Multifetal Redüksiyon Uygulanan Yediz Gebelikte Girişim Öncesi Saptanan Nöral Tüp Defekti Olgusu


Creative Commons License

Ekici H.

YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU , Manisa, Turkey, 10 November 2018, pp.13-14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13-14

Abstract

Multifetal redüksiyon uygulanan yediz gebelikte girişim öncesi saptanan nöral tüp defekti olgusu 

Hüseyin Ekici  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İzmir 

Giriş : Günümüzde artan yardımcı üreme teknikleri nedeniyle oluşan çoğul gebeliklerde multifetal gebelik redüksiyonu sıklıkla uygulanmaktadır. Multifetal redüksiyon uygulanacak fetüsların seçimi için oldukça dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu vakada intrauterin inseminasyon sonrası oluşan yediz gebeliğin redüksiyonu öncesi dikkatle saptanan bir NTD olgusu sunulmuştur. 

Olgu : 23 yaşında , G2A1Y0 sekonder infertilite nedeniyle klomifen sitrat ile ovülasyon indüksiyonu ve İntrauterin inseminasyon uygulanan hastada yapılan ultrasonografide yediz gebelik saptandı. Hastaya bilgi verilerek ve onamı alınarak multifetal gebelik redüksiyonu planlandı. Redüksiyon için onuncu hafta beklendi. Tüm fetüslerin baş popo mesafesi ,ense saydamlığı, nasal kemik ölçümü ve kapsamlı anatomik değerlendirmeleri yapıldı. İlk redüksiyon onuncu haftada üç fetüse uygulandı. Fetuslar seçilirken birinci fetüsün ense saydamlığını 2,7 mm olarak ölçüldü, ikinci fetüsün baş popo mesafesi diğerlerine göre iki hafta geri idi, üçüncü fetüs ise kolay ulaşılabilir olması nedeniyle tercih edildi. 11. haftada ultrasonografi ile fetuslar tekrar değerlendirildi. Kalan 4 fetuslardan birinde intrakranial saydamlık değerlendirmesinde nöral tüp defektinden şüphelenildi. Yapılan detaylı anatomik ve üç boyutlu değerlendirmede lumbosakral bölgede nöral tüp defekti ile uyumlu görünüm izlendi. Aynı seansta NTD li fetusa ve görece en kolay ulaşılabilecek fetusa redüksiyon yapıldı. 2 hafta aralarla seri ultrason takibine alındı.20-22 hafta itibarı ile yapılan fetal anatomik değerlendirmede fetal planlar izlenebildiği kadarıyla olağandı.Hastanemiz yüksek riskli gebelik polikliniğinde 30 hafta ikiz gebelik olarak takiplerine devam eden hastanın yapılan son muayenesinde obstetrik patolojiye saptanmadı. 

 

14  

Tartışma : Çoğul gebeliklerin sıklığı, yardımcı üreme tekniklerinin yaygın olarak kullanılması sonucu artmakta ve tekil gebeliklerden daha yüksek maternal, fetal ve neonatal komplikasyon riski taşımaktadır. Multifetal redüksiyon işlemi öncesi seçilecek fetüslara karar verirken; kalan fetusların abortusu, redüksiyondan sonra geride genetik ve yapısal olarak anormal fetusların kalması, kalan fetuslarda ölüm olmadan hasar oluşması riski nedeniyle kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Multifetal Redüksiyon, Yediz Gebelik, Nöral Tüp Defekti