Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Fuzzy Logic Application to Predict Egg Production on Laying Hens

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.25, ss.111-118, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Comparative Study for Egg Production in Layers by Decision Tree Analysis

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.50, ss.437-444, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

BAYESIAN INFERENCE OF GENETIC PARAMETERS FOR 305 DAY MILK YIELD IN TURKISH HOLSTEINS VIA GIBBS SAMPLING

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.6388-6393, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

UPGMA and artificial neural networks applications on wild type olives

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, cilt.38, ss.1079-1084, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Different Models in Genetic Analysis of Dystocia

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, ss.387-392, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Classification of West Anatolian Cities for Sheep Production

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, ss.755-760, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of the RAPD technique and morphological characteristics in cultivated olives (Olea europaea sativa)

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, ss.2017-2022, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Heritabilities of Tonic Immobility and Leucocytic Response in Sire and Dam Layer Lines

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, cilt.29, ss.3-7, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of Box-Cox Transformation on Genetic Parameter Estimation in Layers.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, cilt.66, ss.232-255, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Genetic parameter estimation of partial egg production traits in layers

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, cilt.22, ss.243-248, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of Neural Network Model to Predict of Egg Yield

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.147-151, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Use of Spline Regressions in Livestock

International Journal of Environmental Research and Technology, cilt.1, ss.35-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Canonical Correlation Analysis on Egg Production Traits of Quails

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.92-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yumurta Verimi Üzerine Bazı Özelliklerin Etkisinin Regresyon Ağacı Analizi ile Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.459-463, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üzümde Çeşitliliğin Belirlenmesinde Morfolojik Farklılıkların Kullanılması

Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.13-20, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of Stillbirth Rate Using LogisticRegression Analysis in Holstein FriesianCalves

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.245-250, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Eşikli Özellik Olarak Buzağılama Güçlüğünün Analizi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.237-241, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapay Sinir Ağlarının Tarımsal Alanda Kullanımı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.71-76, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multiple Comparisons

Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.723-727, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Different Approach of Experimental Design: Taguchi Method

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.3, ss.1538-1540, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

305 günlük süt veriminin modellenmesinde Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrilerinin (MARS) modellenmesi

3. Uluslarası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.184-190

İstatistiksel bir karar verme: ROC analizi üzerine bir uygulama

3. Uluslarası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.191-198

Estimation of mortality rates at different periods in Artificial Neural Networks in Saanen Kids

11. Uluslarası Zootekni Bilim Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2019, ss.11-12

Modeling of lactation milk yield with spline regression method

ICABGEH-19, Praha, Çek Cumhuriyeti, 11 - 13 Eylül 2019, ss.8-9

Estimation of egg yield by Narushin-Takma model

ICABGEH-19, Praha, Çek Cumhuriyeti, 11 - 13 Eylül 2019, ss.4-5

Yumurta veriminin yapay sinir ağları ile tahmini

6th International Multidisciplinary Studies Congrees , Gaziantep, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.37-42

Saanen oğlaklarında ölüm oranlarının regresyon ağacı yöntemiyle ile incelenmesi

6th International Multidisciplinary Studies Congrees, Gaziantep, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.30-34

Hayvancılıkta genom boyu ilişki analizi

IMASES, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, ss.15-18

Yeni nesil DNA dizileme teknikleri

IMASES, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, ss.10-14

Modeling of Lactation Milk Yield with Spline Regression Method

29th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 Eylül 2018

Goat breeding and aromatic plants

IV. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2 - 04 Ekim 2018

The factor affecting on weaning weights of Hair Goats.

29th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 Eylül 2018

Use of Spline Regressions in Livestock

IV. International Agriculture Congress, Nevşehir, Türkiye, 02 Temmuz 2018, ss.106

Using of Microarray Technology in Ecological Studies

ISEEP-2017 VIIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 4 - 07 Ekim 2017 identifier identifier identifier

Data eding and analysis-Veri düzenlenmesi ve Analizi- 3979108

XIII. Congress of ecology and environment with international participation, Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.793

Data eding and analysis-Veri düzenlenmesi ve Analizi

XIII. Congress of ecology and environment with international participation, 12 - 15 Eylül 2017

Veri Düzenlemesi ve Analizi

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.793

FACTORS AFFECTING THE STILL BIRTH OF HAIR GOATS

XIII. CONGRESS OF ECOLOGY AND ENVİRONMENT WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, 12 - 15 Eylül 2017

The Oldest Method of Vine Identification: Ampelography

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.139

Modeling of the Lactation Curve with Cubic Spline Regression Data from the Holstein Cows

III. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 3 - 07 Mayıs 2017

Classification of Honey Bee Apis mellifera L Ecotypes in Turkey by Morphological Characteristics

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Bursa, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016

Crossbreeding Studies in West Anatolian Goat Breeding

12th International Conference on Goats, Antalya, Türkiye, 25 Eylül 2016, ss.14

Nutrigenomics and Goat Husbandry

12 th international conference on goats, 25 - 30 Eylül 2016

Studies on Turkey new sheep type

7th Balkan Conference on Animal Science, Sarrajova, Bosna-Hersek, 03 Haziran 2015, ss.5

Destek Vektör Makinelerinin Kullanımı

8. Ulusal Zootekni Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 05 Eylül 2013, ss.541

Markov Zinciri Yöntemi

8. Ulusal Zootekni Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 05 Eylül 2013, ss.380-384

İstatistik’e Giriş ve Temel Kavramlar

I. Bitki Biyoteknolojisi ve Islahı Semineri, Manisa, Türkiye, 26 Mayıs 2010, ss.10

Baba ve Ana Yumurtacı Hatlarda Bazı Korku ve Stres Parametrelerine Ait Kalıtım Dereceleri

4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, Türkiye, 01 Eylül 2004, ss.565-569

Estimation of Heritability for Egg Production in Laying Hens Using MIVQUE, ML, REML and GIBBS Sampling Methods

7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Montpellier, Fransa, 19 Ağustos 2002, ss.17

Estimation of Genetic Parameters for Clutch Traits in Laying Hens

7th World Congress on Genetics Applied Livestock Production, Montpellier, Fransa, 19 Ağustos 2002, ss.4-15

Genetic Parameters for Egg Quality Traits in Two Parental Lines Selected for Part-Record Egg Production

IX. European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Aydın, Türkiye, 09 Eylül 2001, ss.10-14

Genetic Parameter Estimation of Partial Egg Production Traits in Layers

XXI World’s Poultry Congress, Montreal, Kanada, 20 Ağustos 2000, ss.10-15

Comparison of Variance Component Estimation Methods for Clutch Pattern in Laying Hens

Symposium on Selected Topics in Variance Components Analysis, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 21 Ocak 2000, ss.1

Genetics of Tibial Dyschondroplasia in Broilers and Osteoporosis in Laying Hens

The Workshop on Metabolic Disorders in Poultry, İzmir, Türkiye, 17 Ekim 1999, ss.121-126

Kitap & Kitap Bölümleri

DNA Marker Studies in Some Game Birds

Current Trends in Science and Landscape Management, Recep Efe, Murat Zencirkıran, Jan A. Wendt, Zeynal Tümsavaş, Halil Ünal, Bilyana Borisava, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.254-268, 2017

Classical and Modern Breeding Techniques Applied on Tobacco

Current Trends in Science and Landscape Management, Recep Efe, İsa Cürebal, Gulnara Nyussupova, Emin Atasoy, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.466-474, 2017

Methods for Multiple Trait Selection Using in Animal Breeding

Current Trends in Science and Landscape Management, Efe R., CürebaL, i., Nyussupova, G., Atasoy, E., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.460-465, 2017

’Application of Support Vector Machine and Decision Tree Methods On ISSR Data

Recent Researches In Interdisciplinary Sciences, Recep Efe, İsa Cürebal, Gulnara Nyussupova, Emin Atasoy, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.705-712, 2016

Diğer Yayınlar