Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Küçük Menderes Havzasında İklim Değişikliğinin Olası Etkileri ve Üreticilerin Konuya İlişkin Farkındalıkları

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.1, ss.109-115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.197-205, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hayvansal Üretimin Çevresel ve Ekonomik Sürdürülebilirliği

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1, ss.828-835

Çiftçilere Göre Gelecekte Uygulanacak Politikalarda Çevrenin Önceliği

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1, ss.836-843

The Young Generation’s Priorities of Alternative Agricultural Production Methods in terms of Environmental Impacts

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.50

Satisfaction Status of Farmers on Agri-Environment Programs:A Case Study of ÇATAK

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.56

Türkiye’de İklim Değişikliği Tarım Etkileşiminin İki Yönüyle İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 2. İklim Değişikliği Çalıştayı, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2016

An Ecological Footprint Analysis and Sustainability of Turkish Agriculture

25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 25 - 27 Eylül 2014

The Contribution of Extension Activities to Multifunctional Agriculture

21st European Seminar on Extension Education/Extension education worldwide, 2 - 06 Eylül 2013, ss.93-97

Agricultural Multifunctionality and Farmers Preferences

23rd International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 27 - 29 Eylül 2012