Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Bölüm
Türk Dünyası Araştırmaları
Ana Bilim Dalı
Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
yahya.kemal.tastan@ege.edu.tr
Diğer E-posta
tarihsinas@gmail.com
Web Sayfası
http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=4184
Posta Adresi
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 Bornova/İZMiR