New Promising Stars Of Acute Lymphoblastic Leukemia: Ruxolitinib And BIBR1532.


ÖZATEŞ N. P. , GÖKER B. , DOĞAN F., GÜNDÜZ C. , BİRAY AVCI Ç.

VI. International Congress of Molecular Medicine., 22 - 25 Mayıs 2017