Enhancing Organizational Citizenship Behavior In Sync with Servant Leadership Understanding


Creative Commons License

Ker Dincer M. , Öksüz B.

Akademia, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.2-18, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Akademia, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.2-18

Abstract

Organizational citizenship behavior (OCB) and servant leadership are tightly interwoven concepts, affecting each other constantly. Servant leaders who value their employees’ personalities and ideas, espouse them on every subject with their ethical, trustworthy, honest attitudes, valuing effective communication, create indulgent and peaceful workplace environments. These kinds of leaders are the essence of enhanced OCB. As a matter of fact employees working in a workplace climate that is governed by supportive and indulgent attitude feel themselves as vital parts of the organizations and act accordingly to the aimed organizational goals. In this paper the main aim is to explain the relationship between OCB and servant leadership approaches as inextricable fields. For this purpose, a literature search was made on the topic and within the limits of this paper the role of servant leaders in terms of increasing OCB and their guidance to their followers are discussed. Key Words: Organizational Citizenship, Organizational Citizenship Behavior, Leadership, Servant Leadership, Servant Leaders.

Örgütsel vatandaşlık davranışı1 (ÖVD) ile hizmetkâr liderlik kavramları birbirlerini etkileyen, yakından ilişkili kavramlardır. Çalışanlara değer veren ve sözlerini önemseyen, onları her konuda destekleyen, etik davranan, dürüst, güvenilir, örgütsel adalete önem veren, etkili iletişim kurabilen, hoşgörüye dayalı huzurlu bir çalışma ortamı yaratmaya çalışan ve hizmet etme amacıyla hareket eden hizmetkâr liderler, ÖVD’nin geliştirilmesinde kilit rol üstlenmektedirler. Nitekim baskı ve zorlamaların yerine destek ve hoşgörünün hâkim olduğu bir iş ortamında çalışanlar, kendilerini örgütün önemli bir parçası gibi hissetmekte ve gönülden gelen bir istekle örgütsel amaçlar doğrultusunda hareket etmektedirler. Belirtilen birbiri içine geçmiş iki alan üzerine gerçekleştirilen bu çalışmada, öncelikle ÖVD ve hizmetkâr liderlik kavramları açıklanmış daha sonra ÖVD’nin geliştirilmesinde hizmetkâr liderliğin rolü ve önemi literatür taraması yapılarak tartışılmıştır. Sonuç olarak, hizmetkâr liderlerin ÖVD’nin geliştirilmesi açısından öncü bir rol üstlendiğini ve takipçileri için yol gösterici olduğu konusunda yoğunlaşılmıştır.  Anahtar Sözcükler: Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Liderlik, Hizmetkâr Liderlik, Hizmetkâr Liderler.