<i>Lophomonas blattarum</i> Associated Broncho-Pulmonary Infection After Immunotherapy: A Case Report and A Smart-phone Based Video of Trophozoite


Creative Commons License

Zorbozan O. , Uysal A., Bacakoğlu F., Turgay N. , Töz S.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.43, ss.44-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

  • Cilt numarası: 43
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.4274/tpd.galenos.2018.6031
  • Dergi Adı: Turkiye parazitolojii dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.44-46

Özet

Bronkopulmoner protozoon enfeksiyonlarının sıklığı son yıllarda immün yetmezlikli hastaların sayısındaki artışa bağlı olarak artmıştır. Bunlardan biri de termitlerin ve çeşitli hamam böceği türlerinin çoklu kamçılı protozoon paraziti olan Lophomonas blattarum’dur. Bronkopulmoner enfeksiyonlarda yaygın olarak kullanılan ilaç rejimleri L. blattarum’a karşı etkili değildir. Bu nedenle tedavi başarısında L. blattarum enfeksiyonunun hızlı ve doğru tanısı büyük öneme sahiptir. Lophomonas blattarum enfeksiyonunun laboratuvar tanısı karakteristik trofozoitin çeşitli örneklerde gözlenmesine dayanır. Yalancı pozitiflikten kaçınmak için protozoonun silli solunum epitelinden ayırt edilmesi büyük öneme sahiptir. Sunulan olgu nivolumab immünoterapisinden hemen sonra gelişen bir akut respiratuvar distress sendromu olgusudur. Hastanın bronkoalveolar lavaj sıvısı ışık mikroskobunda incelenerek L. blattarum’un morfolojik özellikleri ortaya konmuştur. Ek olarak, hastanın trofozoitinin akıllı telefon kamerası ile elde edilmiş video URL’si (https://youtu.be/EQIAsFl6AJY) olgu sunumuna eklenmiştir.

The frequency of bronchopulmonary protozoan infections has raised due to increased number of immunosuppressed patients in recent years. One of them is Lophomonas blattarum which is a multi-flagellated protozoan parasite of termites and several cockroach species. The drug regimens commonly used in bronchopulmonary infections are not effective against L. blattarum. Therefore, rapid and accurate diagnosis of L. blattarum infection is of great importance in the treatment success. The laboratory diagnosis of L. blattarum infection is made on the basis of observation of the characteristic trophozoite in various samples. It is of a great importance to distinguish the protozoon from ciliated respiratory epithelium to avoid wrong positivity. The presented case developed an acute respiratory distress syndrome a short while after taking nivolumab immunotherapy. The morphological features of L. blattarum were demonstrated by examining the bronchoalveolar lavage fluid of the patient under light microscopy. Additionally, URL (https://youtu.be/EQIAsFl6AJY) of a smart-phone based video of trophozoite of this patient was added into this report.