Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ESKİ TÜRKÇEDEN SAYAN TÜRKÇESİNE ANLAM DEĞİŞMELERİ: ADAK

Dil Araştırmaları, ss.55-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Araştırmacı Bir Seri Üç Kitap: Polina Seren ve Moğol Tuvaları Üzerine

Tehlikedeki Diller Dergisi / Journal of Endangered Languages, cilt.9, ss.117-140, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuvacada Bir Gramerleşme Örneği Deerzi

DİL ARAŞTIRMALARI, ss.187-198, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sengel Tuvalarının Tarihi Üzerine (Badarç Bayarsayhan dan çeviri)

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, ss.163-167, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuva Türkçesinin Diyalektleri

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.14, ss.17-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuvacada Birleşik Zarf Fiiller

rgisi, ss.23-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuva Türkçesinde Sıfat Fiil Ekli Kelime Gruplarında İyelik Eki

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.23-29, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dilinde Yönelme ve Bulunma Hali İle İlgili Birkaç Ayrıntı Tuva Türkçesi Örneği

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.6, ss.1197-1206, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuva Türkçesindeki Ünlü Uzunluklarına Dair

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.73-80, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Josef Blaşkoviç, Çekoslovakya’da Türklük (Kitap Değerlendirme)

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, ss.163-165, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuva Türklerinin Kullandıkları Alfabeler ve Bazı İmla Özellikleri

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.3, ss.442-456, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuva Yazısını ve İmlasını Geliştirme Teklifleri (K. A. Biçeldey’den çeviri)

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.8, ss.201-205, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuvaca Bir Yayın Külük Tajı

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.2, ss.476-491, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Etymological Dictionary of Pre Thirteenth Century Turkish ( EDPT ) Söz Dizini

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, cilt.6, ss.111-149, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tuvacada Renk Adlarıyla Yapılan Özel Bir Pekiştirme Türü

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 22 Mayıs 2017, ss.1-10

Sınırda Kalanlar Usinsk Tuvaları Sosyolingüistik Durum

Uluslararası Tuva Araştırmaları Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 13 Ekim 2016, ss.1-10

Güney Sibirya Türk Yazı Dillerinde Baş Sözüyle Oluşturulmuş Deyimler

Jaş Türkologdordun VII El Aralık Simpoziumu - VII. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu, Bişkek, Kırgızistan, 21 Nisan 2016, ss.1-10

Dede Korkut Kitabında Fiil Çekiminde Olumsuzluk Üzerine

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi ”Dede Korkut ve Türk Dünyası, İzmir, Türkiye, 19 Ekim 2015, ss.1-10

Tuvacada Ellipsis Örnekleri (Tıva Dılda Ellipsis Turk Dıl-bile Dennelge)

Gumanitarnıye nauki v XXI veke: çelovek, obşçestvo, globalnıy mir. - Materialı mejdunarodnoy konferentsii, posvyaşçennoy 70-letiyu TNİİYALİ – TİGİ – TİGPİ. g. KIZIL., Tuva Cumhuriyeti, Kızıl, Rusya, 01 Ekim 2015, ss.232-244

Tuva ve Türkiye Türkçesinde Söz Yapımında Morfolojik ve Sentaktik Kuruluşlar Üzerine Bir Karşılaştırma

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Saraybosna, Bosna-Hersek, 28 Eylül 2015, ss.136-139

Başka Bir Lehçe Konuşurken Yapılan Yanlışların Dil Araştırmalarına Katkıları

Mejdunarodnaya Nauçno-Teoretiçeskaya Konferentsiya , «Naslediye tyurkskogo mira v kontekste tsivilizatsiy vostoka ("Doğu Medeniyeti Çerçevesinde Türk Dünyasının Mirası" Konulu Uluslararası Kongre), Almati, Kazakistan, 23 Ekim 2012, ss.285-288

Söz Varlığı Temelinde Tuva Türkçesinin Durumu

Hacettepe Üniversitesi, "Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları" Konulu 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 Mayıs 2012, ss.331-337

Tuva Diyalektleri ve Tuva'da Diyalektoloji Çalışmaları

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, Türkiye, 19 Nisan 2010, ss.1-10

Yirmibirinci Yüzyılda Türkologlar Divan ü Lügati t Türk ten Nasıl Faydalanıyor

Gençliğin Gözüyle Kaşgarlı Mahmud ve Divan ü Lugati’xxt-Türk Öğrenci Kurultayı, Ankara, Türkiye, 03 Aralık 2008, ss.1-10

Tuva Türkçesinde çıt- "yatmak" Yardımcı Fiili

I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (1st International symposium Of Turkish Literature And Filology), Isparta, Türkiye, 23 Ekim 2007, ss.397-402

Tarihi Türk Lehçelerinde Belirtili Ad Tamlaması Tipleri

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, Türkiye, 09 Nisan 2006, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

Güney Sibirya Türk Yazı Dillerinde "baş" Sözüyle Kurulmuş Deyimler ve Oluşturdukları Kavram Alanları (Выражения со словом “баш” и их смысловые значения в тюркских языках южной сибири)

Ученые записки , Отв. ред. Б.А. Донгак. Сост. Л.С. Мижит., Editör, Tувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва. – типография МБОУ КЦО «Аныяк», Kyzyl, ss.198-218, 2019

Şuluu Çırgal-ooloviç Sat

Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları - Dilciler, Prof.Dr. Ahmet Buran, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.1109-1117, 2019

Kadır-ool Aleksey Oglu Biçeldey

Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları - Dilciler, Prof.Dr. Ahmet Buran, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.1131-1139, 2019

Zoya Borandayevna Çadamba

Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları - Dilciler, Prof.Dr. Ahmet Buran, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.1117-1123, 2019

Sınırda Kalanlar: Usinsk Tuvaları ( Sosyolingüistik Durum)

Tuva Araştırmaları Tuvaca Varyantların Belgelenmesi ve Tanımlanması, Aydemir İ.A., Erdem M., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.99-108, 2017

Tuvalarda Takvim ve Zamanla İlgili Adlandırmalar ve İnanmalar

Takvim Kitabı, Naskali Gürsoy E., Yanıklar B., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.285-303, 2017

Tuvans and Tuvan Language

Tehlikedeki Türk Dilleri El Kitabı II-B, Ekerr S., Çelik Şavk Ü., Editör, International Turkic Academy, Astana, ss.477-505, 2016