THE EVALUATION OF THE EFFECT OF DELIVERY METHOD ON POSTPARTUM FATIGUEAND QUALITY OF LIFE IN WOMEN WHO GIVE BIRTH FOR THE FIRST TIME


Creative Commons License

Balçık Çolak M., Akın B., Çeber Turfan E.

Life Sciences, vol.14, no.2, pp.30-40, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.12739/nwsa.2019.14.2.4b0023.
  • Title of Journal : Life Sciences
  • Page Numbers: pp.30-40

Abstract

Bu çalışma ilk kez doğum yapan kadınlarda doğum şeklinin postpartum yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışma bir ilçe devlet hastanesi postpartum servisinde herhangi bir riski bulunmayan, ilk kez doğum yapmış ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 269 kadın ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, anket formu, Çok Boyutlu Yorgunluk Değerlendirme Ölçeği (ÇBYDÖ) ve Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi Ölçeği (DSYKÖ) kullanılmıştır. Postpartum yorgunluk düzeyini belirlemek amacıyla doğum sonu ilk 24 saat içinde kadınlara ÇBYDÖ uygulanmıştır. Ardından dört hafta sonra katılımcılar telefon ile aranarak tekrar ÇBYDÖ ve DSYKÖ uygulanmıştır. Doğum şeklinin doğum sonu ilk 24 saat içerisindeki postpartum yorgunluk düzeyi; doğumdan dört hafta sonraki postpartum yorgunluk düzeyi ve doğum sonu yaşam kalitesini etkilemediği belirlenmiştir. Doğum şekli ne olursa olsun özellikle ilk kez anne olmuş kadınlara postpartum dönemde sağlık profesyonelleri ve aileleri tarafından gerekli destek sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Doğum Şekli, Postpartum Dönem,

Postpartum Yorgunluk, Yaşam Kalitesi, Ebelik

THE EVALUATION OF THE EFFECT OF DELIVERY METHOD ON POSTPARTUM FATIGUE AND QUALITY OF LIFE IN WOMEN WHO GIVE BIRTH FOR THE FIRST TIME

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the effect of delivery method on postpartum fatigue and quality of life in women who gave birth for the first time. The study was conducted in a district state hospital postpartum service, with total of 269 women who had no risk, gave birth for the first time and accepted to participate in the study. To collect the study data, a questionnaire, Multidimensional Fatigue Assessment Scale (MFAS) and Postpartum Quality of Life Scale (PQLS) were used. In order to determine postpartum fatigue, MFAS was applied to women with in the first 24 hours. Then, after four weeks, the participants were called by phone and again the MFAS and the PQLS were applied. It was determined that delivery method did not affect postpartum fatigue level with in the first 24 hours, four weeks after delivery and postpartum quality of life. Women, especially, who became mother for the first time, should be provided with necessary support by health Professionals and their families in the postpartum period regardless of the delivery method.

Keywords: Delivery Method, Postpartum Period, Postpartum Fatigue,

Quality of Life, Midwifery