Auralı migren atakları ile prezente olan Cadasil olgusu


Karakaya H. , Gökçay F. , Çelebisoy N.

16. Başağrısı kış Okulu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 February 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey

Abstract

EP-14: AURALI MİGREN ATAKLARI İLE PREZENTE OLAN CADASİL OLGUSU

HANİFE KARAKAYA1


, FİGEN GÖKÇAY1


, NEŞE ÇELEBİSOY1


1

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

CADASİL; auralı migren, kognitive etkilenme, tekrarlayan iskemik inme ataklarının

görüldüğü, arteriopati ile seyreden subkortikal enfarkt ve lökoensefalopatiye neden

olan otozomal dominant geçişli bir sendromdur. Genç inme olgularının etiyolojisinde

düşünülmelidir. OLGU: 41 yaşında kadın, 3 ay önce başlayan 10 dk süren ışık çakması

sonrası bilateral frontotemporal alanda zonklayıcı, bulantı-kusma , fotofobi-fonofobinin

eşlik ettiği analjezik yanıtlı ,48 saat süren baş ağrısı şikayeti ile nöroloji hekimine

başvurmuş, kranyal MRG de bilteral subkortikal ve derin beyaz cevherde birleşme

eğilimi olan T2 de hiperintense yaygın lezyonların görülmesi üzerine polikliniğimize

yönlendirilmiş. Olgunun nörolojik muayenesi olağandı , 10 yıldır 2-3 ayda bir olan ışık

çakması döneminin eşlik etmediği benzer baş ağrısı ataklarının olduğu , babasının

55 yaşında iskemik svo geçirdiği , 2 yıl arayla iskemik svo ataklarının tekrarladığı ve

unutkanlığının olduğu öğrenildi. Arteryal yapıları gösteren ‘’Vessel-wall imaging‘’

tekniği ile kranyal MRG çekildi ;sağda M1 distalinde damar duvarında kontrast

tutulumu olduğu görüldü , bu bulgu arteriopati olarak yorumlandı. Olgumuzda auralı

migren atakları , kranyal MRG de bilateral anterior temporalde ve sağda eksternal

kapsülde T2 de hiperintense yaygın lezyonları mevcuttu ,aile hikayesinde tekrarlayan

iskemik svo atakları vardı. Olguda CADASİL düşünüldü, genetik test istendi, NOTCH 3

mutasyonu saptandı. Auralı migren, tekrarlayan iskemik inmeler ve kognitif etkilenme

ile başvuran olgularda CADASİL araştırılmalıdır. Sunumumuzda CADASİL sendromunu

literatür eşliğinde gözden geçirmeyi amaçlamaktayız.