İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Farklı Mısır Zea mays L çeşitlerinin hasıl verimleri üzerinde bir araştırma


BUDAK B. , SOYA h.

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2003

  • Basıldığı Ülke: Türkiye