Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects Of Cold Ambıent On Self-selected Cadence And Effıcıency

13th Internatıonal Sport Scıences Congress, Konya, Türkiye, 07 Kasım 2014, ss.22