Kolorektal Kanserlerin Karaciğer Metastazlarında Hepatik Rezeksiyon Uygulanan Hastalarda Sağkalımı Etkileyen faktörlerin İncelenmesi


BOZBIYIK O., ÜNALP Ö. V. , FARAJOV R., YENİAY L. , EKMEKÇİGİL E., YOLDAŞ T. , ...Daha Fazla

18. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye