Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün Üreme Sağlığına Dair Faaliyetleri


Çeber Turfan E. , Şahin F.

E Sağlık Ebelik, vol.9, no.34, pp.12-25, 2019 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 9 Issue: 34
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : E Sağlık Ebelik
  • Page Numbers: pp.12-25

Abstract

Özet

Dünya sağlık örgütü temel olarak insanların

olabilecek en yüksek sağlık

seviyesine ulaşmalarını amaçlayan bir

örgüttür. Bu amaç doğrultusunda pek

çok çalışma yürütmekte, yönetmekte,

uluslararası ve ulusal kuruluşlarla çalışmaktadır.

Üreme sağlığı insan sağlığının yadsınamaz

bir parçasıdır. Dolayısıyla üreme

sağlığı Dünya sağlık örgütünün

de üzerinde çalıştığı bir konu olarak

karşımıza çıkmaktadır. DSÖ bütüncül

bir yaklaşımla, ailelerin, çocukların,

adölesanların ve kadınların sağlığını

geliştirici-destekleyici programları

gündeme getirmiştir. Üreme sağlığı

konusunda Dünya Sağlık örgütünün

pek çok çalışması, rehberi ve eğitim

programları mevcuttur.

Sağlık konusunda dünya çapında bir

otorite olarak adlandırabileceğimiz bu

kuruluş hazırladığı rehberler, düzenlediği

ve yürüttüğü eğitim programları

ile dünya çapında pek çok ülke için yol

gösterici niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: DSÖ, üreme sağlığı,

Faaliyet