Adölesanlarda problemli cep telefonu kullanımı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi,


ŞİMŞEK H., ARDAHAN M. , KURTULUŞ E.

Uluslar arası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, 27 - 29 Mart 2017