KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİNDE TOPLUMSAL KATILIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


EKŞİ A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17), 20 - 22 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text