umur Bey’in Epir Harekâtı)

Gâzi Umur Bey ve Epir Seferi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme, Halil N. Hatipoğlu, Editör, Deniz Müzesi Komutanlığı, İstanbul, ss.141-144, 2005

Az Bilinen Yönleriyle Atatürk

Atatürk ve Millî Benlik, N. Ülker, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.35-48, 2004
Link

Sanat ve İnanç/2, Rıfkı Melûl Meriç Anısına

Bergama Örneğinde Osmanlı’dan Günümüze Mezar ve Mezartaşı Kültürü, B. Mâhir,H. Kâtipoğlu, Editör, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, ss.251-258, 2004
Link

Tuz Kitabı

Türk Sosyo-Kültürel Hayatında Tuzun Yeri Üzerine, E. Gürsoy Naskali,M. Şen, Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.105-112, 2004
Link

Manisa Araştırmaları 2

Kırkağaç Kazâsının Sosyo-ekonomik ve İdarî Yapısı (Aydın Vilâyet Salnâmelerine Göre), N. Bilgi,E. Küey, Editör, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, ss.77-136, 2002
Link

Manisa Araştırmaları 1

Köyden Kasabaya: Kırkağaç’ın Gelişimi (XVI. Yüzyıl), N. Bilgi,E. Küey, Editör, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, ss.39-53, 2001
Link

Doç. Dr. Mahmut Pehlivan Armağanı

Karasi Beyliği İdâresinde Bergama, M. Alpargu,H. Selvi, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.256-283, 2000

Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı

XVIII. Yüzyıl İzmir Tarihi Kaynağı Olarak Tevzi‘ Defterleri ve 1776 Tarihli Tevzi‘ Defteri, N. Bilgi,T. Gökçe,M. Ersan,V. Günay,C. Telci,C. Kanat, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İzmir, ss.349-392, 1999

3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanı

Karaferye Müftüsü Salih Efendi’nin Terekesinde Yer Alan Kitaplar, İsmail Aka,T. Akkoyun,C. Tanyeri,C. Telci, Editör, Akademi Kitapevi, İzmir, ss.95-107, 1994