Kaolin ile Hidrosefali Modeli Oluşturulmuş İnfant Sıçanlarda Serebellum Üzerine Melatoninin Etkileri Histokimyasal ve immünohistokimyasal Bir Çalışma


Uyanıkgil Y. , Turgut M., Baka M.

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 30 April 2015 - 03 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey