Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr.

    Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Lehçeleri

  • 2005 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Lehçeleri Anabilim Dalı